Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel82.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


10.02.2006
Ledige beredskapsstillinger for utenlandstjeneste

Ledige stillinger INTOPSHærens styrker (HSTY) og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) lyser nå ut ledige beredskapsstillinger for utenlandstjeneste.  Denne gangen er mange av stillingene innenfor nyopprettede beredskapsavdelinger i Forsvarets logistikkorganisasjon, men også innen et bredt spekter av andre avdelinger. Vi har spesielt behov for søkere (befal og mannskaper) med førerkort på tyngre kjøretøy, maskinførere, håndverkere, personell som er kvalifisert til å reparere tyngre pansret materiell og sambandsmateriell. I tillegg mangler vi personell med bakgrunn fra transportkontroll og lastehåndtering, samt en mengde andre kategorier.

Klippet fra www.mil.no

Du kan lese mer om beredskapsenhetene i brosjyrene "På beredskap - klar til innsats" og ”Forsvarets logistikkorganisasjon”, som du kan laste ned fra denne siden. For å laste ned brosjyrene trenger du Acrobat Reader, som kan lastes gratis ned fra Internett her. I brosjyrene kan du også lese om Forsvarets operasjoner i Afghanistan, av våre politiske myndigheter definert som hovedinnsatsområde for norsk militær innsats utenlands. Ledige stillinger i Afghanistan er i stillingslisten merket med ISAF (International security assistance force) eller PRT (Provincial reconstruction team). Operasjonene i Afghanistan kan du også lese mer om på http://www.mil.no/fol/afg/start/. Du som velger å søke denne gangen, er også aktuell for innsats i andre operasjonsområder, hvor norske politiske myndigheter beslutter at Forsvaret skal bidra.

Gjeldende økonomiske betingelser i forbindelse med utenlandsoperasjoner finner du i brosjyren "På beredskap – klar til innsats".

Ønsker du tilsendt en informasjonspakke i posten, kan den bestilles i bestillingsdialogen på denne siden.

Søknadsfrist er 25. februar 2006. (NB! For PRT er søknadsfristen 18. februar 2005)

Søkere som ikke er i tjeneste, skal sende sin søknad via Vernepliktsverket. Personell i tjeneste skal sende sin søknad via egen tjenestegjørende enhet, som umiddelbart skal registrere søknaden i Forsvarets personellsystem.

Husk å fylle ut personellopplysningsblankett for innsending sammen med søknaden. For at din søknad skal bli behandlet på riktig grunnlag, er det også viktig at du legger ved bekreftede kopier av vitnemål og attester/tjenesteuttalelser. Nødvendige blanketter kan du laste ned fra denne siden.

Adresse Vernepliktsverket:

Vernepliktsverket
Postboks 4074
2306 HAMAR

Hoveddelen av uttaket vil være gjennomført innen utløpet av mars. De som får tilbud om kontrakt, må påregne å møte til kontraktsinformasjon, medisinsk kontroll, kontraktssignering med mer i løpet av våren. Noen vil så gå direkte over i en oppsettingsperiode og utenlandstjeneste, mens andre vil reise hjem for å stå på beredskap, med sannsynlig innkalling til senere kontingent eller andre oppdrag.

Eventuelle spørsmål rettes til Forsvarets responssenter på tlf 810 00 222 eller på e-post: rekruttering@frm.mil.no

 

Sist oppdatert:18.02.2006 01.12.34
  

Kilde: norvetnet.no