Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel49.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


05.11.2005
Mer fokus på ISAF og Afrika

Strøm-ErichsenForsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil satse på få men store styrker i utlandet. Det forklarte hun pressen under sitt besøk på Fellesoperativt hovedkvarter tirsdag.


Kilde mil.no

Anne-Grete Strøm-Erichsen var på Jåttå for sitt første besøk til en militær avdeling, etter at hun tok over som forsvarsminister for om lag to uker siden. Hun mente det var viktig å få et innblikk i hvilke aktiviteter som styres fra Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK); alle operasjoner i inn- og utland.

Dermed fikk hun også sin ilddåp i å svare pressen på spørsmål om nettopp det. Pressen var blant annet opptatt av hvorfor Regjeringen trekker ut styrkene i operasjon Enduring Freedom i Afghanistan. Strøm-Erichsen forklarte at dette skyldes en endring av fokus.

Samles om ISAF
- Etter at spesialstyrkene har fullført sin periode i Enduring Freedom, vil vi heller satse all vår Afghanistan-innsats på ISAF (International Security Assistance Force). Norge er et lite land, og det er viktig å spisse den kompetansen vi har i utlandet, slik at vi heller er tungt inne der vi velger å stille med styrker, sa hun.

Ministeren viste til at Soria Moria-erklæringen både gir klart uttrykk for et fortsatt godt samarbeid med Nato, og at engasjementet overfor FN-operasjoner vil øke.

Opptatt av Sudan
- Når Norge stiller styrker til internasjonale operasjoner, skal det ligge et klart FN-mandat til grunn. Når det gjelder FN-operasjoner, så er det først og fremst Afrika vi ser for oss å fokusere på. Da er det jo nærliggende å tenke på Sudan, hvor vi allerede er representert med styrker, sa Strøm-Erichsen.

Da en tv-kanal utfordret forsvarsministeren på å forklare sitt eget forhold til Forsvaret, var tilbakemeldingen klar:

BERGENSERE: Både forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og Jan Reksten, sjef FOHK, er fra Bergen.
- Det går ikke an å være fra Bergen og ikke ha et forhold til Forsvaret.

Hun forklarte at hun til og med har vært engasjert på marinebasen Haakonsvern i Bergen tidlig i sin yrkeskarriere. Verten for besøket, viseadmiral Jan Reksten, sjef FOHK, mente besøket var særdeles vellykket.

Engasjert og interessert
- Vi møtte en engasjert forsvarsminister, som viste stor interesse for de orienteringene hun ble gitt, og hadde en rekke oppklarende spørsmål. Det at hun valgte å besøke FOHK først, understreker jo viktigheten av dette hovedkvarteret, og det var nyttig for oss å få vist fram hvilke kapasiteter og fasiliteter vi har til å støtte henne med, sier Reksten.

Anne-Grete Strøm-Erichsen fikk et innblikk i de overordnede oppgavene som faller inn under FOHK, og mer spesifikke orienteringer om eksempelvis alliert vintertrening i Norge, som ledes av FOHK gjennom kompetansesenteret Centre of Excellence - Cold Weather Operations. Hun fikk informasjon om kystberedskap og aksjonsledelse, spesialstyrkene og hvordan operasjoner ledes fra fellesoperasjonsrommet på FOHK. Forsvasministeren fikk også informasjon om Nato-hovedkvarteret Joint Warfare Centre som er samlokalisert med FOHK på Jåttå.

Skriv utUtskriftsvennlig utgave
  

Kilde: norvetnet.no