Legg inn aktivitet


Alle veteraner ønskes
en god helg!

Aldrig har jeg set hjemmet og hjemmets levende liv så fyldigt, så klart og så nær ind på, som netop fra det fjerne og under fraværelsen.
Henrik Ibsen

Bør Norge hjelpe andre NATO-land i Afghanistan selv om det øker risikoen for norske soldater?
JA
NEI
Resultat
Skriv inn et navn du ønsker å benytte i chatten under
 

epost:
Pass:

Trenger du noen å snakke med? Ring døgnåpen grønn linje:

800 48 500

Betjent av NVIO
 
16.10.2005
NORMASH - Korea

Artikkelforfatteren under sin tjeneste i NORMASH - KoreaFN-tjeneste fra tidlige år hører vi lite om, slik vil det kanskje også bli med senere FN-operasjoner?  Tor Imislund er Veteran fra Korea-krigen på 50-tallet, bildene er tatt av artikkelforfatteren selv, og her følger hans beretning om sin tjeneste ved det norske feltsykehuset i Korea, NORMASH, for 50 år siden.

Av Tor Imislund

Korea 1950

Fakta: 1½ million soldater og sivile ble  drept og 2½ million var såret eller skadet i løpet av Korea-krigen

Det var jo situasjonen i Korea i 1950 etter at krigen brøt ut, at Norges Røde Kors mente at en burde gjøre en innsats i dette fjerne land. Det var da naturlig å ta kontakt med søsterorganisasjonene i Sverige og Danmark for videre planlegging. Direktør Erling Steen var da President i Norges Røde Kors, og som da kontaktet Utenriksdep. og foreslo ambulansehjelp til Korea i likhet med Sverige og Danmark.  Imidlertid lot dette seg ikke gjøre p.g.a. pengemangel etter at landet allerede hadde stilt tonnasje til disposisjon. En så imidlertid gjerne at Norges Røde Kors påtok seg administrasjonen av arbeidet med å hjelpe den krigsrammede befolkning i en eller annen form.  Norges Røde Kors hadde heller ikke all verden av midler og kunne derfor ikke påta seg tiltak av større dimensjoner.  11. august 1950 var tonnasje hjelpen til Felleskommandoen i havn, og UD vendte seg til Norges Røde Kors og ba om et forslag til hvordan Norge kunne hjelpe de koreanske flyktninger i henhold til Sikkerhetsrådets resolusjon av 31. juli.  En kommisjon ble nedsatt og noen uker senere var planen klar.
 
Et enormt flyktningsproblem

Ved nordkoreanernes raske fremrykning oppsto det et enormt flyktningsproblem i Korea.  Så hvordan kunne en hjelpe dem?  Forslaget som kom fra komiteen gikk ut på å hjelpe disse sivile.  Tanken var da å administrere en leir i Japan for ca. 2000 flyktninger og med et 2oo sengers sykehus. For behandling av vanlige sykdommer.  Administrasjonen skulle være norsk, mens annet hjelpe personell skulle være Koreanere.   Felleskommandoen under FN takket for tilbudet om et hospital under forutsetning av at dette kunne legges til Korea.  En foretrakk da helst et feltsykehus.  En flyktninge leir ble ikke lenger nevnt.  Sverige var allerede på plass i Pusan med et evakuerings hospital med 200 senger.  Så da i slutten av september var FN styrkene trengt sammen til ei lita lomme rundt havnebyen Pusan i sør vest, var fronten bare 4-5 mil borte.  Danmark planla å sende et hospitalskip – Jutlandia, da militærhjelp fra dansk side ikke var aktuelt.  Denne høsten benyttet Norges Røde Kors til å sende hjelpeforsyninger til befolkningen, og som den amerikanske og koreanske Røde Kors tok seg av.
 
Hjelp til de stridende styrker

NORMASH, Korea
Fot Et skadet barn

Men så den 29. desember fikk Norges Røde Kors v/dir. Erling Steen telefon fra UD om de kunne tenke seg å sende bare et hospital i stedet for administrasjon av en flyktningeleir.  Nå var det snakk om hjelp til de stridene styrker.  Komiteen som var nedsatt kom da med et forslag på nyåret 1951, som gikk ut på et feltsykehus etter modell av det amerikanske Mobil Arme Surgical Hospital (M.A.S.H.) på 60 senger med en redusert bemanning til 83 personer. Kostnadsrammen lå på 5 mil.kr.  og det hele skulle administreres av Norges Rødde Kors og ikke Forsvarets sanitet, USA var ikke interessert i noen humanitær hjelp nå, men et feltsykehus ville bli akseptert som en hjelp til den militære aksjon.  Dette ga betenkeligheter i Regjeringen som var lite lystne på å sende ut personell og utstyr med tanke på hva som kunne skje, og med tanke på egen beredsskap.  Det ble trukket frem at de 12 leger og ca. 20 sykepleiere ville få verdifull erfaring.  Kort tid etterpå ble så opprettelsen av feltsykehuset bestemt i Stortinget 2. mars 1951.

Kinesisk offansiv
 
Det første som var meningen var at Røde Kors skulle sende et verferdsteam til Korea etter påtrrykk fra FN.  Dette skjedde på et tidspunkt hvor FN styrkene nesten hadde tatt hele Korea.  Men før noe team kom av gårde, hadde kineserne kommet inn i bildet.  De begynte en ny offensiv som til sist tvang FN troppene ut av Seoul. Forsyningslinjene ble imidlertid lange og svake for kineserne og svært utsatt for FN troppenes luftherredømme.  De nektet allikevel fortsatt for annen gangs våpenhvile til tross for at 8. amerikanske  arme var på offensiven.  Opprettelsen av feltsykehuset ble da bestemt.  8. arme tok tilbake Seoul 15. mars og nådde 38. breddegrad 1 uke senere.

Om ikke dette var nok begynte kineserne vår-offensiven for andre gang den 16. mai – samme dagen som de første feltsykehus deltagerne reiste fra Norge.  Fremmarsjen ble stanset dagen etter av 2. US divisjon, hvorpå 8. arme begynte sin offensiv den 23. mai – dagen da annen gruppe reiste nedover.  Det som senere skjedde var at Koreakrigen hadde fått et tydelig storpolitisk perspektiv enn det å hjelpe Korea – ved russernes forslag om våpenhvile.  Heretter var Koreakrigen stort sett en stillingskrig.

Den første kontingenten forlater Norge, NORMASH
 
Den første kontingenten forlot Norge den 16. og 23. mai 1951.  Det var ikke den gang som nå.  Flyene gikk ikke direkte, så vi brukte den gang lang tid nedover.  Bare det var en opplevelse for mange av oss, som ikke tidligere hadde vært utenfor landets grenser. Ruten gikk fra Stavanger til München, Nice,Napoli, Beirut, Kairo, Karachi, Calcutta, Bankok, Hongkong og over til Tokyo.  Herfra gikk turen med fallskjerm i militærfly over til Seoul.  Den mobile enheten (Normash ) som ble opprettet skulle virke 8-16 km. bak frontlinjen.  Det første feltsykehuset ble anlagt ved Uijongbu et par mil nord for Seoul i en eplehage.  Leiren ble bygget opp av de såkalte Nissennhytter på ca. 140 m2 og telt.  Så i løpet av de første 40 dagene ble 1048 pasienter mottatt hvorav 23 var sivile.  Så en ettermiddag fikk feltsykehuset sin første ilddåp.  Ved 16 tiden erobret kanadiske og australske styrker en liten landsby i Nord Korea og begynte å evakuere sivilbefolkningen da en skjenesvanger granat landet midt i flokken.  Det var da ikke lenge før de første helikopter landet ved feltsykehuset og senere kom ambulansene.  41 koreanere og FN-personell ble behandlet den dagen.

NORMASH, Korea
Fot En behandlet såret blir sendt videre

Det var sanitetsfolka ved fronten som først tok seg av de skade før de kom til Nor Mash.  Her ble diagnosen stilt i mottagelsesteltet, før det bar i tur og orden inn i operasjonsteltet.  Her var det 4 operasjonsbord som var opptatt i et helt døgn – og hvor legene gikk like lenge nesten uten mat.  Normash ble så flyttet til Tongduchon.  Dette var en slette og fikk gunstig taktisk beliggenhet.  Her møttes hovedveiene fra Commenwealth Divisjon og 1 US Cavalry Divisjon  (tanks)  og lå 16 km. bak fronten.  En kunne lite se at det her hadde ligget en liten by med 24ooo mennesker. Alle vollene og artilleri stillingene ble slettet ut med buldosere på 1 dag like før Normash kom frem.  Kampene blusset opp igjen, så samme ettermiddag kunne teamet operere.  Dette vedvarte en måned tid og sårede veltet inn døgnet rundt.  Det kunne være opptil 3-4oo på en natt.  Soldatene kom slik de ble sendt fra fronten, så uniformene var mange ganger umulig å få av - så dårlige som de var.
Alle nasjoner var representert, også fienden.  

Fra Røde Kors til FN og militær status

Om høsten ble det ønske om en ny oppsetningsplan  som forutsatte at personalet ble økt fra 80 til 105.  For det arbeide Normash hadde gjort i første perioden, ble det ved flere anledninger fra amerikansk side gitt uttrykk for stor anerkjennelse av den norske innsatsen.  Og ved at Normash nå skulle fortsette, ble det bestemt at sykehuset kom over i mer regulær militær status.  Det var sågar snakk om en tid å sende norske tropper med erfaring fra vinterkrigen nedover – men som ble nedstemt etter et folkemøte i Oslo.
Det var dr. Carl Semb som ga offentligheten  en nøktern informasjon om betydningen av  en norsk medisinsk innsats i Korea som kunne hjelpe folket der nede samt vinne erfaringer til beste for Norge.  Dessuten var det et direkte bidrag til FN’s aksjon i Korea.  26 oktober bestemte Stortinget at Normash skulle fortsette.  Det vakte stor tilfredshet at nordmennene (til forskjell fra de skandinaviske kolleger) var villig til å gå inn som en vanlig FN-feltenhet og bytte Røde Kors uniformene med vanlige amerikanske uniformer og distinksjoner – samt gjøre innsats i selve frontlinjen.  Men Normash lå for utsatt til på denne sletta, så det ble flyttet for siste gang 4-5 km. lenger nordover i juni 1952.  Det var et alle tiders sted.  Et område omtrent som Studenterlunden i Oslo med trær som ga en fin kamuflasje.
Vi var satt opp med 15 stk. GMC 2,5 t.- 3 stk. ¾ t. – 1 stk.2,5 t. Vannbil og 4  stk. ¼ t. Jeeper.  Det fantes et lite verksted for vedlikehold og småreparasjoner.  I tilfelle rask forflytting hadde vi hver vår enhet som skulle tas hånd om.  6 timer tok det for å få satt sykehuset opp.
 
Selv var jeg satt opp ved transport avdelingen og ledet kontoret i tillegg som sjåfør.  Det besto i å holde orden på materiellet, foreta rekvisisjoner av bildeler som trengtes, samt kjøreoppdrag av forskjellig slag for administrasjonen og sykehuset..  Ikke minst å skaffe diesel til teltene og påse at filmen til filmkvelden ble hentet.  Kjøresedlene måtte for enhver tur være i orden når MP stanset en. Det krydde av MP folk bak busker og kratt.
Kjørebestemmelsene var meget strenge og straffen for overtredelse var streng og hard. Stort sett gikk det på trekk i dollarlønna.  Olagutta hadde stort sett flaks, selv om de ikke lot sjansen gå fra seg når det var fristene å speede opp litt.  Noen større ulykker var Ola heldigvis ikke blandet inn i, selv om vegene var glatte og humpete.  Men dessverre gikk liv tapt blant de norske.  Sjåfør Arne Christiansen ble skutt i 1952 og laboratorsøster Brit Reisæther døde i 1954 etter en kjørulykke under tjeneste.  Ved at vi hadde jobbet tett sammen gjorde det et dypt inntrykk.

Returnering av de døde
 
En av oppdragene som gjorde inntrykk var de gangene vi skulle kjøre døde koreanere tilbake til området de hørte hjemme. Folket hadde stor respekt for døden og adressene var det så som så med, så det kunne by på problemer.  Ikke minst ved at ”plastposen” som liket lå i, skulle vi ha med oss tilbake.   Helikoptertransporten var en nyvinning som fikk stor betydning.  Disse små Sikorsky helikopterne kunne manøvreres omtrent hvor som helst med en fart på 70-80 miles med 2 timers flytid.   Et spesielt tilfelle i Normash var da en amerikansk løytnant ble innlagt med en alvorlig skade etter å ha utløst en landmine i ”ingenmannsland”. Splinter hadde trengt opp i skrittet, hadde laget et traktformet sår i bekkenet og trengt inn i bukhulen hvor også tynntarmen var skadet i tillegg til andre skader.  Han var i sjokk som de fleste var med alvorlig skade.  Etter 8-10 dager holdt det på å gå galt igjen, da han holdt på å forblø seg.  I påvente av operasjonen som måtte skje raskt, sto en behansket lege med knyttneven trykket dypt inn i det traktformede såret for å stanse blødningen foreløpig.  Her gjorde dr. Hjort et fabelaktig arbeide, og pasienten kom seg raskt og ble utskrevet etter kort tid.  Det viste seg senere at den unge løytnanten hadde en far som øyensynlig var en mann som ruvet i samfunnet i USA.  Som de fleste amerikanere hadde faren en sterk trang til å takke og skrev til Hans Majestet kong Haakon og takket for at feltsykehuset hadde reddet hans sønn.
Telegram ble sendt fra Slottet  til Normash, så alle fikk sin takk på oppstillingen.

NORMASH, Korea
Fot Resultatet av en landmine

Det var ikke vanlig at man sydde igjen sårene med en gang etter en operasjon, da det skulle fa væske seg ut først.  Mange sårede fra fronten hadde også sår med mark i p.g.a. den store heten.  En episode jeg husker var ei ung koreansk jente som hadde gått på ei landmine.  Hun var pepret med splinter, men her sto livet dessverre ikke til å redde. Og så pasienten som var gått på ei fosforbombe.  Da vi slukket lyset lå han der selvlysende på bordet med en fryktelig stank av brent kjøtt.

90.000 pasienter og Marilyn Monroe
 
I den tiden Normash var der nede fra 1951 og ut 1954. ble det undersøkt og behandlet 90.000 pasienter.  Av de innlagte ble 4327 utskrevet som frisk mens 10268 ble overført til andre sykehus p.g. skadeomfanget. I gjennomsnitt var det 8 operasjoner pr. dag.  1.2% av de innlagte døde på sykehuset dvs. 150 stk.  Vi fikk mange kontakter der nede.  New Zealendere og Australiere kom vi spesielt i god kontakt med.  Nyttårsaften 1953 feiret jeg sammen med en amerikansk prest og en New Zealender og en engelsmann i en amerikask radiovogn.  Vi var på godfote med radioreporteren så vi sendte ofte musikk og hilsener til hverandre gjennom eteren.  Underholdningen ble ordnet av amerikanerne med forskjellig opptredener og band.  Bl.a. hadde vi besøk av Marilyn Monroe – og da gikk gutta nesten beserk.

Relaterte websider:

 

Bibliografi. Emne: Koreakrigen.
Dunstan, Simon: Tank War in Korea, 1985, Arms and Armour, London
Goulden, Joseph C: Korea, The untold Story of the War, 1982, Times Books, New York
Gulbrandsen, Kaare: Gull og grønne skoger, 1958, Ess-forlagene, Oslo
Hastings, Max: The Korean War, 1987, Michael Joseph Ltd. London
            Hickey, Michael: The Korean War, The West confronts Communism 1950-53.  1999, John
            Murray,London
Higgins, Marguerite:  Krigen I Korea 1951, Bergendal, Oslo
Hoyt, Edwin P,: The bloody Road to Panmunjom, 1988, Military Heritage Press, New York
Jørgensen, Lars Bakke:  Fjellet med de fallende blomstene, 1952, Misjonsselskapet, Stavanger
Linklater, Eric: Our Men i Korea, 1052, HSMO, London
Mohn, Albert Henrik: Vår utsendte medarbeider, 1988,, J.W. Eides, Bergen
Nilssen, Ragnar Wisløff:  Med Røde Kors i Kora, 1952, Misjonsselskapet, Stavanger
Pedersen, Lorentz U.: Norge i Korea, 19911, Huitfeldts, Oslo
                      ----------------------------------------
Bergman, Sten: Korea, Morgenstillhetens land, 1940, Dybwads, Oslo
(Svensk vitenskapelig ekspedisjon 1935/6 til det japansk-okuperte Korea.)
                     ----------------------------------------
Tilrettelagt av Hogne Riisnæs
 

 
Flere artikler av Tor Imislund:
 
Skriv ut Utskriftsvennlig utgaveSist oppdatert:11.07.2008 20.10.50
  


Tips noen om denne artikkelen
Din e-post: Mottagers e-post:
:: (29.09.2010) Hedret veteraner fra NORMASH
:: (11.07.2008) Granatregnet i Korea
:: (09.02.2005) KOREA –Situasjonen frem til krigsutbruddet 1950
:: (05.11.2004) Korea – feltsykehuset NORMASH
:: (12.03.2004) Koreakrigens minnesmerke
:: (24.04.2003) Korea - En stolt nasjon - et takknemlig folk
 
(17.04.2016) Massakren i Qana 18. april, 1996
(09.05.2014) ÅTTENDE MAI - VI HEDRER DET VI STÅR FOR
(04.02.2014) Aksjon Minnesmerke
(20.12.2013) Tanker om veien videre
(13.11.2013) Støttekonsert til fordel Stiftelsen Veteranhjelp
(01.11.2013) Vi jobber for gamle, unge og fremtidige veteraner
(26.10.2013) Åpent brev til veteraninspektør Robert Mood.
(18.04.2013) Brev fra en veteran til en veteran
(11.04.2013) Minneseremoni for pårørende i Afghanistan
(24.01.2013) Veteranene møtes med handling
(14.12.2012) Å legge Steen til byrden
(08.12.2012) Minnestund for falne norske soldater i Mazar-e Sharif, 4. desember 2012
(14.11.2012) Underskriftskampanje for krigsseilerne
(27.09.2012) Bok om Trond Bolle topper bestselgerliste
(18.09.2012) Ny bok - Krigshelten
(16.07.2012) Erstatningsordningen for krigsskadde veteraner
(08.05.2012) Mottok medaljer
(08.05.2012) Veterandagen 8. mai 2012
(27.04.2012) Kjære Jens Stoltenberg
(02.04.2012) Hva nå NVIO?
(23.03.2012) Tildeling av St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen
(14.03.2012) Flere tiltak for å redusere saksbehandlingstiden for skadde veteraner
(22.02.2012) Veteraner aktiviserer veteraner
(26.01.2012) Åpenhet om kompensasjon til veteraner
(21.12.2011) Oppfølging av veteraner før, under og etter utenlandsoperasjoner
(05.12.2011) Norge trekker seg ut av ISAF
(29.11.2011) Tilsvar til innlegg: Verdigheit i veterandebatten
(28.11.2011) Veterankonferansen 29. – 30. november 2011
(24.11.2011) Talte om den norske veteransatsingen
(18.11.2011) PTSD - En del av mitt liv
(17.11.2011) Verdighet i veterandebatten
(13.11.2011) Det handlar om respekt og tillit
(10.11.2011) Forsvarets minnedag
(01.11.2011) Useriøse angrep på NVIO
(27.10.2011) Monument over veteranene
(23.10.2011) Eit bestillingsverk utan integritet
(15.10.2011) Veteraner støtter opp om årets TV-aksjon
(13.10.2011) Klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskade er på plass
(08.10.2011) Forslag til statsbudsjett opprettholder et A- og B-lag
(06.10.2011) Forsvarets Veteransenter rustes opp
(06.10.2011) Når målene for langtidsplanen og veteranarbeidet styrkes
(06.10.2011) Mer penger til oppfølging av veteraner
(12.09.2011) Regjeringen øremerker 30 millioner ekstra til veteraner
(12.09.2011) Framgang i viktig veteranprosjekt
(08.09.2011) Åpent brev til Regjeringen v. Statsminister Stoltenberg
(06.09.2011) Støtte til NVIO
(06.09.2011) Ivaretakelse i praksis
(26.08.2011) Forsvarets Veteraninspektør
(26.08.2011) Forsvarets veterantjeneste åpnet
(03.08.2011) Vi er stolte av dere
(13.07.2011) Viderefører Sudan-bidrag
(01.07.2011) Forsvarets skadestatistikk på plass
(24.06.2011) Etablerer klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskade
(09.06.2011) NORVETMC
(28.05.2011) Åpent brev til Regjeringen v. Statsminister Stoltenberg
(21.05.2011) Senskader og oppfølging
(21.05.2011) Anerkjennelse av personell i utenlandsoperasjoner
(21.05.2011) 52 millioner mer til skadde veteraner
(05.05.2011) Statsråder markerer veterandagen over hele landet
(02.05.2011) Løfter og leveranser i politikken
(02.05.2011) Lanserer handlingsplan for ivaretakelse av veteraner
(02.05.2011) Endrer kompensasjonsordningen for veteraner
(27.04.2011) Regjeringen innfører veterandag 8. mai
(17.04.2011) Norsk bidrag til Afghanistan i 2012
(09.04.2011) Ny Generalsekretær i NVIO
(08.04.2011) Krigskorset med sverd tildeles Eirik Johan Kristoffersen og Jørg Lian
(05.04.2011) Foredrag: Veteranoppfølging – veteraner som ressurspersoner
(28.03.2011) Holdepunkter for Gulfkrigslidelse
(22.03.2011) Starter overføring av sikkerhetsansvar i år
(01.03.2011) Veterantur til Libanon i mai
(20.02.2011) Bli med til Libanon i påsken!
(18.02.2011) Samler seg bak krav
(31.01.2011) Forsvaret sjekker alle som er skadd i Afghanistan
(15.01.2011) Forsvarets veteransenter Bæreia rustes opp
(12.01.2011) Kjære soldat!
(11.01.2011) Støtte til veteraner
(10.01.2011) Gir halv million til veterankonferanse
(09.01.2011) Samordnet oppfølgling av veteraner
(08.01.2011) Norske styrker på beredskap
(08.01.2011) Mangler Norge de egenskaper en nasjon behøver for å ha et militærpolitisk instrument?
(07.01.2011) Bedre oppfølging av skadde soldater
(07.01.2011) Fakta om antall skadde i Afghanistan
(13.12.2010) Medaljer for spesiell innsats
(11.12.2010) Takk for innsatsen PRT 15!
(23.11.2010) Regjeringens Svarte-Per spill med krigsskadde veteraner
(19.11.2010) Politikere, nådegaver og veteraner...
(19.11.2010) 100 millioner til veteranene
(05.11.2010) En mors appell til politikerne
(05.10.2010) Lik erstatning for lik skade!
(29.09.2010) Hedret veteraner fra NORMASH
(20.06.2010) Protest foran Stortinget 5. juli
(18.05.2010) Tur til Libanon i oktober
(24.03.2010) Austlid døde som helt
(31.01.2010) Legacy Vets MC
(13.12.2009) Tur til Libanon i april 2010
(13.11.2009) Forsvarets minnedag på Akershus festning søndag 15. november
(22.10.2009) Veterantur til Libanon i november
(13.10.2009) Deltagelse med militære bidrag i flernasjonale operasjoner i utlandet
(13.10.2009) Regjeringen har fokus på personell fra utenlandsoperasjoner
(02.10.2009) Svertet krigshelt får oppreisning post mortem
(06.09.2009) Nederlandsk medalje til norske offiserer
(03.09.2009) Skal ivareta både veteraner og familiene
(30.08.2009) Hvorfor er vi i Afghanistan
(13.08.2009) Krigens folkerett
(22.07.2009) Trefning i Afghanistan
(15.07.2009) Krigens pris er høy
(11.07.2009) Kristoffers Arena i Meymaneh åpnet
(26.06.2009) Krigskorset gjeninnføres
(16.06.2009) Har gjort en stor forskjell
(10.06.2009) Hedrer de norske soldatene
(08.06.2009) Takknemlig for den norske innsatsen
(05.06.2009) Våre soldater hjelper uansett
(29.05.2009) 50 års jubileum for Bæreia
(25.05.2009) Mer penger til Forsvarets utenlandsoperasjoner
(12.05.2009) Eksemplarisk mot i kamp
(08.05.2009) Et løft for veteraner
(07.05.2009) Markering av nasjonal Veterandag og Frigjøringsdagen
(05.05.2009) Tsjad-styrken
(18.04.2009) Enklere for veteraner å få erstatning
(17.04.2009) Norsk offiser drept
(08.04.2009) Sivil-militært arbeid i Libanon
(07.03.2009) Hæren som forsvant
(06.03.2009) Gjensyn med Libanon
(01.03.2009) Norsk fregatt til Somalia
(01.02.2009) Gulf-veteraner undersøkes
(05.01.2009) Stolt over veteranene
(02.01.2009) Mellom Evje og Afghanistan
(24.12.2008) Kvelden før kvelden
(22.12.2008) Vil heve veteranenes status
(18.12.2008) Godt å bli satt pris på
(14.12.2008) Bare ikke bruk K-ordet!
(14.12.2008) Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner
(13.12.2008) Intopsmedaljen - Siste frist 31. desember
(12.12.2008) FSAN tilbud til Gulf-veteraner
(10.12.2008) Spørsmålet om tildeling av Krigskorset er fortsatt til behandling
(10.12.2008) Veteranenes forkjempere
(08.12.2008) SV nekter krigshelter medalje
(05.12.2008) Hvor er dere?
(22.11.2008) Aleska
(17.11.2008) Hedret de falne i Afghanistan
(16.11.2008) Definerer ansvar for veteraner
(12.11.2008) Tur til Libanon
(05.11.2008) To nordmenn såret i Afghanistan
(21.10.2008) Konsert: Fred har sin pris...
(21.10.2008) Bæreia hjemme igjen
(01.10.2008) Avdukning av veteranmonument
(09.09.2008) Turen til Libanon i november
(26.08.2008) Mønstring av veteraner
(21.08.2008) Qana - 1996
(19.08.2008) Forsvarssjefens veteranprosjekt
(25.07.2008) Tur til Libanon i november
(21.07.2008) Radovan Karadzic arrestert
(16.07.2008) Et viktig sikkerhetsnett
(15.07.2008) Veteranlov på høring
(11.07.2008) Granatregnet i Korea
(10.07.2008) Tysklandsbrigaden
(09.07.2008) Kristoffers minnefond
(27.06.2008) Kongen informert om veteraners humanitære innsats i Sør-Libanon
(25.06.2008) Veteranpolitikken på dagsorden
(03.06.2008) Veteransenter etablert
(23.05.2008) Kongen åpnet UNIFIL utstilling
(17.05.2008) 17. mai i Ebel es Saqi
(09.05.2008) Veterannett avlyser turen til Libanon
(20.04.2008) UNIFIL prega seinare operasjonar
(20.04.2008) Skarpskytterutdannelse
(19.04.2008) HK 416 har ankommet
(13.03.2008) Bedre lønn i utenlandstjeneste
(24.02.2008) Inviterer til Afghanistan-debatt
(23.02.2008) Klargjør Bell for Afghanistan
(18.02.2008) 35 nye pansrete kjøretøy snart på veien
(09.02.2008) Norge i utlandet 2008: status
(31.01.2008) Kristoffers Minnefond på nett
(10.01.2008) Bæreia tilbake i Forsvarets hender
(09.01.2008) Ingen norske styrker til UNAMID
(13.12.2007) Påminnelse: Frist for å søke erstatning
(11.12.2007) Kronerulling for skadd soldat
(07.12.2007) Darfur-bidraget i full trening
(07.12.2007) Bli med til Libanon i mai!
(03.12.2007) Skadd soldat på bedringens vei
(30.11.2007) Operasjon Harekate Yolo II
(29.11.2007) Veteranarbeid
(25.11.2007) Frist for å søke erstatning
(23.11.2007) Norske soldater hedret
(22.11.2007) Afghanistan on the brink
(20.11.2007) Åpent brev fra pårørendegruppa
(19.11.2007) Yrkesskadeerstatning til besvær
(18.11.2007) Security for the women of Afghanistan
(15.11.2007) En verdig avskjed
(10.11.2007) Kamerater tok farvel
(09.11.2007) Kondolanseprotokoll for Kristoffer Sørli Jørgensen
(09.11.2007) Angrepet skjedde utenfor hovedvei
(09.11.2007) Navnet på drept norsk soldat offentliggjøres
(08.11.2007) En norsk soldat drept og en såret
(08.11.2007) Forsvarets minnedag
(07.11.2007) Norske styrkebidrag til ISAF i Afghanistan
(07.11.2007) Opphold på Bæreia i Jul-Nyttår?
(05.11.2007) Norske soldater i kamp
(04.11.2007) Kampene fortsetter i Nord-Afghanistan
(01.11.2007) Interessert i å melde deg til INTOPS?
(31.10.2007) Instilling fra Forsvarspolitisk utvalg
(26.10.2007) Veteranmonument avduket
(19.10.2007) Avslutning for Lingeklubben
(19.10.2007) Store utfordringer i Nord-Afghanistan
(13.10.2007) Forsvaret trenger personell til Sudan-oppdrag
(11.10.2007) Ønsker lengre kontrakter
(11.10.2007) «Prosjekt Aleska»
(05.10.2007) Forsvarsbudsjettet 2008
(04.10.2007) Søknadsrunde Intops UNAMID
(02.10.2007) Ingen skadde i to bombeangrep
(28.09.2007) Forsvarsstudien og distriktspolitikk
(25.09.2007) Utfordringer i norsk forsvarspolitikk
(24.09.2007) Helsefarlig støy i Forsvaret
(18.09.2007) Darfur styrken innkalles
(15.09.2007) Forsvarsstudien 2007
(02.09.2007) Ny bok om FN-tjeneste
(31.08.2007) Ingen umulige utfordringer
(31.08.2007) Vil styrke veteranenes rettigheter
(30.08.2007) Darfur neste for FN
(28.08.2007) Norske styrker i utlandet
(24.08.2007) NATO-konferanse i Oslo
(19.08.2007) Forsvarets Veteranadministrasjon
(16.08.2007) Først kommer sikkerheten
(11.08.2007) Debrief hjelper ikke
(09.08.2007) Takket for tålmodighet
(03.08.2007) Glad for robust mandat
(01.08.2007) Slaget i Kaoukaba
(31.07.2007) Siste farvel til en soldat
(26.07.2007) En fallen soldat vender hjem
(25.07.2007) 800 veteraner har bedt om hjelp
(23.07.2007) Norsk soldat drept i Afghanistan
(16.07.2007) Nordisk innsatsstyrke snart klar
(12.07.2007) Fakta om Luftforsvaret
(06.07.2007) Tilbyr bidrag til UNIFIL
(04.07.2007) Forsvarets livvaktavdeling
(29.06.2007) Militærkorset
(29.06.2007) Minnet de omkomne
(21.06.2007) Å afghanisere Afghanistan
(20.06.2007) Fakta om Afghan National Army (ANA)
(19.06.2007) Norske soldater til Darfur
(19.06.2007) Øker innsatsen for trening av ANA
(15.06.2007) Ledige stillinger i de norske styrkene i Afghanistan
(15.06.2007) Forsvaret vil ha veteransenter
(31.05.2007) Mood: Klarere politisk mandat!
(27.05.2007) Fakta om ISAF
(17.05.2007) En hyllest til norske motstandsmenn
(08.05.2007) Høytidelig markering
(29.04.2007) Hedret Afghanistan-veteraner
(26.04.2007) Nato trygger global sikkerhet
(26.04.2007) Fokus på afrikanske fredsoperasjoner
(26.04.2007) Mineulykken i Blatt
(20.04.2007) Følger opp soldatene
(19.04.2007) Quick Reaction Force (QRF)
(16.04.2007) NS-propagandafilm offentliggjøres
(15.04.2007) Godt egnet for oppgaven
(11.04.2007) Klart for norsk FN-styrke i Darfur?
(11.04.2007) UD arrangerte seminar i Kina om FNs fredsoperasjoner
(31.03.2007) Samhold gir styrke
(30.03.2007) Dovrefjellalliansen - Veterantreff 2007
(29.03.2007) Heder til NDH ISAF
(22.03.2007) Hvorfor vi sender soldater utenlands
(21.03.2007) Hjelper å snakke ut
(20.03.2007) 20.000 danske veteraner får tilbud
(16.03.2007) UNIFIL boken
(16.03.2007) Hektisk oppdrag avsluttet
(13.03.2007) Norge trekker seg ut av UNIFIL
(12.03.2007) Skal utrede veteransenter
(21.02.2007) Feiret kongen i Afghanistan
(16.02.2007) Kronerulling for Libanon (3)
(15.02.2007) Norsk bistand til Afghanistan
(14.02.2007) Nytt norsk styrkebidrag til ISAF
(03.02.2007) Kronerulling for Libanon (2)
(02.02.2007) Norsk militær innsats i Libanon
(02.02.2007) Veterantreff landet rundt
(01.02.2007) Kronerulling for Libanon
(30.01.2007) Veteran og enslig forsørger?
(28.01.2007) Maksgrensen bør fjernes
(27.01.2007) Ny QRF klar for Afghanistan
(26.01.2007) På veteransporet
(23.01.2007) Bilder fra Libanon
(19.01.2007) Training for Peace (TfP)
(10.01.2007) Forsvarsministeren i Oslo Militære Samfund
(06.01.2007) Statsministerens tale til norske UNIFIL soldater
(06.01.2007) Hjelp til syke veteraner
(04.01.2007) Forsvarets samling med minnegudstjeneste
(22.12.2006) Rapport fra Sør-Libanon
(20.12.2006) Erstatning etter INTOPS
(19.12.2006) Farlig Fred - Del 28 av 28 - Siste del
(19.12.2006) Tettere bånd til Libanon
(18.12.2006) Velkommen hjem fra Afghanistan
(15.12.2006) Farlig Fred - Del 27 av 28 - Mus - og menn i kamp
(15.12.2006) FN-veteran - årets trønder?
(13.12.2006) HV skal bidra i INTOPS
(10.12.2006) Farlig Fred - Del 26 av 28 - Kidnapping
(09.12.2006) Forventninger til militært personell
(08.12.2006) Gjesteboken er tilbake
(07.12.2006) Forsvarsbudsjettet 2007
(01.12.2006) Norske soldater blir bok
(29.11.2006) Farlig Fred - Del 25 av 28 - Libaneserne rykker inn
(28.11.2006) Årets julegavetips!
(20.11.2006) FN-veteran anker
(11.11.2006) Farlig Fred - Del 24 av 28 - En dristig aksjon
(05.11.2006) Farlig Fred - Del 23 av 28 - En forklaring takk!
(30.10.2006) Kronerullingen
(30.10.2006) På jakt etter historier!
(18.10.2006) Norges engasjement i intops
(18.10.2006) FN-veteran vant over staten
(11.10.2006) Turen til Ebel es Saqi høsten 2006
(07.10.2006) Mer penger til soldatene
(06.10.2006) 31 Milliarder til Forsvaret
(06.10.2006) Bedre oppfølging av Veteraner
(05.10.2006) Farlig Fred - Del 22 av 28 - Risiko og lønn
(04.10.2006) Afghanistan: Vår viktigste oppgave fremover
(04.10.2006) Leger uten grenser trenger bøssebærere
(01.10.2006) Avskjedstale
(01.10.2006) Farlig Fred - Del 21 av 28 - Spenna gærne
(30.09.2006) SIOPS formelt etablert
(15.09.2006) Farlig Fred - Del 20 av 28 - Velferd
(06.09.2006) Åpent brev til Forsvarsministeren
(05.09.2006) Veteran saksøker Staten
(01.09.2006) Farlig Fred - Del 19 av 28 - En vanlig dag
(01.09.2006) Helsehjelp til FN/NATO-veteraner
(27.08.2006) Krise i Libanon engasjerer veteraner
(19.07.2006) Norske veteraner sender nødhjelp til Sør-Libanon
(16.07.2006) 18 år som nordmann i Libanon
(15.07.2006) Kronerulling for Sør-Libanon
(15.07.2006) Kontakt med Sør-Libanon
(13.07.2006) Enklere å få full erstatning for psykiske skader
(13.07.2006) Farlig Fred - Del 18 av 28 - Israelerne drar hjem
(23.06.2006) Farlig Fred - Del 17 av 28 - Ikke bare alvor
(19.06.2006) Ei norsk veteranlov no!
(18.06.2006) Uerfarne soldater til Afghanistan
(17.06.2006) Skuddene i Meymaneh
(16.06.2006) Farlig Fred - Del 16 av 28 - Nøytralitet
(08.06.2006) Farlig Fred - Del 15 av 28 - Advokat i felten
(29.05.2006) Nordisk samarbeid
(26.05.2006) Farlig Fred - Del 14 av 28 - Ilden besvares
(15.05.2006) Norsk offiser får toppstilling i FN
(10.05.2006) Felles Nordisk FN-innsats
(04.05.2006) Forpartiet NMC UNPROFOR
(04.05.2006) Farlig Fred - Del 13 av 28 - Sivilbefolkningen
(24.04.2006) Soldater hedret
(18.04.2006) Farlig Fred - Del 12 av 28 - En enorm påkjenning
(17.04.2006) Farlig Fred - Del 11 av 28 - Major Saad Haddad
(03.04.2006) I kamp for fred - hjem til krig
(03.04.2006) Farlig Fred - Del 10 av 28 - Velkommen til Cheeba
(20.03.2006) Minnestund i Afghanistan og i Norge
(19.03.2006) Farlig Fred - Del 9 av 28 - Litani-aksjonen
(19.03.2006) Mange vil i intops
(11.03.2006) Farlig Fred - Del 8 av 28 - Bombekastere mot nordmennene
(11.03.2006) Stor oppslutning om Forsvaret
(03.03.2006) HV og intops
(03.03.2006) Farlig Fred - Del 7 av 28 - Vi blir beskutt
(24.02.2006) Farlig Fred - Del 6 av 28 - En vanskelig jobb
(18.02.2006) Meget nyttig besøk i Sudan
(17.02.2006) Farlig Fred - Del 5 av 28 - Et krigsherjet område
(13.02.2006) Barth Eide til Sudan og Etiopia
(11.02.2006) Farlig Fred - Del 4 av 28 - Tjeneste i et urolig land
(10.02.2006) Ledige beredskapsstillinger for utenlandstjeneste
(10.02.2006) Viktig med godt utrustede soldater
(10.02.2006) ROE gir rom for rettet ild
(07.02.2006) Norsk leir i Afghanistan angrepet
(04.02.2006) Farlig Fred - Del 3 av 28 - Påskekaos på Trandum
(02.02.2006) Forsvaret oppretter veteranadministrasjon
(31.01.2006) Norske bidrag 2006
(28.01.2006) Farlig Fred - Del 2 av 28 - 700 FN-soldater er klare
(22.01.2006) Trygging av FN-personell
(21.01.2006) Farlig Fred - Del 1 av 28 - Hvem skyter på oss?
(20.01.2006) Norsk bidrag til fredsarbeid i Darfur
(18.01.2006) Norske soldater til Helvete på jord?
(14.01.2006) Sammen for et moderne forsvar
(13.01.2006) 4 Netter i Saqi - 5 netter i Beirut
(11.01.2006) Historien gjentar seg!
(11.01.2006) Veteran tar initativ
(10.01.2006) Norske styrker skal kunne benyttes offensivt
(09.01.2006) Nødvendig opprustning!
(09.01.2006) Erstatningssaker til behandling i retten
(07.01.2006) Veteraner saksøker staten
(20.12.2005) Ny sikkerhets- og forsvarspolitikk?
(16.12.2005) Forsvaret søker NATO-sjåfører
(15.12.2005) 200 Norske soldater til Sudan
(09.12.2005) Ikke straffbart for norske soldater
(08.12.2005) Forsvaret etablerer veteranadministrasjon
(08.12.2005) På TV: Minnenes terror
(20.11.2005) Regjeringen vil ha FN-jobber
(10.11.2005) Statsbudsjettet
(08.11.2005) Flere hundre norske FN-soldater
(06.11.2005) Nå blir det FN-tjeneste
(05.11.2005) Mer fokus på ISAF og Afrika
(04.11.2005) Berømmer veteranene på FN-dagen
(21.10.2005) FN 60 år
(19.10.2005) Den nye regjeringen og Forsvaret
(16.10.2005) Bare barnemat
(14.10.2005) Filmer og seminar om senskader
(14.10.2005) Besøk Bosnia og Kroatia, vår 2006
(14.10.2005) Bli med til Libanon påsken 2006
(14.10.2005) Forsvarsbudsjettet: Mer til senskader
(03.10.2005) Veteranchat
(02.10.2005) Veterantreff ble suksess
(23.09.2005) Utenlandsveteraner får treffsted
(07.09.2005) De ekte krigerne
(10.07.2005) Flere FN-soldater krever erstatning
(20.04.2005) Påsketur til Libanon
(09.02.2005) KOREA –Situasjonen frem til krigsutbruddet 1950
(10.12.2004) «Tinnsoldatene»
(03.12.2004) Dagbok fra Libanontur oktober 2004
(25.11.2004) «Krigens ansikt» av Jarle Elvemo
(05.11.2004) Korea – feltsykehuset NORMASH
(02.09.2004) En alvorlig forpliktelse
(01.09.2004) Norge og UNIFIL
(27.08.2004) Psykisk syk er arbeidsskade
(19.08.2004) Vennskapsbånd Libanon-Norge
(29.05.2004) Day of United Nations Peacekeepers
(07.05.2004) En uforglemmelig tur til Libanon
(29.04.2004) Minner om en far –og litt til
(12.03.2004) Vet vi nok?
(12.03.2004) Koreakrigens minnesmerke
(06.03.2004) Blå beret – soldat i Libanon
(09.12.2003) FN-veteran med ny bok
(18.11.2003) A dream come true
(18.11.2003) Høringen i Khiam
(01.09.2003) Mer enn et gjensyn med Libanon
(09.07.2003) Ingen kulturelle barrierer for INDBATT
(30.06.2003) A memorable trip for the Lebanese also
(19.06.2003) Sedertreskogen i Libanon
(09.06.2003) 17. mai 2003 i Ebel es Saqi
(02.06.2003) På tur tilbake til Libanon
(01.06.2003) Gjensyn med Libanon
(24.04.2003) Korea - En stolt nasjon - et takknemlig folk
(11.03.2003) Abstinence
(23.12.2002) White Christmas in Chebaa
 
 
Motta nyhetsbrevet
E-post:
Personsikkerhet


Kjetil Elron
   19.12.2023
Håvard Faller
   12.10.2023
Håvard Faller
   12.10.2023
Arild Berntsen
   17.10.2023
Arild Berntsen
   17.10.2023
Turid Aandalen ...
   26.07.2023
Badessa Walter
   25.06.2023
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020

Gå til Gjesteboken