Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel88.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


03.03.2006
HV og intops

Major Helge Krüger fra HV02 i EUFORHeimevernets første styrkebidrag til internasjonale operasjoner er på plass i Bosnia og Herzegovina.   HV er en kapasitet som det norske forsvaret bør utnytte også i utlandet, sier major Helge Krüger.
Han er en av fire offiserer og befal rekruttert fra HV02 - Oslo og Akershus heimevernsdistrikt som har etablert seg i det norske LOT-huset i Cazin, i det nordvestlige hjørnet av Bosnia og Herzegovina.

Klippet fra mil.no, foto

LOT står for Liaison and Observation Team – liaison og observasjonslag, og er en del den multinasjonale EU-styrken (EUFOR), som siden 2004 har hatt i oppdrag å sikre implementeringen av fredsavtalen fra 1995 (Dayton-avtalen). Liaison og observasjonslagene, som er lokalisert i 46 såkalte LOT-hus over hele Bosnia og Herzegovina, skal være til støtte for freds- og demokratiseringsprosessen gjennom synlig internasjonalt engasjement og tilstedeværelse på lokalt nivå.

HV-hus
- Mye av tjenesten handler om snakke med folk, sier Helge Krüger, etablere tillit i lokalbefolkningen, og bygge gode relasjoner til lokale ledere, myndigheter og politikere.

Krüger, som selv har bakgrunn fra Hæren, mener at den sivile tilleggskompetansen som kjennetegner HVs befal og offiserer gjør dem spesielt egnet for å tjenestegjøre i LOT.

I dag bekler HV fire av i alt ni stillinger i Cazin. Fra neste høst vil hele styrken bestå av HV-personell. HV02 har fått ansvaret for rekrutteringen fram til 2009. Krüger, som innehar NK-stillingen skal etter planen ta over som sjef ved neste rotasjon.
- Jeg forventer at vi klarer å videreføre det gode arbeidet som det norske ”LOT-teamet” her nede har begynt på, sier han.
- Så får andre vurdere hvorvidt vi lykkes med det.

Fakta: 
EUFOR – Operasjon ALTHEA avløste NATOs SFOR-styrke i Bosnia og Herzegovina i 2004. EUFOR består av omkring 7000 soldater, fra 33 nasjoner – 22 EU-land og 11 land utenfor EU.

EUFOR har delt opp landet i tre militære ansvarsområder: Nord, nordvest og sørøst. Det norske liaison og observasjonslaget er en del av den multinasjonale styrken i nordvest, og er underlagt britisk kommando i Banja Luka - som igjen rapporterer til det fellesoperative hovedkvarteret i Sarajevo.

Sist oppdatert:03.03.2006 00.48.22
  

Kilde: norvetnet.no