Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel71.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


20.01.2006
Norsk bidrag til fredsarbeid i Darfur

Krig i DarfurForsvarsdepartementet støtter den Afrikanske Union (AU) med 4 millioner kroner til operasjonen African Union mission in Sudan (AMIS) i Darfur-provinsen. Norges bidrag er et ledd i NATOs lufttransport av militære styrker for den Afrikanske Union.

AU leder operasjonen African Union mission in Sudan (AMIS), som skal legge forholdene til rette for fred og stabilitet i Darfur. Grunnet begrensede ressurser har derfor AU anmodet EU og NATO om støtte.

- Regjeringen har uttrykt et klart ønske om å prioritere operasjoner i Afrika. Situasjonen i Darfur i Sudan er alvorlig, og det er helt nødvendig å stabilisere situasjonen i området. Det er viktig at Norge sammen med andre allierte yter et substansielt bidrag til NATOs lufttransportstøtte for at AU skal lykkes med sin innsats i Darfur, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

 

Sist oppdatert:02.11.2007 21.41.59
  

Kilde: norvetnet.no