Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel92.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


19.03.2006
Mange vil i intops

Norske soldater på patrulje i AfghanistanBehovet er stort for kvalifisert personell i Afghanistan. 545 stillinger er utlyst, og 1263 personer har søkt gjennomsnittlig på sju og en halv stilling hver.  Blant de 545 utlyste stillingene, er 125 for utreise til Afghanistan allerede sommeren 2006. Og blant de 1263 søkerne er nesten 1000 personer interessert i å dra ut til sommeren.

Klippet fra www.mil.no

63 prosent av søkerne er mellom 20 og 30 år, mens kvinneandelen er i underkant av sju prosent.

Godt grunnlag
Søkertallene lover godt for de ulike avdelingene det skal rekrutteres personell til, både for tjeneste i Afghanistan og for andre beredskapsavdelinger. Behovet er størst for personell med førerkort på tyngre kjøretøy, maskinførere, håndverkere og reparatører av tyngre pansret materiell og sambandsmateriell. Det er også mangel på personell kvalifisert for transportkontroll og lastehåndtering, samt en mengde andre kategorier.

– Nesten 1300 personer er nå registrert som søkere på de utlyste stillingene. Dette er omtrent som forventet, og vi har dermed et godt grunnlag for å fylle de aller fleste stillingene. Likevel vil det erfaringsmessig vise seg at vi må jobbe videre med enkelte kategorier spesialister før uttaket er ferdig, sier kaptein Tormod Sveen, stabsoffiser personell i Hærens styrker.

– Tallene viser at engasjementet blant det norske folk fortsatt er tilstede, konstaterer major Tore Stårvik, sjef for seksjonen for internasjonale operasjoner i Hærens styrker.

Nøye vurdering
Kaptein Sveen opplyser at hoveddelen av uttaket vil være gjennomført innen utløpet av mars.

– Vi vil da ha vurdert alle søkernes kvalifikasjoner opp mot hver eneste stilling de har søkt, med grunnlag i de data som er registrert i søkernes militære rulleblad. Tidligere militærtjeneste, sivil jobberfaring, og sivil og militær utdanning er spesielt vektlagt, men det er også gjort vurderinger av søkernes sikkerhetsklarering og helsemessig skikkethet, fortsetter Sveen.

I denne omgang har utlysningen hovedsakelig vært rettet mot vernepliktig befal og mannskaper som ikke lenger er i daglig tjeneste i Forsvaret.

Ifølge kaptein Sveen har man i tillegg gjennomført et informasjonsløp internt i Hærens bataljoner. Hensikten er at en størst mulig andel av de avdelingene det rekrutteres til, skal rekrutteres fra egne rekker.

– Mellom 80 og 90 prosent av de vi sender til Afghanistan til sommeren, er inne til tjeneste i Hærens styrker til daglig. Enten i førstegangstjeneste, eller som befal for de som er i førstegangstjeneste, forteller Sveen.

– For andre beredskapsavdelinger, vil innslaget av personell utenfra være vesentlig større, slutter stabsoffiseren.

 

Sist oppdatert:19.03.2006 01.18.52
  

Kilde: norvetnet.no