Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel90.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


11.03.2006
Stor oppslutning om Forsvaret

A.C. Nielsen A/S har utført den årlige meningsmålingen for Folk og Forsvar i februar 2006, med spørsmål om Norge bør ha et militært forsvar. Disse målingene har vært foretatt i en årrekke, og har vist et stabilt holdningsmønster blant folk, uansett politisk ståsted.

I følge undersøkelsen til Folk og Forsvar viser målingene i år en rekordhøy oppslutning.

På spørsmålet: " Mener du at Norge bør ha et militært forsvar i den nåværende situasjon?" svarer hele 91 % ja, mens kun 6 % svarer nei.

Ellers viser oppdelingen i politiske sympatier (stemme hvis valg i morgen) på ovennevnte spørsmål følgende (fjorårets tall i parentes):

Parti     2006    2005
AP    94% (88 %)
SV 74% (81 %)
FRP 92% (92 %)
93% (93 %)
KrF  98% (95 %)
SP        100%   (97 %)
V         96%     (97 %)
RV       61%     (63 %)

 Menn er noe mer positive (94%) enn kvinner (88%). Andelen som svarer ja er noe lavere hos de yngste, blant aldersgruppen under 30 år er prosentandelen 88%, i gruppene 30-59 år og 60+ er andelen 92%.

På spørsmålet om den politiske situasjonen i verden for tiden er spent eller avspent svarte 30% at den var meget spent og 56% at den var ganske spent. Dette er noe høyere enn i fjor vår, da andelen som svarte meget spent var på 20% og ganske spent på 45%.

 

Sist oppdatert:11.03.2006 16.29.56
  

Kilde: norvetnet.no