Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel335.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


07.03.2009
Hæren som forsvant
Hva lærte vi av 2. verdenskrig?(Vi Menn)Kutt har gitt oss Europas minste hær. Den er ikke lenger i stand til å forsvare Norge. Under Den kalde krigen kunne Norge mobilisere 300 000 mann med våpen dersom vi ble angrepet. I dag oppgir Forsvaret Hærens totale bemanning til 8363 mann. Det inkluderer snaut 5000 vernepliktige, hvor halvparten er i grunnfasen av utdannelsen og fortsatt har mangelfull erfaring i bruk av våpnene sine.
 
 
 
 
Det er Telemark bataljon, Panserbataljonen og 2. bataljon som utgjør den stående hæren med totalt 1400 soldater og befal. Av disse befinner snaut 400 soldater seg i Afghanistan til enhver tid.
 
I tillegg består grensevaktstyrkene av 748 mann inkludert vernepliktige, og H.M. Kongens Garde av 1445 befal og vernepliktige.  Det nøyaktige antallet på norske spesialstyrker er ikke offentlig tilgjengelig.
 
Det betyr at i en krisesituasjon kan Norge i dag stille om lag 3500 soldater.
 
 
 
 
Skriv utUtskriftsvennlig utgave
  

Kilde: norvetnet.no