Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel196.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


20.04.2007
Følger opp soldatene
Medaljer klar til utdeling til norske intops soldaterInnerst inne på Terningmoen leir ligger det såkalte AFA-kontoret. AFA er en forkortelse for administrativ foresatt avdeling og har som oppdrag på vegne av sjefen for Hærens styrker å forvalte arbeidgiveransvaret overfor personell fra Hæren og andre fellesinstitusjoner i internasjonale operasjoner.
 
 
Klippet fra mil.no
Kristoffer Thoner og Jon Anders Skau (foto), Forsvarets mediesenter
 
De har full kontroll over alle norske soldater i internasjonale operasjoner til en hver tid. De er soldatenes sikkerhetsnett her hjemme. 
 
Bredt ansvar
Lindstad har ansvaret for seremoniene ved hjemreise og dimittering etter endt oppdrag i utlandet. Det er én av totalt fem ansvarsområder tillagt AFA-kontoret – ledet av oberstløytnant Kato Sandvik.

– I tillegg til det seremonielle har vi ansvaret for all personellforvaltning, lønn, rekruttering og oppfølging under og umiddelbart etter oppdragsslutt, forklarer oberstløytnanten.

Hver dag prosesseres flere hundre lønnsberegninger, kontraktsinngåelser og oppfølgingsavtaler. Henvendelser fra alle land med norske deltakende styrker kommer til senteret hver eneste dag. Alt for at soldaten til syvende og sist skal kunne bruke all energi på å løse oppdraget han er satt til i utlandet.

– I sammenheng med risikoen det er å reise ut i internasjonale operasjoner, er det svært viktig at vi som forvaltere av arbeidsgiveransvaret skaper trygget for hver eneste soldat ute i felten. Hvis vi ikke skaper det, vil det få konsekvenser. Vi ønsker at soldatene kun skal kunne fokusere på oppdraget sitt, sier Sandvik.

Følger opp soldatene
Det meste ved AFA-kontoret handler om rutinemessig oppfølging av hver enkelt soldat. Det er når det kommer til oppfølgingsbiten at ting ofte kan bli mer krevende.

– Vi har en døgnbemannet vakttjeneste som kan ta i mot henvendelser både fra soldaten selv og fra soldatens familie her hjemme i Norge, forklarer Sandvik.  I tillegg har de tilgang til et stort apparat dersom ulykken virkelig skulle være ute.

– Vi kan tilby en svært god daglig oppfølging overfor soldatene og deres pårørende, og vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger på det arbeidet vi gjør. Om noe alvorlig er i ferd med å skje eller har skjedd, mobiliserer vi et større pårørende- og mottakssenter på Sessvollmoen, sier oberstløytnant Sandvik.

Utdanner FN-personell
I tillegg har AFA-kontoret ansvaret for å utdanne stabsoffiserer, FN-observatører og spesialister som skal ut internasjonale operasjoner.

– Vi sørger for å gi personellet et minimum av opplæring og forberedelser. Særlig innenfor militære ferdigheter er det viktig å gi slikt personell en oppfriskning for deres egen og andres sikkerhet, understreker oberstløytnanten.
 
 
Skriv utUtskriftsvennlig utgave
  

Kilde: norvetnet.no