Blue Beret/Minnebøker Andre publikasjoner Om prosjektet
   Øvrige publikasjoner og dokumenter (sortert etter UNIFIL-kontingenter)

Orientering om FN-beredskaps-
styrker (1973)

Orientering om FN-beredskaps-
styrker (1978)

Arabisk for Norcon/UNIFIL (April 1978) Norbatt sitrap 010800–020800LLT April 1979 (feil angitt årstall i dokumentet)

Orientering om lønnsutbetaling (befal) (1978)

Orientering om lønnsutbetaling (korp/men) (1979)

Orientering om FN-bataljonen (innrykk kontingent III, 1979) Orientering om Hærens 
del av De norske FN-
 beredskaps-
styrker (1979)
Bataljonsordre nr 1/79 (1979) Innbydelse til Rachaiyastafetten 
6. mai 1979
Helse og hygiene i Libanon (1979)

Info Norbatt II (1979)

Norbatt-kart (1979)

Norbatt sitrap 110700B-120700B FEB 1980

Orientering om Libanon (1980)

Orientering til pårørende (1983)

Kjøreforbud for kjøretøy i Norbatt (1983) Invitasjon til medaljeparade (1983)

Israelsk passkontrollstempel ble vanligvis ikke stemplet i passet siden dette kunne skape problemer ved innreise til arabiske land. Derfor istedet på dette formularet.
Norbatt-postkort (1983) Request for payment of recreational leave (1983) Adresseliste Kp B kontingent IX (1983)

Leavepass (1988)

Leavepass (1990)

Israelsk passkontroll- stempel (1990)

Historiske lønninger for FN-vervede

I eksemplene til høyre er lønn og tillegg for FN-vervet (menig) regulert for konsumprisindeksen for januar 2008.

Månedslønn (1980):
Lønn og till.: 7165 1980-kr som tilsvarer 22.342 2008-kr.
Utbetalt: 5573 1980-kr som tilsvarer 17.378 2008-kr

Månedslønn (1990):
Lønn og till.: 15.322 1990-kr som tilsvarer 21.840 2008-kr.
Utbetalt: 12.943 1990-kr som tilsvarer 18.449 2008-kr.

Lønnstabell Unifil kontingent 13

Prosjektleder: Jan S. Krogh
Tilbake til Norsk Veterannettverk

Sist oppdatert den 05 des 2010 11:30