Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel86.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


18.02.2006
Meget nyttig besøk i Sudan

Sudansk opprørsgruppeDette har vært et meget nyttig besøk, og vi har nå fått et langt bedre grunnlag for å vurdere et fremtidig norsk FN-bidrag til Sudan.  Det sier statssekretær Espen Barth Eide etter at han denne uken har vært på reise i Sudan og Etiopia. Med i delegasjonen har vært representanter fra Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, og Generalinspektøren for Hæren. Eide har møtt sentrale internasjonale aktører og representanter for Sudans regjering i Khartoum, og han har også besøkt Juba, den største byen i Sør-Sudan.

Kilde Forsvarsdepartementet

- Inntrykket jeg sitter igjen med, er at det går klart i retning av at FN kommer til å overta den operasjonen Den afrikanske union i dag har ansvaret for i Darfur innen utgangen av året. Samtidig er det viktig at FNs operasjon i det sørlige Sudan drives videre i positiv retning. Som regjeringen gjorde klart i sin tiltredelseserklæring, kommer vi til å satse mer på FN og Afrika når det gjelder deltakelse i internasjonale militære operasjoner, og Sudan peker seg ut for ytterligere norske bidrag, sier Eide.

- Besøket har gitt oss bedre innsikt i situasjonen både i sør og i Darfur, og vi har fått interessante synspunkter og vurderinger fra sentralt plasserte personer. Dette vil vi ta med oss i den videre prosessen. Det er klart behov for en styrket internasjonal militær innsats for å forbedre sikkerheten for det hardt prøvede befolkningen i Darfur, men inntil videre vil vi holde åpent nøyaktig hvor og hvordan vi innretter vårt bidrag i Sudan. Som tidligere nevnt, snakker vi om et norsk bidrag på 150-200 soldater, sier statssekretær Eide.

I Khartoum møtte Espen Barth Eide FNs generalsekretærs spesielle utsending til Sudan, Jan Pronk, Force Commander Singh Lidder, viesutenriksminister Elsamani, samt fremstående representanter for UNMIS (FNs operasjon i Sudan), AMIS (Den afrikanske unions overvåkingsstyrke i Darfur),  øvrige FN-organisasjoner og diplomater i den sudanske hovedstaden.

- Situasjonen i Darfur er meget komplisert, og selv om styrkene fra Den afrikanske union gjør en god innsats ut fra de forutsetninger som er lagt til grunn, er det åpenbart behov for å forsterke denne operarasjonen, slik at sikkerheten kan bli bedre for de nesten fem millioner menneskene som er rammet av krigshandlinger og vold. FN og en lang rekke frivillige organisasjoner har gjort en kjempejobb på det humanitære området, og situasjonen når det gjelder ernæring, helsevesen og utdanning er faktisk bedre enn tidligere, fordi en så stor del av befolkningen nå bor i FN-drevne leirer. Men det er selvsagt ikke holdbart i lengden at flere millioner mennesker må oppholde seg inne i store leire på grunn av frykt for geriljagrupper og rene bandittgjenger, og det er derfor nødvendig at det internasjonale samfunn også tar et ansvar for å bedre sikkerheten, slik at de som vil kan vende tilbake til sine hjem, sier Eide.

I tillegg til FNs omfattende operasjon, driver over 80 frivillige organisasjoner humanitært arbeid i Darfur. Det er rundt ett tusen utenlandske og 14.000 sudanesiske hjelpearbeidere i denne vestlige delen av Sudan, og i fjor ble det blant annet delt ut mer enn 500.000 tonn mat til befolkningen. 

- Hovedinntrykket etter orienteringene i Juba er at sikkerhetssituasjonen i Sør-Sudan er relativt god, med fravær av krig. Men selv om de to partene i fredsavtalen etter rapportene å dømme respekterer avtalen, er deler av oppfølgingen blitt meget forsinket. Det finnes også mindre væpnede grupper som skaper problemer for befolkningen i området.

- Etter mange år med krig, ser det ut til at den største utfordringen i sør er økonomisk og sosial utvikling. Sør-Sudan mangler elementær infrastruktur, og jeg tror det i tiden fremover blir viktig å få i gang sivile prosjekter som gir folk i området bedre ernæring, kommunikasjoner, en velfungerende administrasjon og alt det andre som må til for å utvikle regionen, sier Eide.

Reisen ble avsluttet med en rekke møter i Addis Abeba torsdag, der statssekretær Espen Barth Eide hadde samtaler med blant andre formannen for AUC (the African Union Commission), Alpha Oumar Konare,  Force Commander koordinatoren for AUs styrke i Darfur, Ki Doulaye Corentin, og Ambassadør Azouz Ennifar, fungerende spesialrepresentant for FNs Generalsekretær i UNMEE (FNs operasjon i Etiopia og Eritrea).

Sist oppdatert:02.11.2007 21.40.44
  

Kilde: norvetnet.no