Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel77.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


02.02.2006
Forsvaret oppretter veteranadministrasjon

Veteranadministrasjon - Johan Wroldsen - ForsvarsstabenForsvarets veteranadministrasjon ble etablert 1. februar 2006.  En veteranlov vil være en av de viktigste tingene å jobbe med, fastslår Johan Wroldsen, sjef for arbeidsgiveravdelingen i Forsvaret.   I fjor høst ble ideen om Forsvarets veteranadministrasjon (VA) lansert. Nå er ideen omgjort til en håndfast avdeling.

Veteranadministrasjonen blir opprettet på initiativ fra forsvarssjefen, og skal være et tilbud til veteranene. Den er ment som et bindeledd mellom veteranene og forsvarsledelsen, og skal være tilstede hvis det oppstår spesielle behov. Den vil også jobbe tett med frivillige veteranorganisasjoner.

Det er et klart ønske fra vår side om et tett samarbeid med veteranorganisasjonene. Vi har et godt forhold til dem. Nå kommer det en permanent avdeling i Forsvaret som skal bistå dem i deres arbeid, og det vil bli en klar forsterkning, sier Johan Wroldsen, sjef for arbeidsgiveravdelingen i Forsvaret.

Veteranadministrasjonen vil ta seg av det meste som gjelder veteraner i Forsvaret. En av oppgavene man ser for seg er innføringen av en veteranlov.   Det ligger et initiativ på dette, og dette er en av de viktigste tingene som organisasjonen vil jobbe med, forsikrer Wroldsen.

Informasjonssjef i FN-veteranenes landsforbund, Lars Reiersmark, sier at Forsvaret har tatt et viktig skritt.
– Vi har nådd et av våre store mål, nemlig at Forsvaret skal ta bedre vare på veteranene. Vi synes også det er svært hyggelig at de har tatt for seg forslaget om en veteranlov, og vi ser nå med forventning frem til samarbeidet, sier han. 

Sist oppdatert:03.11.2007 02.02.09
  

Kilde: norvetnet.no