Gå til forrige måned Juni 2024  Gå til neste måned
S M T O T F L
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Legg inn aktivitet


Aldrig har jeg set hjemmet og hjemmets levende liv så fyldigt, så klart og så nær ind på, som netop fra det fjerne og under fraværelsen.
Henrik Ibsen

Bør Norge hjelpe andre NATO-land i Afghanistan selv om det øker risikoen for norske soldater?
JA
NEI
Resultat
Skriv inn et navn du ønsker å benytte i chatten under
 

epost:
Pass:

Trenger du noen å snakke med? Ring døgnåpen grønn linje:

800 48 500

Betjent av NVIO
 
26.01.2007
På veteransporet
Norske soldater«Det starter med en uro i kroppen, du sover dårlig, har mareritt. Du har angst, er på vakt og ønsker kontroll. Høye lyder gjør deg aggressiv, du isolerer deg og går inn i depresjoner». Slik beskriver en FN-veteran F har vært i kontakt med sine reaksjoner mange år etter at han kom hjem fra internasjonal tjeneste. Forsvaret vil ta ansvar og hjelpe dem som har det tungt, men det er mye å rydde opp i. Forsvarets veteranadministrasjon mottok i fjor 250 henvendelser om støtte og erstatning.
 
Kilde: Forsvarets Forum
 
For et år siden ble Forsvarets veteranadministrasjon opprettet for å ta på alvor ansvaret for alle som etter annen verdenskrig har deltatt i internasjonale operasjoner. Mange av dem som har fått problemer, kommer nå og ber om støtte og erstatning.

– Vi har i løpet av det første året fått rundt 250 henvendelser. Men da spørres det om alt mulig. Noen har vi henvist videre for at de skal få hjelp til å bli faglig vurdert. Noen av sakene er vanskelige fordi det er gått lang tid og vi mangler nedtegning av det som skjedde for snart 30 år siden i Libanon, forteller oberstløytnant Jan Arnfinn Molberg, som er sjef for veteranadministrasjonen.
– Vi har avdekket svikt i loggføring av hendelser fra tidligere operasjoner, og da blir det vanskelig når Forsvaret stiller krav om bevisførsel overfor veteranene.

Tar krafttak. Det var forsvarssjef Sverre Diesen som høsten 2005 tok initiativet til et krafttak for veteranene. Veteranadministrasjonen skal være et sted der de kan få hjelp til å komme videre.
– Vi skal være en nøytral part som kan gi råd og være behjelpelige med å formidle kontakt med relevante militære og sivile fagorganer, sier Molberg.

FN-veteran Per Einar Jansen kan bekrefte at det er råd å få.
– Det var et positivt møte, forteller Jansen om sitt møte med veteranadministrasjonen.
Veteranen fra Libanon kunne nesten ikke gå etter en alvorlig kneskade i 1994. Etter hjemkomsten syntes han ikke at han ble tatt på alvor.
– Jeg endte som arbeidsledig og levde halvannet år på støtte fra familien. Etter hvert fikk jeg psykiske problemer og jeg følte at Forsvaret sviktet ved ikke å følge meg opp, forklarer han.

Roes ned. – Mange som henvender seg til oss er nærmest aggressive fordi de tidligere ikke har klart å nå frem eller har møtt forståelse for sine krav. Vi klarer å roe dem ned, forteller oberstløytnant Molberg.
Veteranadministrasjonen samarbeider blant annet med Kontoret for psykiatri- og stressmestring og Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk. Han påpeker likevel at Norge har et helsevesen som skal betjene alle, enten de er soldater, dykkere, brannmenn eller kongelige.
– Forsvaret kan ikke ha et parallelt og komplett helsevesen, sier Molberg.
Han minner om at flertallet av de omtrent 100 000 som i dag kan kalle seg veteraner, kommer hjem med gode minner og går ut i samfunnet som ressurser.

Regjeringens ønske om en bedre oppfølging av veteraner kom klart til uttrykk i oktober i fjor da forslaget til statsbudsjett for 2007 gaa løfte om mer penger og flere tiltak.
Forsvarsdepartementet har mottatt cirka 40 saker fra soldater som krever erstatning for psykiske lidelser etter internasjonal tjeneste. Fem saker står for retten. Det er erkjent erstatningsansvar i syv saker.

Vant søksmål. I fjor erkjente for første gang Forsvaret objektiv skyld i en rettssak FN-veteran Knut Braa hadde gått til søksmål for å få erstatning etter skader fra tjenesten.
– Det burde ikke vært nødvendig å havne i retten, synes Braa, som vant, men venter på resultatet av en ny runde der erstatningsbeløpet er ankepunktet.
Han er ikke bitter på Forsvaret, men føler sinne når han tenker på holdningen han møtte da han først henvendte seg for å be om økonomisk støtte. Som 19-åring ble han sendt til Libanon og opplevde Israels invasjon. Han var supplement til et militærpolitilag som allerede hadde vært gjennom forberedelser. Han opplevde en tjeneste med stadige skarpe oppdrag, og det ble aldri tid til å hente seg inn eller snakke skikkelig ut om det han eller de andre opplevde.
Ved ankomsten i Norge ble soldatene møtt av en major som takket for innsatsen og ønsket dem vel hjem. Braas problemer dukket opp senere, men han skjønte ikke da at det hadde sammenheng med tjenesten.

Tre døgn i mørke. Sturla Forseth har en tilsvarende skjebne etter Libanon-tjeneste i 1982. Sammen med laget sitt satt han tre døgn i en bunker mens israelske soldater rullet over området med sine stridsvogner. Etter dette fortsatte en, for ham, meningsløs tjeneste i et israelskdominert område.
– Vi ble sjikanert og fikk kastet skjellsord og råtten frukt etter oss, forteller veteranen.
Det ble aldri til at de snakket ut om påkjenningene og de fikk aldri tatt seg skikkelig inn.
Tilbake i Norge ble han syk. Han klarte ikke å fungere og mistet jobben. Og da han ble innkalt til repetisjonsøvelse, men ikke kunne møte, fikk han brev fra Forsvaret om at han heretter var tjenesteudyktig.
– Dette opplevde jeg som forsmedelig, jeg som hele tiden hadde vært positiv til Forsvaret, forteller han.
I dag undres Forseth hvorfor han aldri fikk hjelp. Han føler at Forsvaret sviktet, men sier at han forsonet seg med sin skjebne og har funnet sin plass i hverdagen.
Det er ingen grunn til å forsone seg med sin skjebne, påpekes det fra veteranadministrasjonen.
– Vi kan hjelpe dem med å få juridiske råd, så lenge det ikke er snakk om rettsprosesser mot Forsvaret. Vi kan hjelpe dem gjennom offentlig byråkrati eller vise dem til rette i det medisinske eller sosiale systemet, sier Molberg.

Stressmestring. Det er store forskjeller i hvordan soldater opplever tjenesten, og det er mye som kan gjøres for å forebygge problemer.
– Måten en avdeling fungerer på har stor betydning for om soldatene får reaksjoner i ettertid, forklarer major Jon Reichelt i Kontoret for psykiatri og stressmestring og påpeker:
– Det er størst fare for problemer senere, når soldatene opplever høy grad av risiko over lang tid og de samtidig ikke har mulighet til å påvirke situasjonen, sier Reichelt.
Han mener det er tvilsomt om såkalt posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan dukke opp uten videre etter mange år. En som har opplevd voldsom dramatikk vil ofte føle et behov for å snakke om det. Soldaten er til en viss grad i en risikogruppe, men vi regner med at bare en av ti kan få varige plager, forklarer Reichelt.
I dag er stressmestringsteam med totalt 25 personer fordelt over hele landet. Reichelt tror at mange avdelinger har fått et bedre tilbud, men påpeker at det er ingen vakt- eller beredskapsordning, og for en spesialavdeling som Telemark bataljon har det tatt tid å bygge opp tilbudet igjen.

Tas på alvor. Presidenten i FN-veteranenes landsforbund Odd Helge Olsen beskriver 2006 som det beste året for veteraner hittil.
– Nå har vi en politisk ledelse som har vist at de tar ansvar. Det er nedsatt to utvalg; et som skal se på arbeidsgivers ansvar og et som skal vurdere veteranenes rettigheter. Endelig ser det ut til at de blir tatt på alvor, sier han.
Han synes derimot det er trist at Forsvaret ikke er smidigere med bevisene.
– Staten bør være mer ettergivende og raus, vise romslighet for dem som har gjort en innsats ute.

Dramatikk. Kristian og Ronnie er to av dem som var med i patruljen da Tommy Rødningsby fra Telemark bataljon ble drept av en granat utenfor Kabul i 2004. Da er det nærliggende å tenke seg at de kan få problemer i ettertid.
– Det er nesten ubeskrivelig det som skjedde. Vi var på vei tilbake til leiren og det var mørkt. Da eksploderte en granat i det fremste kjøretøyet. En slik situasjon hadde vi trent på, men dette var en fiende som var usynlig. Vi reagerte etter boka og fikk sikret oss med 360 grader kringvern. Oppgaven var krevende, men det oppstod ikke panikk. Det er først når du blir fratatt en oppgave og blir stående passiv at reaksjonen kommer, forklarer Kristian.
Han forteller at det å miste en kamerat var ufattelig vondt, men de hadde vært klar over risikoen med oppdraget og var fra tidligere bevisste hva jobben som soldat kunne innebære.
– Nå er vi trygge på at vi ikke får problemer i ettertid.
– Opplevelsen var intens de tre første månedene, men vi fikk god hjelp av stressmestringsteamet, som alle var godt kjent med, sier han.
– Måten det ble håndtert på rett etterpå og det at mange av oss fortsatt tjenestegjør sammen, var til god hjelp. Det er rett etterpå du reagerer og det er da det er viktig å snakke ut. Fagpersoner bør være der som rådgivere, men bearbeidingen av inntrykkene må gjøres av de som var med, påpeker Ronnie.
Forberedt. I fjor vinter ble den samme troppen rammet av nok en tragedie, da to av soldatene omkom i stridsvognen som sank under øvelse i Nord-Norge.
– Dette var ikke mindre tragisk og en forferdelig opplevelse, men jeg følte at denne gangen var jeg bedre forberedt etter alt jeg hadde vært gjennom i 2004, forteller Ronnie.
Soldatene i Telemark bataljon synes det er fint at Veteranadministrasjonen er opprettet, selv om de ikke regner seg som veteraner så lenge de er aktive. De er ikke sikre på hvor ansvaret bør ligge i fremtiden, om det er Forsvaret eller samfunnet for øvrig som må ta hånd om skadde veteraner. Selv føler de seg trygge på at bataljonen vil støtte dem.

Skuddene i Meymaneh. Det kan virke som om avdelingene som settes opp for internasjonale operasjoner har funnet en oppskrift som virker for å forebygge ettervirkninger etter påkjenninger i utenlandstjeneste. F har vært i kontakt med noen av dem som opplevde dramatikken i Meymaneh i februar i fjor. Ingen av disse tror at episoden vil gi alvorlige ettervirkninger.
– Jeg tror jeg kan leve med hendelsen, selv om jeg fikk en umiddelbar reaksjon kvelden etter, forteller Erik Waale Næss.
Han var lege blant soldatene som møtte angrepet fra lokalbefolkningen. I seks timer kjempet de for livet for å holde den aggressive folkemassen på avstand.
– Jeg satt nede i kjelleren og tok imot dem som var såret. Jeg tok meg av sårskader og sendte dem ut igjen, forteller legen.
Selv om bildene sitter på netthinnen og han kan kjenne lukten og høre lyden av granater, har han ikke mareritt. Han mener det hjalp at han selv var med på etterarbeidet blant soldatene. Etter hvert fikk de også hjelp av fagfolk.
– Det var viktig at vi fikk noen dager til å roe oss ned. Vi kjente hverandre godt og samholdet var svært bra. Dermed hadde vi god oversikt over hva den enkelte hadde opplevd.
Han håper Forsvaret vil interessere seg for det materialet han sitter på, med tanke på å følge opp de som måtte slite med opplevelsene. Vel hjemme ble det arrangert en samling på Elverum, som et ledd i etterarbeidet.

Fikk hjelp. – Etterarbeidet ser ut til å ha vært vellykket. Vi fikk hjelp til å komme gjennom situasjonen, sier Bjørn Arild Siljebråten, som var sjef for soldatene i Meymaneh. Selv var han i Kabul da angrepet startet, men påkjenningen var ikke mindre av den grunn.
– Hvordan var det å ha sjefsansvaret og oppleve det hele på avstand?
– Det var tøft og slitsomt, en påkjenning. Jeg er fortsatt preget av det som skjedde, men jeg er trygg på å gå videre. Med flere års utdanning, opplæring og trening bak meg, følte jeg at jeg var forberedt når det skjedde, sier han og kjenner ikke til at noen av dem som var i Meymaneh står i fare for å få problemer.
– Men noen vil trenge mer tid enn andre.
Mer proft. Knut Bjørn Andersen har akkurat avsluttet et oppdrag i Afghanistan og har lagt ti kontingenter i internasjonale operasjoner bak seg. Første oppdrag var i 1986.
– Det har vært en positiv utvikling med tanke på å sende godt forberedte soldater og det å ha et opplegg som forebygger skader og negative ettervirkninger, forteller Andersen.
Han ser klare forskjeller og tror det skjedde en endring da Nato overtok i Bosnia i desember 1995, og Telemark bataljon skulle sendes ut.
– Da jeg var ute nå opplevde jeg en mye grundigere innføring i oppdraget og utfordringene i området. Opplegget var mer gjennomtenkt og profesjonelt. Og jeg tror at de store avdelingene som sendes ut har en god oppsettingsperiode i Norge, der også samholdet blir etablert.

Ta ansvar. Selv skulle han lede en liten gruppe, men der var det store mangler før avreise. De fikk ikke møte noen som hadde særlig kjennskap til stedet de skulle til, og både mannskap og ledelse var uerfarne.
– Jeg skulle ønske det ble satset på mer kontinuitet og folk som fortsetter i tjenesten i mer enn en periode, sier Andersen.
Han har et avslappet syn på oppholdet ute og er ikke bekymret for at tjenesten skal ha påført ham belastninger han vil slite med senere. Det at han hele tiden har kunnet snakke ut med lagkameratene om det de har opplevd, har vært den beste terapien.
– Men om noen får problemer, da er det Forsvaret som må ta ansvar. Det er her kunnskapen om problemene sitter. Det blir ikke det samme å gå til fastlegen. Selv om Forsvaret rydder opp, tror jeg ikke det blir mindre aktuelt å ta hånd om soldater som har vært ute i fremtiden.
Følgende ordninger gjelder for veteraner:
– Personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner er dekket av yrkesskadeforsikringsloven og hovedtariffavtalens fellesbestemmelser.
– Det er inngått en særavtale for internasjonale fredsoperasjoner som  utvider dekningsområdet og erstatningsnivået etter disse ordningene.
– Forsvarsdepartementet har i tillegg opprettet en erstatningsordning ved psykiske belastningsskader. Maksimal erstatning på seks ganger folketrygdens grunnbeløp (ca 370 000kr) utbetales ved en medisinsk invaliditetsgrad på 54 prosent. Krav etter ordningene rettes til Statens Pensjonskasse.
Kilde: Forsvarsdepartementet.

Forsvarets veteranadministrasjon:
– Ble opprettet i februar 2006
– Skal være en troverdig og nøytral instans, et overordnet kontaktpunkt, forsvarssjefens rådgiver og ha et nært samarbeid med frivillige veteranorganisasjoner
Kontakt: tlf (kl 10-14) 23 09 81 80
www.mil.no/veteraner

Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk:
– Ble opprettet i februar 2005
– Kan gi veiledning og støtte, og vurderer skader, men erstatter ikke helsevesenet.
– Består av: Allmennmedisinsk seksjon, Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen og Militær psykiatrisk poliklinikk (MPP).

Kontoret for psykiatri og stressmestring:
– Ble opprettet i 1981
– Er en del av Forsvarets sanitet og et supplement til det offentlig helsevesen.

Interdepartemental arbeidsgruppe:
– Gjennomgår veteraners rettigheter, og behov for endrede regler.
– Skal avgi rapport innen 1. mai.
 
Intern arbeidsgruppe i FD:
– Vurderer arbeidsgivers ansvar og rolle
– Skal avgi rapport i midten av mars

FN-veteranenes landsforbund:
– En ideell og upolitisk organisasjon.
– Skal samle og ta vare på alt personell fra internasjonal innsats for fred.
– Opprettet i 1960, men fikk nåværende navn i 1988
– 6000 betalende medlemmer
– 47 lokalforening samt 31 kameratstøttegrupper.
– Det arrangeres veterantreff i 13 regioner i Norge.

Veteranforbundet SIOPS (Skadde i internasjonale operasjoner):
– Frivillig, uavhengig interesseorganisasjon for veteraner
– Formelt etablert høsten 2006
– Samlokalisert med Krigsinvalideforbundet
– Jobber blant annet for at det skal etableres anstendig pensjon for soldater.

Krigshospitalkassen
– Opprettet 1679 for å skaffe militære losji og underhold for syke og sårede.
– Kan i dag yte stønad til Hærens personell, pårørende eller etterlatte etter personell som på grunn av krigstjeneste eller som følge av ulykke eller sykdom under tjeneste, er kommet i en vanskelig situasjon. Har for tiden cirka ti millioner kroner som det kan brukes av.
– I 2006 vurderte de cirka 40 saker.

 

Skriv ut Utskriftsvennlig utgaveSist oppdatert:03.11.2007 02.11.36
  


Tips noen om denne artikkelen
Din e-post: Mottagers e-post:
:: (20.12.2013) Tanker om veien videre
:: (01.11.2013) Vi jobber for gamle, unge og fremtidige veteraner
:: (26.10.2013) Åpent brev til veteraninspektør Robert Mood.
:: (24.01.2013) Veteranene møtes med handling
:: (14.12.2012) Å legge Steen til byrden
:: (16.07.2012) Erstatningsordningen for krigsskadde veteraner
:: (14.03.2012) Flere tiltak for å redusere saksbehandlingstiden for skadde veteraner
:: (22.02.2012) Veteraner aktiviserer veteraner
:: (26.01.2012) Åpenhet om kompensasjon til veteraner
:: (21.12.2011) Oppfølging av veteraner før, under og etter utenlandsoperasjoner
:: (29.11.2011) Tilsvar til innlegg: Verdigheit i veterandebatten
:: (18.11.2011) PTSD - En del av mitt liv
:: (17.11.2011) Verdighet i veterandebatten
:: (13.11.2011) Det handlar om respekt og tillit
:: (01.11.2011) Useriøse angrep på NVIO
:: (23.10.2011) Eit bestillingsverk utan integritet
:: (13.10.2011) Klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskade er på plass
:: (08.10.2011) Forslag til statsbudsjett opprettholder et A- og B-lag
:: (06.10.2011) Mer penger til oppfølging av veteraner
:: (08.09.2011) Åpent brev til Regjeringen v. Statsminister Stoltenberg
:: (24.06.2011) Etablerer klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskade
:: (28.05.2011) Åpent brev til Regjeringen v. Statsminister Stoltenberg
:: (21.05.2011) Senskader og oppfølging
:: (21.05.2011) 52 millioner mer til skadde veteraner
:: (02.05.2011) Løfter og leveranser i politikken
:: (02.05.2011) Lanserer handlingsplan for ivaretakelse av veteraner
:: (02.05.2011) Endrer kompensasjonsordningen for veteraner
:: (28.03.2011) Holdepunkter for Gulfkrigslidelse
:: (18.02.2011) Samler seg bak krav
:: (31.01.2011) Forsvaret sjekker alle som er skadd i Afghanistan
:: (15.01.2011) Forsvarets veteransenter Bæreia rustes opp
:: (11.01.2011) Støtte til veteraner
:: (09.01.2011) Samordnet oppfølgling av veteraner
:: (08.01.2011) Mangler Norge de egenskaper en nasjon behøver for å ha et militærpolitisk instrument?
:: (07.01.2011) Fakta om antall skadde i Afghanistan
:: (07.01.2011) Bedre oppfølging av skadde soldater
:: (23.11.2010) Regjeringens Svarte-Per spill med krigsskadde veteraner
:: (19.11.2010) 100 millioner til veteranene
:: (19.11.2010) Politikere, nådegaver og veteraner...
:: (05.11.2010) En mors appell til politikerne
:: (05.10.2010) Lik erstatning for lik skade!
:: (20.06.2010) Protest foran Stortinget 5. juli
:: (13.11.2009) Forsvarets minnedag på Akershus festning søndag 15. november
:: (13.10.2009) Regjeringen har fokus på personell fra utenlandsoperasjoner
:: (03.09.2009) Skal ivareta både veteraner og familiene
:: (15.07.2009) Krigens pris er høy
:: (29.05.2009) 50 års jubileum for Bæreia
:: (08.05.2009) Et løft for veteraner
:: (07.05.2009) Markering av nasjonal Veterandag og Frigjøringsdagen
:: (18.04.2009) Enklere for veteraner å få erstatning
:: (01.02.2009) Gulf-veteraner undersøkes
:: (05.01.2009) Stolt over veteranene
:: (24.12.2008) Kvelden før kvelden
:: (14.12.2008) Bare ikke bruk K-ordet!
:: (14.12.2008) Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner
:: (13.12.2008) Intopsmedaljen - Siste frist 31. desember
:: (12.12.2008) FSAN tilbud til Gulf-veteraner
:: (10.12.2008) Veteranenes forkjempere
:: (05.12.2008) Hvor er dere?
:: (16.11.2008) Definerer ansvar for veteraner
:: (21.10.2008) Bæreia hjemme igjen
:: (16.07.2008) Et viktig sikkerhetsnett
:: (15.07.2008) Veteranlov på høring
:: (25.06.2008) Veteranpolitikken på dagsorden
:: (03.06.2008) Veteransenter etablert
:: (10.01.2008) Bæreia tilbake i Forsvarets hender
:: (13.12.2007) Påminnelse: Frist for å søke erstatning
:: (25.11.2007) Frist for å søke erstatning
:: (20.11.2007) Åpent brev fra pårørendegruppa
:: (19.11.2007) Yrkesskadeerstatning til besvær
:: (07.11.2007) Opphold på Bæreia i Jul-Nyttår?
:: (24.09.2007) Helsefarlig støy i Forsvaret
:: (31.08.2007) Vil styrke veteranenes rettigheter
:: (19.08.2007) Forsvarets Veteranadministrasjon
:: (11.08.2007) Debrief hjelper ikke
:: (25.07.2007) 800 veteraner har bedt om hjelp
:: (15.06.2007) Forsvaret vil ha veteransenter
:: (21.03.2007) Hjelper å snakke ut
:: (20.03.2007) 20.000 danske veteraner får tilbud
:: (12.03.2007) Skal utrede veteransenter
:: (06.01.2007) Hjelp til syke veteraner
:: (20.12.2006) Erstatning etter INTOPS
:: (20.11.2006) FN-veteran anker
:: (18.10.2006) FN-veteran vant over staten
:: (06.10.2006) Bedre oppfølging av Veteraner
:: (30.09.2006) SIOPS formelt etablert
:: (06.09.2006) Åpent brev til Forsvarsministeren
:: (05.09.2006) Veteran saksøker Staten
:: (13.07.2006) Enklere å få full erstatning for psykiske skader
:: (19.06.2006) Ei norsk veteranlov no!
:: (03.04.2006) I kamp for fred - hjem til krig
:: (02.02.2006) Forsvaret oppretter veteranadministrasjon
:: (11.01.2006) Historien gjentar seg!
:: (09.01.2006) Erstatningssaker til behandling i retten
:: (07.01.2006) Veteraner saksøker staten
:: (08.12.2005) Forsvaret etablerer veteranadministrasjon
:: (08.12.2005) På TV: Minnenes terror
:: (14.10.2005) Filmer og seminar om senskader
:: (14.10.2005) Forsvarsbudsjettet: Mer til senskader
:: (10.07.2005) Flere FN-soldater krever erstatning
:: (27.08.2004) Psykisk syk er arbeidsskade
 
(17.04.2016) Massakren i Qana 18. april, 1996
(09.05.2014) ÅTTENDE MAI - VI HEDRER DET VI STÅR FOR
(04.02.2014) Aksjon Minnesmerke
(20.12.2013) Tanker om veien videre
(13.11.2013) Støttekonsert til fordel Stiftelsen Veteranhjelp
(01.11.2013) Vi jobber for gamle, unge og fremtidige veteraner
(26.10.2013) Åpent brev til veteraninspektør Robert Mood.
(18.04.2013) Brev fra en veteran til en veteran
(11.04.2013) Minneseremoni for pårørende i Afghanistan
(24.01.2013) Veteranene møtes med handling
(14.12.2012) Å legge Steen til byrden
(08.12.2012) Minnestund for falne norske soldater i Mazar-e Sharif, 4. desember 2012
(14.11.2012) Underskriftskampanje for krigsseilerne
(27.09.2012) Bok om Trond Bolle topper bestselgerliste
(18.09.2012) Ny bok - Krigshelten
(16.07.2012) Erstatningsordningen for krigsskadde veteraner
(08.05.2012) Mottok medaljer
(08.05.2012) Veterandagen 8. mai 2012
(27.04.2012) Kjære Jens Stoltenberg
(02.04.2012) Hva nå NVIO?
(23.03.2012) Tildeling av St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen
(14.03.2012) Flere tiltak for å redusere saksbehandlingstiden for skadde veteraner
(22.02.2012) Veteraner aktiviserer veteraner
(26.01.2012) Åpenhet om kompensasjon til veteraner
(21.12.2011) Oppfølging av veteraner før, under og etter utenlandsoperasjoner
(05.12.2011) Norge trekker seg ut av ISAF
(29.11.2011) Tilsvar til innlegg: Verdigheit i veterandebatten
(28.11.2011) Veterankonferansen 29. – 30. november 2011
(24.11.2011) Talte om den norske veteransatsingen
(18.11.2011) PTSD - En del av mitt liv
(17.11.2011) Verdighet i veterandebatten
(13.11.2011) Det handlar om respekt og tillit
(10.11.2011) Forsvarets minnedag
(01.11.2011) Useriøse angrep på NVIO
(27.10.2011) Monument over veteranene
(23.10.2011) Eit bestillingsverk utan integritet
(15.10.2011) Veteraner støtter opp om årets TV-aksjon
(13.10.2011) Klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskade er på plass
(08.10.2011) Forslag til statsbudsjett opprettholder et A- og B-lag
(06.10.2011) Forsvarets Veteransenter rustes opp
(06.10.2011) Når målene for langtidsplanen og veteranarbeidet styrkes
(06.10.2011) Mer penger til oppfølging av veteraner
(12.09.2011) Regjeringen øremerker 30 millioner ekstra til veteraner
(12.09.2011) Framgang i viktig veteranprosjekt
(08.09.2011) Åpent brev til Regjeringen v. Statsminister Stoltenberg
(06.09.2011) Støtte til NVIO
(06.09.2011) Ivaretakelse i praksis
(26.08.2011) Forsvarets Veteraninspektør
(26.08.2011) Forsvarets veterantjeneste åpnet
(03.08.2011) Vi er stolte av dere
(13.07.2011) Viderefører Sudan-bidrag
(01.07.2011) Forsvarets skadestatistikk på plass
(24.06.2011) Etablerer klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskade
(09.06.2011) NORVETMC
(28.05.2011) Åpent brev til Regjeringen v. Statsminister Stoltenberg
(21.05.2011) Senskader og oppfølging
(21.05.2011) Anerkjennelse av personell i utenlandsoperasjoner
(21.05.2011) 52 millioner mer til skadde veteraner
(05.05.2011) Statsråder markerer veterandagen over hele landet
(02.05.2011) Løfter og leveranser i politikken
(02.05.2011) Lanserer handlingsplan for ivaretakelse av veteraner
(02.05.2011) Endrer kompensasjonsordningen for veteraner
(27.04.2011) Regjeringen innfører veterandag 8. mai
(17.04.2011) Norsk bidrag til Afghanistan i 2012
(09.04.2011) Ny Generalsekretær i NVIO
(08.04.2011) Krigskorset med sverd tildeles Eirik Johan Kristoffersen og Jørg Lian
(05.04.2011) Foredrag: Veteranoppfølging – veteraner som ressurspersoner
(28.03.2011) Holdepunkter for Gulfkrigslidelse
(22.03.2011) Starter overføring av sikkerhetsansvar i år
(01.03.2011) Veterantur til Libanon i mai
(20.02.2011) Bli med til Libanon i påsken!
(18.02.2011) Samler seg bak krav
(31.01.2011) Forsvaret sjekker alle som er skadd i Afghanistan
(15.01.2011) Forsvarets veteransenter Bæreia rustes opp
(12.01.2011) Kjære soldat!
(11.01.2011) Støtte til veteraner
(10.01.2011) Gir halv million til veterankonferanse
(09.01.2011) Samordnet oppfølgling av veteraner
(08.01.2011) Norske styrker på beredskap
(08.01.2011) Mangler Norge de egenskaper en nasjon behøver for å ha et militærpolitisk instrument?
(07.01.2011) Bedre oppfølging av skadde soldater
(07.01.2011) Fakta om antall skadde i Afghanistan
(13.12.2010) Medaljer for spesiell innsats
(11.12.2010) Takk for innsatsen PRT 15!
(23.11.2010) Regjeringens Svarte-Per spill med krigsskadde veteraner
(19.11.2010) Politikere, nådegaver og veteraner...
(19.11.2010) 100 millioner til veteranene
(05.11.2010) En mors appell til politikerne
(05.10.2010) Lik erstatning for lik skade!
(29.09.2010) Hedret veteraner fra NORMASH
(20.06.2010) Protest foran Stortinget 5. juli
(18.05.2010) Tur til Libanon i oktober
(24.03.2010) Austlid døde som helt
(31.01.2010) Legacy Vets MC
(13.12.2009) Tur til Libanon i april 2010
(13.11.2009) Forsvarets minnedag på Akershus festning søndag 15. november
(22.10.2009) Veterantur til Libanon i november
(13.10.2009) Deltagelse med militære bidrag i flernasjonale operasjoner i utlandet
(13.10.2009) Regjeringen har fokus på personell fra utenlandsoperasjoner
(02.10.2009) Svertet krigshelt får oppreisning post mortem
(06.09.2009) Nederlandsk medalje til norske offiserer
(03.09.2009) Skal ivareta både veteraner og familiene
(30.08.2009) Hvorfor er vi i Afghanistan
(13.08.2009) Krigens folkerett
(22.07.2009) Trefning i Afghanistan
(15.07.2009) Krigens pris er høy
(11.07.2009) Kristoffers Arena i Meymaneh åpnet
(26.06.2009) Krigskorset gjeninnføres
(16.06.2009) Har gjort en stor forskjell
(10.06.2009) Hedrer de norske soldatene
(08.06.2009) Takknemlig for den norske innsatsen
(05.06.2009) Våre soldater hjelper uansett
(29.05.2009) 50 års jubileum for Bæreia
(25.05.2009) Mer penger til Forsvarets utenlandsoperasjoner
(12.05.2009) Eksemplarisk mot i kamp
(08.05.2009) Et løft for veteraner
(07.05.2009) Markering av nasjonal Veterandag og Frigjøringsdagen
(05.05.2009) Tsjad-styrken
(18.04.2009) Enklere for veteraner å få erstatning
(17.04.2009) Norsk offiser drept
(08.04.2009) Sivil-militært arbeid i Libanon
(07.03.2009) Hæren som forsvant
(06.03.2009) Gjensyn med Libanon
(01.03.2009) Norsk fregatt til Somalia
(01.02.2009) Gulf-veteraner undersøkes
(05.01.2009) Stolt over veteranene
(02.01.2009) Mellom Evje og Afghanistan
(24.12.2008) Kvelden før kvelden
(22.12.2008) Vil heve veteranenes status
(18.12.2008) Godt å bli satt pris på
(14.12.2008) Bare ikke bruk K-ordet!
(14.12.2008) Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner
(13.12.2008) Intopsmedaljen - Siste frist 31. desember
(12.12.2008) FSAN tilbud til Gulf-veteraner
(10.12.2008) Spørsmålet om tildeling av Krigskorset er fortsatt til behandling
(10.12.2008) Veteranenes forkjempere
(08.12.2008) SV nekter krigshelter medalje
(05.12.2008) Hvor er dere?
(22.11.2008) Aleska
(17.11.2008) Hedret de falne i Afghanistan
(16.11.2008) Definerer ansvar for veteraner
(12.11.2008) Tur til Libanon
(05.11.2008) To nordmenn såret i Afghanistan
(21.10.2008) Konsert: Fred har sin pris...
(21.10.2008) Bæreia hjemme igjen
(01.10.2008) Avdukning av veteranmonument
(09.09.2008) Turen til Libanon i november
(26.08.2008) Mønstring av veteraner
(21.08.2008) Qana - 1996
(19.08.2008) Forsvarssjefens veteranprosjekt
(25.07.2008) Tur til Libanon i november
(21.07.2008) Radovan Karadzic arrestert
(16.07.2008) Et viktig sikkerhetsnett
(15.07.2008) Veteranlov på høring
(11.07.2008) Granatregnet i Korea
(10.07.2008) Tysklandsbrigaden
(09.07.2008) Kristoffers minnefond
(27.06.2008) Kongen informert om veteraners humanitære innsats i Sør-Libanon
(25.06.2008) Veteranpolitikken på dagsorden
(03.06.2008) Veteransenter etablert
(23.05.2008) Kongen åpnet UNIFIL utstilling
(17.05.2008) 17. mai i Ebel es Saqi
(09.05.2008) Veterannett avlyser turen til Libanon
(20.04.2008) UNIFIL prega seinare operasjonar
(20.04.2008) Skarpskytterutdannelse
(19.04.2008) HK 416 har ankommet
(13.03.2008) Bedre lønn i utenlandstjeneste
(24.02.2008) Inviterer til Afghanistan-debatt
(23.02.2008) Klargjør Bell for Afghanistan
(18.02.2008) 35 nye pansrete kjøretøy snart på veien
(09.02.2008) Norge i utlandet 2008: status
(31.01.2008) Kristoffers Minnefond på nett
(10.01.2008) Bæreia tilbake i Forsvarets hender
(09.01.2008) Ingen norske styrker til UNAMID
(13.12.2007) Påminnelse: Frist for å søke erstatning
(11.12.2007) Kronerulling for skadd soldat
(07.12.2007) Darfur-bidraget i full trening
(07.12.2007) Bli med til Libanon i mai!
(03.12.2007) Skadd soldat på bedringens vei
(30.11.2007) Operasjon Harekate Yolo II
(29.11.2007) Veteranarbeid
(25.11.2007) Frist for å søke erstatning
(23.11.2007) Norske soldater hedret
(22.11.2007) Afghanistan on the brink
(20.11.2007) Åpent brev fra pårørendegruppa
(19.11.2007) Yrkesskadeerstatning til besvær
(18.11.2007) Security for the women of Afghanistan
(15.11.2007) En verdig avskjed
(10.11.2007) Kamerater tok farvel
(09.11.2007) Kondolanseprotokoll for Kristoffer Sørli Jørgensen
(09.11.2007) Angrepet skjedde utenfor hovedvei
(09.11.2007) Navnet på drept norsk soldat offentliggjøres
(08.11.2007) En norsk soldat drept og en såret
(08.11.2007) Forsvarets minnedag
(07.11.2007) Norske styrkebidrag til ISAF i Afghanistan
(07.11.2007) Opphold på Bæreia i Jul-Nyttår?
(05.11.2007) Norske soldater i kamp
(04.11.2007) Kampene fortsetter i Nord-Afghanistan
(01.11.2007) Interessert i å melde deg til INTOPS?
(31.10.2007) Instilling fra Forsvarspolitisk utvalg
(26.10.2007) Veteranmonument avduket
(19.10.2007) Avslutning for Lingeklubben
(19.10.2007) Store utfordringer i Nord-Afghanistan
(13.10.2007) Forsvaret trenger personell til Sudan-oppdrag
(11.10.2007) Ønsker lengre kontrakter
(11.10.2007) «Prosjekt Aleska»
(05.10.2007) Forsvarsbudsjettet 2008
(04.10.2007) Søknadsrunde Intops UNAMID
(02.10.2007) Ingen skadde i to bombeangrep
(28.09.2007) Forsvarsstudien og distriktspolitikk
(25.09.2007) Utfordringer i norsk forsvarspolitikk
(24.09.2007) Helsefarlig støy i Forsvaret
(18.09.2007) Darfur styrken innkalles
(15.09.2007) Forsvarsstudien 2007
(02.09.2007) Ny bok om FN-tjeneste
(31.08.2007) Ingen umulige utfordringer
(31.08.2007) Vil styrke veteranenes rettigheter
(30.08.2007) Darfur neste for FN
(28.08.2007) Norske styrker i utlandet
(24.08.2007) NATO-konferanse i Oslo
(19.08.2007) Forsvarets Veteranadministrasjon
(16.08.2007) Først kommer sikkerheten
(11.08.2007) Debrief hjelper ikke
(09.08.2007) Takket for tålmodighet
(03.08.2007) Glad for robust mandat
(01.08.2007) Slaget i Kaoukaba
(31.07.2007) Siste farvel til en soldat
(26.07.2007) En fallen soldat vender hjem
(25.07.2007) 800 veteraner har bedt om hjelp
(23.07.2007) Norsk soldat drept i Afghanistan
(16.07.2007) Nordisk innsatsstyrke snart klar
(12.07.2007) Fakta om Luftforsvaret
(06.07.2007) Tilbyr bidrag til UNIFIL
(04.07.2007) Forsvarets livvaktavdeling
(29.06.2007) Militærkorset
(29.06.2007) Minnet de omkomne
(21.06.2007) Å afghanisere Afghanistan
(20.06.2007) Fakta om Afghan National Army (ANA)
(19.06.2007) Norske soldater til Darfur
(19.06.2007) Øker innsatsen for trening av ANA
(15.06.2007) Ledige stillinger i de norske styrkene i Afghanistan
(15.06.2007) Forsvaret vil ha veteransenter
(31.05.2007) Mood: Klarere politisk mandat!
(27.05.2007) Fakta om ISAF
(17.05.2007) En hyllest til norske motstandsmenn
(08.05.2007) Høytidelig markering
(29.04.2007) Hedret Afghanistan-veteraner
(26.04.2007) Nato trygger global sikkerhet
(26.04.2007) Fokus på afrikanske fredsoperasjoner
(26.04.2007) Mineulykken i Blatt
(20.04.2007) Følger opp soldatene
(19.04.2007) Quick Reaction Force (QRF)
(16.04.2007) NS-propagandafilm offentliggjøres
(15.04.2007) Godt egnet for oppgaven
(11.04.2007) Klart for norsk FN-styrke i Darfur?
(11.04.2007) UD arrangerte seminar i Kina om FNs fredsoperasjoner
(31.03.2007) Samhold gir styrke
(30.03.2007) Dovrefjellalliansen - Veterantreff 2007
(29.03.2007) Heder til NDH ISAF
(22.03.2007) Hvorfor vi sender soldater utenlands
(21.03.2007) Hjelper å snakke ut
(20.03.2007) 20.000 danske veteraner får tilbud
(16.03.2007) UNIFIL boken
(16.03.2007) Hektisk oppdrag avsluttet
(13.03.2007) Norge trekker seg ut av UNIFIL
(12.03.2007) Skal utrede veteransenter
(21.02.2007) Feiret kongen i Afghanistan
(16.02.2007) Kronerulling for Libanon (3)
(15.02.2007) Norsk bistand til Afghanistan
(14.02.2007) Nytt norsk styrkebidrag til ISAF
(03.02.2007) Kronerulling for Libanon (2)
(02.02.2007) Norsk militær innsats i Libanon
(02.02.2007) Veterantreff landet rundt
(01.02.2007) Kronerulling for Libanon
(30.01.2007) Veteran og enslig forsørger?
(28.01.2007) Maksgrensen bør fjernes
(27.01.2007) Ny QRF klar for Afghanistan
(23.01.2007) Bilder fra Libanon
(19.01.2007) Training for Peace (TfP)
(10.01.2007) Forsvarsministeren i Oslo Militære Samfund
(06.01.2007) Statsministerens tale til norske UNIFIL soldater
(06.01.2007) Hjelp til syke veteraner
(04.01.2007) Forsvarets samling med minnegudstjeneste
(22.12.2006) Rapport fra Sør-Libanon
(20.12.2006) Erstatning etter INTOPS
(19.12.2006) Farlig Fred - Del 28 av 28 - Siste del
(19.12.2006) Tettere bånd til Libanon
(18.12.2006) Velkommen hjem fra Afghanistan
(15.12.2006) Farlig Fred - Del 27 av 28 - Mus - og menn i kamp
(15.12.2006) FN-veteran - årets trønder?
(13.12.2006) HV skal bidra i INTOPS
(10.12.2006) Farlig Fred - Del 26 av 28 - Kidnapping
(09.12.2006) Forventninger til militært personell
(08.12.2006) Gjesteboken er tilbake
(07.12.2006) Forsvarsbudsjettet 2007
(01.12.2006) Norske soldater blir bok
(29.11.2006) Farlig Fred - Del 25 av 28 - Libaneserne rykker inn
(28.11.2006) Årets julegavetips!
(20.11.2006) FN-veteran anker
(11.11.2006) Farlig Fred - Del 24 av 28 - En dristig aksjon
(05.11.2006) Farlig Fred - Del 23 av 28 - En forklaring takk!
(30.10.2006) Kronerullingen
(30.10.2006) På jakt etter historier!
(18.10.2006) Norges engasjement i intops
(18.10.2006) FN-veteran vant over staten
(11.10.2006) Turen til Ebel es Saqi høsten 2006
(07.10.2006) Mer penger til soldatene
(06.10.2006) Bedre oppfølging av Veteraner
(06.10.2006) 31 Milliarder til Forsvaret
(05.10.2006) Farlig Fred - Del 22 av 28 - Risiko og lønn
(04.10.2006) Afghanistan: Vår viktigste oppgave fremover
(04.10.2006) Leger uten grenser trenger bøssebærere
(01.10.2006) Avskjedstale
(01.10.2006) Farlig Fred - Del 21 av 28 - Spenna gærne
(30.09.2006) SIOPS formelt etablert
(15.09.2006) Farlig Fred - Del 20 av 28 - Velferd
(06.09.2006) Åpent brev til Forsvarsministeren
(05.09.2006) Veteran saksøker Staten
(01.09.2006) Farlig Fred - Del 19 av 28 - En vanlig dag
(01.09.2006) Helsehjelp til FN/NATO-veteraner
(27.08.2006) Krise i Libanon engasjerer veteraner
(19.07.2006) Norske veteraner sender nødhjelp til Sør-Libanon
(16.07.2006) 18 år som nordmann i Libanon
(15.07.2006) Kronerulling for Sør-Libanon
(15.07.2006) Kontakt med Sør-Libanon
(13.07.2006) Enklere å få full erstatning for psykiske skader
(13.07.2006) Farlig Fred - Del 18 av 28 - Israelerne drar hjem
(23.06.2006) Farlig Fred - Del 17 av 28 - Ikke bare alvor
(19.06.2006) Ei norsk veteranlov no!
(18.06.2006) Uerfarne soldater til Afghanistan
(17.06.2006) Skuddene i Meymaneh
(16.06.2006) Farlig Fred - Del 16 av 28 - Nøytralitet
(08.06.2006) Farlig Fred - Del 15 av 28 - Advokat i felten
(29.05.2006) Nordisk samarbeid
(26.05.2006) Farlig Fred - Del 14 av 28 - Ilden besvares
(15.05.2006) Norsk offiser får toppstilling i FN
(10.05.2006) Felles Nordisk FN-innsats
(04.05.2006) Forpartiet NMC UNPROFOR
(04.05.2006) Farlig Fred - Del 13 av 28 - Sivilbefolkningen
(24.04.2006) Soldater hedret
(18.04.2006) Farlig Fred - Del 12 av 28 - En enorm påkjenning
(17.04.2006) Farlig Fred - Del 11 av 28 - Major Saad Haddad
(03.04.2006) I kamp for fred - hjem til krig
(03.04.2006) Farlig Fred - Del 10 av 28 - Velkommen til Cheeba
(20.03.2006) Minnestund i Afghanistan og i Norge
(19.03.2006) Farlig Fred - Del 9 av 28 - Litani-aksjonen
(19.03.2006) Mange vil i intops
(11.03.2006) Stor oppslutning om Forsvaret
(11.03.2006) Farlig Fred - Del 8 av 28 - Bombekastere mot nordmennene
(03.03.2006) HV og intops
(03.03.2006) Farlig Fred - Del 7 av 28 - Vi blir beskutt
(24.02.2006) Farlig Fred - Del 6 av 28 - En vanskelig jobb
(18.02.2006) Meget nyttig besøk i Sudan
(17.02.2006) Farlig Fred - Del 5 av 28 - Et krigsherjet område
(13.02.2006) Barth Eide til Sudan og Etiopia
(11.02.2006) Farlig Fred - Del 4 av 28 - Tjeneste i et urolig land
(10.02.2006) Ledige beredskapsstillinger for utenlandstjeneste
(10.02.2006) Viktig med godt utrustede soldater
(10.02.2006) ROE gir rom for rettet ild
(07.02.2006) Norsk leir i Afghanistan angrepet
(04.02.2006) Farlig Fred - Del 3 av 28 - Påskekaos på Trandum
(02.02.2006) Forsvaret oppretter veteranadministrasjon
(31.01.2006) Norske bidrag 2006
(28.01.2006) Farlig Fred - Del 2 av 28 - 700 FN-soldater er klare
(22.01.2006) Trygging av FN-personell
(21.01.2006) Farlig Fred - Del 1 av 28 - Hvem skyter på oss?
(20.01.2006) Norsk bidrag til fredsarbeid i Darfur
(18.01.2006) Norske soldater til Helvete på jord?
(14.01.2006) Sammen for et moderne forsvar
(13.01.2006) 4 Netter i Saqi - 5 netter i Beirut
(11.01.2006) Historien gjentar seg!
(11.01.2006) Veteran tar initativ
(10.01.2006) Norske styrker skal kunne benyttes offensivt
(09.01.2006) Erstatningssaker til behandling i retten
(09.01.2006) Nødvendig opprustning!
(07.01.2006) Veteraner saksøker staten
(20.12.2005) Ny sikkerhets- og forsvarspolitikk?
(16.12.2005) Forsvaret søker NATO-sjåfører
(15.12.2005) 200 Norske soldater til Sudan
(09.12.2005) Ikke straffbart for norske soldater
(08.12.2005) Forsvaret etablerer veteranadministrasjon
(08.12.2005) På TV: Minnenes terror
(20.11.2005) Regjeringen vil ha FN-jobber
(10.11.2005) Statsbudsjettet
(08.11.2005) Flere hundre norske FN-soldater
(06.11.2005) Nå blir det FN-tjeneste
(05.11.2005) Mer fokus på ISAF og Afrika
(04.11.2005) Berømmer veteranene på FN-dagen
(21.10.2005) FN 60 år
(19.10.2005) Den nye regjeringen og Forsvaret
(16.10.2005) Bare barnemat
(16.10.2005) NORMASH - Korea
(14.10.2005) Filmer og seminar om senskader
(14.10.2005) Besøk Bosnia og Kroatia, vår 2006
(14.10.2005) Bli med til Libanon påsken 2006
(14.10.2005) Forsvarsbudsjettet: Mer til senskader
(03.10.2005) Veteranchat
(02.10.2005) Veterantreff ble suksess
(23.09.2005) Utenlandsveteraner får treffsted
(07.09.2005) De ekte krigerne
(10.07.2005) Flere FN-soldater krever erstatning
(20.04.2005) Påsketur til Libanon
(09.02.2005) KOREA –Situasjonen frem til krigsutbruddet 1950
(10.12.2004) «Tinnsoldatene»
(03.12.2004) Dagbok fra Libanontur oktober 2004
(25.11.2004) «Krigens ansikt» av Jarle Elvemo
(05.11.2004) Korea – feltsykehuset NORMASH
(02.09.2004) En alvorlig forpliktelse
(01.09.2004) Norge og UNIFIL
(27.08.2004) Psykisk syk er arbeidsskade
(19.08.2004) Vennskapsbånd Libanon-Norge
(29.05.2004) Day of United Nations Peacekeepers
(07.05.2004) En uforglemmelig tur til Libanon
(29.04.2004) Minner om en far –og litt til
(12.03.2004) Vet vi nok?
(12.03.2004) Koreakrigens minnesmerke
(06.03.2004) Blå beret – soldat i Libanon
(09.12.2003) FN-veteran med ny bok
(18.11.2003) A dream come true
(18.11.2003) Høringen i Khiam
(01.09.2003) Mer enn et gjensyn med Libanon
(09.07.2003) Ingen kulturelle barrierer for INDBATT
(30.06.2003) A memorable trip for the Lebanese also
(19.06.2003) Sedertreskogen i Libanon
(09.06.2003) 17. mai 2003 i Ebel es Saqi
(02.06.2003) På tur tilbake til Libanon
(01.06.2003) Gjensyn med Libanon
(24.04.2003) Korea - En stolt nasjon - et takknemlig folk
(11.03.2003) Abstinence
(23.12.2002) White Christmas in Chebaa
 
 
Motta nyhetsbrevet
E-post:
Personsikkerhet


Kjetil Elron
   19.12.2023
Håvard Faller
   12.10.2023
Håvard Faller
   12.10.2023
Arild Berntsen
   17.10.2023
Arild Berntsen
   17.10.2023
Turid Aandalen ...
   26.07.2023
Badessa Walter
   25.06.2023
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020

Gå til Gjesteboken