Vidar Grønlien

Vidar Grønlien omkom 5. desember 1993 mens han tjenestegjorde for UNPROFOR i Bosnia
 
[Se alle]