Blue Beret/Minnebøker Andre publikasjoner Om prosjektet
   Bakgrunn for prosjektet

For å dele minnebøkene og Blue Beret-blader fra Unifil med de som er interessert har vi gått i gang med å skanne sidene og lage PDF-kopier 
av dem.  Prosjektet har fått god teknisk hjelp på Norvetnett av RekMek og 42B. Minnebøkene av Blue Beret brekkes opp i blader som nummereres på kontingent og nummer. Minnebøkene (fra og med kontingent 26-27) som ikke er samlinger av Blue Beret-blader, er delt opp i separate filer på ca. 30-40 sider.

De fleste utgavene er OCR-lesbare, slik at tekstinnholdet også er søkbart på søkemotorer som Google og Kvasir.

Hvordan å laste ned og lese Blue Beret?
Vi har lagt ut to typer filer, en ukomprimert fil og en komprimert fil,  av alle 
tilgjengelige utgaver.
1.  De største filene (ukomprimerte) er på 40–80 MB og kan ta lang tid 
     å laste ned, men tekstkvaliteten gjør det langt mer behagelig å lese 
     denne teksten og hvis du vil skrive ut sidene anbefales disse versjonene. 
2.  De minste filene (komprimerte) er på 1,4–3 MB og anbefales hvis du bare 
     ønsker å lese bladene (og se på bilder). Tekst og bildemateriale er ellers 
     det samme som de ukomprimerte filene.



Du trenger et Adobe-lese-
program for å kunne lese 
filene. Hvis maskinen din 
ikke har Adobe Reader 
kan det lastes gratis ned her.

Om Blue Beret
Blue Beret var navnet på leiravisa for Norges FN-styrke i Libanon fra kontingent 1 til og med kontingent 26. Blue Berets første årgang ble 
trykket i Haifa (med unntak av nr. 2/78 som ble trykket i Adresseavisa). Bladene ble redigert av PIO-seksjonen i Norbatt. Blue Beret utkom 
som enkelthefter som mot slutten av kontingenten ble samlet i minnebøker, ofte med et eget forord. Enkelte kontingenter utga også første 
Blue Beret for neste kontingent som stort sett bestod av en presentasjon av den norske FN-styrken. I noen tilfeller har det blitt utgitt et 
orienteringsblad i starten av kontingenten. 
Minneboka for kontingent XII ble trykket på Kypros. Fra kontingent 15 til kont. 21 ble Blue Beret trykket i Beirut. Fra kontingent 23 til 
kont. 26 ble det trykket i Israel noe som resulterte i en langt bedre trykk-kvalitet. 
Fra kontingent 27 ble det helt slutt på Blue Beret og det ble i stedet kun utgitt kontingentvise minnebøker, igjen trykket i Beirut. 
Samtidig ble det innført en ny standard på minneboken som involverte fargebilder og generelt mer bildemateriell enn i de tidligere Blue 
Beret-bladene som var basert på et tradisjonelt avisformat. Bataljonsledelsen mente at Blue Beret var overflødig da man hadde 
nærradioene. Det er noe usikkert om det utkom minnebok for kontingent 28. 
Minnebøkene fra og med kont. 32 derimot ble trykket i Norge på John Griegs forlag. Dette forlaget gikk senere konkurs og det har ikke 
vært mulig å oppdrive verken trykkplater eller restopplag. 
Blue Beret var også navnet på «repøvelseaviser» for Norges beredskapsstyrke for FN. Fra ca. 1968 til avreise til Libanon i mars/april 1978 
fantes en styrke på beredskapskontrakt, inklusive bl.a. en infanteribataljon. Den besto av frivillige som hadde tegnet en toårs-kontrakt. 
Halve bataljonen ble øvet i en 3-ukers rep-øvelse som ble avholdt hver sommer (slutten av juni/begynnelsen av juli) på Sør-Gardermoen leir 
(oftest med flytransport og en del av øvelsen et annet sted, bl.a. Torp), slik at de som var i første år av kontrakten var på øvelse, mens de 
som var i annet år ikke var det. Ved fornyet kontrakt var man inne på en tre ukers øvelse igjen. Oppsettende avdeling for FN-beredskaps-
styrken var Jegerkorpset/Akershus Infanteriregiment nr. 4. På rep-øvelser var det alltid vanlig å gi ut en øvelsesavis. Vi kjenner til at det ble 
utgitt fem utgaver av Blue Beret i 1974. Dette var mest trolig rep-avisa.
Oppstarten av Blue Beret i 1978
Av Per Jevne
Tenkte bare jeg skulle sende dere noen få ord om begynnelsen på leiravisa Blue Beret i Libanon/UNIFIL 1978. Jeg kom dit ned som lt 
og presseoffiser i mars 1978, og oberst Vigar Aabrek fikk meg straks til å planlegge, trykke og utgi en leiravis, Blue Beret. Dette var ikke 
så helt enkelt. Jeg tok kontakt med et trykkeri i Beirut, men der var man ikke villig til å trykke en norsk leiravis, uvisst hvorfor ikke. Men i 
Haifa kom jeg i kontakt med en polskfødt mann ved navn David Glück, som hadde eget trykkeri. Davis og jeg kom i kontakt takket være 
betjeningen hos Layam, skipshandleren i Haifa der vi kjøpte kantinevarene til leiren. Problemet var bare at David Glück kun snakket polsk 
og hebraisk, hvilket jeg ikke kunne. Men så viste det seg at vi begge kommuniserte via russisk på en utmerket måte. Davis hadde lært 
russisk i Polens skoleverk, jeg hadde blitt utdannet i russisk i den amerikanske marinen i 1966. Jeg skrev manus til leiravisa på vår norske 
skrivemaskin, mørkeromsassistenten, korporal John Anders Elvrum fra Børsa gjorde en utmerket jobb på et primitivt mørkerom, først i et 
telt, deretter i en bygning i Ebel es Saqi, med mye støv og skitt. Teksten til de seks leiravisene jeg lagde ble satt på en settemaskin i Haifa 
uten æ, ø, å, disse ble til ae, oe, aa i avisa, men fullt leselig. Korrektur/korreksjon av den norske teksten, redigering, plassering av bilder etc 
foregikk på russisk. Utgivelse var en gang i måneden i Haifa, opplag ca 600. Jeg tok dessverre ikke vare på kopier, men jeg vet at Steinar 
Nygård i Trondheim (kaptein/liaison) har tatt vare på eksemplarene som kom ut.
Per Jevne er journalist og forfatter. Han har bl.a. skrevet bøkene «Såret soldat» og «52 år i cockpit». Forfattet 5. oktober 2010.
Hjelp prosjektet ved å skanne flere blader!
De som ønsker å bidra til at flere utgaver av Blue Beret gjøres tilgjengelig for andre tidligere FN-soldater og andre interesserte, 
kan bistå prosjektet på følgende måte: 
1. Ved å skanne sine bøker ved hjelp av f.eks. en vanlig A4-skanner i min. 300 dpi (farger i 24 bit) og lagre filene i (helst søkbart)
   PDF-format, eventuelt i jpeg-format (*.jpg), alt etter hvilke skanningsmuligheter du har. Lager du sider som jpg-filer bør de 
   helst være nummerert med stigende/løpende numre, f.eks. side 1 som "Blue_Beret_05_1_01.jpg", side 2 som 
   "Blue_Beret_05_1_02.jpg" og så videre, slik at det blir enklere å sette dem sammen til PDF-filer.
2. Deretter kan filene sendes prosjektleder for videre behandling og publisering. 
3. Minnebøker og hefter kan også sendes til meg for skanning og retur. 
4. Stoff, spørsmål eller andre tilbakemeldinger kan sendes på radionorge (at) jankrogh.com
Korrespondanse med Forsvarsmuséet og FN-Veteranenes Landsforening
Forsvarsmuséet har en del hefter og minnebøker som vi mangler, og vi har enkelte minnebøker Forsvarsmuséet mangler. 
Ved søk på FMU hovedkatalog kan vi finne minnebøker fra kont. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 39, 40 og 41. Bøkene fra kontingentene over merket i blått har vi allerede skannet og lagt ut. 
I tillegg til dette har vi også skannet og lagt ut: 
– utgaver fra kont. 3, 9, 14, 19 og 23 samt tre utgaver av Litani og
– komplette årganger eller minnebøker fra kont.: 1, 4, 8, 10, 11, 24, 26 og 38.
Så langt har vi behandlet de bøkene vi selv eier, samt de bøkene andre Libanon-veteraner har sendt til oss til låns for prosjektet. Løsnumre 
av Blue Beret synes å mangle fra oversikten til Forsvarsmuséet.
Muséet opplyser at de ikke kan låne ut hefter og minnebøker til skanning. Vi har vært i kontakt med bibliotekleder Mette Guderud 
der som i e-poster av 4. og 11. september 2007 opplyser at museet ikke kan foreta utlån uten tillatelse fra FN-Veteranenes Landsforening 
(FNVLF) selv om dette materialet tilhører Forsvaret. Med andre ord har FNVLF i dette tilfellet råderett over Forsvarets eiendom.
Vi har sendt en forespørsel (og flere purringer) til Jan William Steen i FNVLF (5. september 2007), uten å ha mottatt noe noe svar. 
Guderud mente at FNVLF visstnok skulle ta fatt på et tilsvarende skanneprosjekt, men dette er ikke bekreftet.

NB! Ta alltid kontakt med radionorge (at) jankrogh.com før du sender inn stoff.
Prosjektleder: Jan S. Krogh
Tilbake til Norsk Veterannettverk

Sist oppdatert den 29 okt 2010 21:28