Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel85.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


13.02.2006
Barth Eide til Sudan og Etiopia

Norske soldater til Sudan?Statssekretær Espen Barth Eide besøker Sudan og Etiopia 13.-16. februar. Formålet med reisen er å få en best mulig oversikt over situasjonen i området med tanke på et større norsk militært bidrag til FN.

 Eide skal i tillegg til å besøke FNs operasjon UNMIS i Sør-Sudan og Den afrikanske unions operasjon AMIS i Darfur, ha en rekke samtaler med nasjonale myndigheter, representanter for FN, Den afrikanske union og norske utsendinger i regionen. Statssekretær Barth Eide har med seg en delegasjon bestående av representanter for Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og Generalinspektøren for Hæren, Robert Mood.

- Regjeringen fastslo i sin tiltredelseserklæring at Norge vil trappe opp den norske sivile og militære deltakelsen i FNs fredsbevarende arbeid, med særlig vekt på Afrika. Det er denne erklæringen vi nå følger opp, sier statssekretær Barth Eide.

- Vi har siden i høst hatt en tett dialog med FN-sekretariatet for å få større klarhet i FNs behov for bidrag når det gjelder planlegging og gjennomføring av fredsoperasjoner. Det er også tatt kontakt med øvrige nordiske land for om mulig å kunne stille et felles militært bidrag til FN-operasjoner i Afrika. Spesielt vurderes et mulig norsk bidrag dersom FN-operasjonen i Sudan (UNMIS) i løpet av året overtar etter Den afrikanske unionens operasjon (AMIS) i Darfur, sier Eide.

Sist oppdatert:02.11.2007 21.41.13
  

Kilde: norvetnet.no