PERSONSIKKERHET

Norsk Veterannettverk vil aldri opplyse din e-post adresse til 3. part!

Flere av våre interaktive tjenester er avhengig av at du oppgir en e-post adresse, men alle våre tjenester beskytter din e-post adresse slik at andre ikke kan få tak i den.

Ikke skriv inn din e-post adresse andre steder enn der det klart fremgår at du skal oppgi din e-post adresse, på våre websider vil dette kun skje i skjemaer.

Gjesteboken
Andre kan kontakte deg via gjesteboken, dette skjer ved at vårt websystem fungerer som et rele som videresender meldingen til din e-post adresse uten at avsender vil se denne. Gjesteboken vil også automatisk sende deg ditt passord til din e-post adresse hvis du ber om det.

Forumene
Forumet benytter din e-post adresse til blant annet:

Nyhetsbrevet
Nyhetsbrevet gir deg en ukentlig rapport om aktivitet på våre websider, og du vil motta relevante nyhetsklipp fra media. Du kan selv automatisk, og når som helst, melde deg inn og ut av vårt nyhetsbrev. Melder du deg ut blir din e-post adresse slettet fra nyhetsbrevets database.

Generelt
Norsk Veterannettverk har normalt sikkerhetsnivå, og vi lagrer ikke sensitive data. Merk deg at e-post i utgangspunktet må betraktes som å sende et postkort hvis man ikke benytter ekstra sikkerhetstiltak, som f.eks. kryptering. Er du usikker på hva som skjer med informsjon du sender via våre websider bør du kontakte oss og spørre!