Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel301.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


16.07.2008
Et viktig sikkerhetsnett

Veteranlov14. juli ble et forslag om en ny veteranlov sendt til høring i departementet. Loven skal sikre ivaretakelse av Forsvarets veteraner. – Forslaget er helt avgjørende sikkerhetsmessig, konstaterer Anders Grindaker.  Lovforslaget skal sikre at veteranene ivaretas både før, under og etter internasjonale operasjoner.

 
Tekst: Caroline Lunde , Forsvarets mediesenter

– Forsvaret har lenge erkjent problematikken med soldater som er blitt såret enten fysisk eller psykisk i strid. Nå tør endelig politikerne å ta tak i problemet, uttaler talsmann for Veteranforbundet for skadde i internasjonale operasjoner (Siops), Anders Grindaker.

I høringsnotatet foreslår Forsvarsdepartementet en tilleggsparagraf som tydeliggjør Forsvarets rolle som arbeidsgiver for personell i internasjonale operasjoner:
”Forsvaret har et særlig ansvar for at personell som deltar i internasjonale operasjoner og deres pårørende blir ivaretatt før, under og etter endt tjeneste.”

Gir soldatene erstatningsrett
Lovforslaget foreslår et regelverk som skal gi rett til erstatning for soldater som lider av skader eller sykdommer som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner.

– Vi har utredet mulige kompensasjonsordninger i samarbeid med veteran- og personellorganisasjoner i Forsvaret og andre berørte departementer, har forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichen tidligere uttalt.

I tillegg til dette foreslås det blant annet å gi veteranene rett til ett års oppfølging fra Forsvaret etter avsluttet tjeneste.

Store utfordringer
I 2007 ble det utarbeidet en rapport som tok for seg veteraners økonomiske rettigheter etter skade ved tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Rapporten påpeker at dagens regelverk ikke er tilstrekkelig for å fange opp de som får psykiske belastningsskader:

– I høringsnotatet foreslås det også at endringene i erstatningsreglene gir tilbakevirkende kraft for personell med psykiske belastningsskader, forklarer forsvarsministeren.

Et endelig lovforslag
Talsmann for Veteranforbundet Siops er svært fornøyd med lovforslaget, men er spent på lovforslagets gjennomslagskraft:

– Vi er på riktig vei men det er fortsatt langt igjen. Forsvaret har store utfordringer fremover med å iverksette vedtakene som bør gi soldatene den støtten de trenger, hevder Anders Grindaker.

I løpet av de neste månedene vil de berørte departementene gå igjennom lovforslaget og lage en endelig proposisjon.

– Jeg håper loven vil bli vedtatt i løpet av høsten, avslutter Grindaker.
 
 
 
 
 
 
Skriv utUtskriftsvennlig utgave
  

Kilde: norvetnet.no