Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel66.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


11.01.2006
Veteran tar initativ

SoldierAid - Soldiers for Children 2006Petter Aunaas er veteran fra intops, og vil nå bruke sin erfaring til noe postitivt.  Han har tatt initativ til aksjonen SoldierAid som henvender seg til alle som tjenestegjør, eller som har tjenestegjort som soldat.  Målet er å samle inn 100 millioner dollar og hjelpe vanskeligstilte barn!

Et team bestående av tidligere soldater og offiserer og veteraner fra internasjonale operasjoner under ledelse av initiativtaker Petter Aunaas har i dag dannet organisasjonen SoldierAid med det formål å inspirere til, og gjennomføre, en verdensomspennende innsamlingsaksjon innen utgangen av 2006. Aksjonen har som formål å reise midler som skal komme nødstilte barn i kriseområder i forskjellige deler av verden til gode. Aksjonen er tenkt å være tredelt; de innsamlede midlene skal allokeres med en tredjedel hver til et lokalt/regionalt, nasjonalt og internasjonalt formål. Innsamlede midler til internasjonale formål skal gå uavkortet til en eller flere organisasjoner som opererer i krigs/kriserammede områder hvor barn lider og har behov for hjelp, uavhengig av om medias fokus er der eller ikke…

Deltakerne har vært med på flere av de større internasjonale miltæroperasjoner hvor Norge har deltatt med styrker. Under disse operasjonene har vi observert, og også selv deltatt i, utallige enkelttilfeller av gode gjerninger. Det har vært initiativ fra enkeltpersoner, løselig organiserte grupper og større, organiserte aksjoner som har involvert hele avdelinger. Fellesnevneren for disse initiativene og aktivitetene har vært å prøve å bedre livssituasjonen for sivile i det aktuelle området man har tjenestegjort, ikke minst for barna der.

I denne forbindelse har soldater utvist et utrolig engasjement, og en kreativitet og oppfinnsomhet nesten uten sidestykke, i sine bestrebelser for å skaffe tilveie mat, klær, medisiner og rene penger for å hjelpe nødstilte mennesker. Eksemplene på enkeltprosjekter er mange. I Bosnia holdt man liv i barnehager, et psykiatrisk sykehus, barn som levde på søppelfyllinger, utstøtte sigøynere og enkeltmennesker. Lignende tiltak har det også vært så og si kontinuerlig i de andre operasjonsområdene hvor Norge har bidratt med styrker.

Uansett formålet; Initiativet har vært stort! Og det er dette initiativet vi nå skal gripe fatt i og gjenskape på en større skala.
Det vi har blitt imponert over er som sagt den voldsomme vilje til å hjelpe som er tilstede og som i store trekk ser ut til å oppstå uavhengig av nasjonalitet, grad og militær profesjon. Det er dette engasjementet vi gjerne vil vekke når vi nå lanserer SoldierAid.
“Jeg har ett nyttårsforsett for 2006, og det er å realisere drømmen om, og gjennomføre SoldierAid konseptet” sier Petter Aunaas, initiativtaker til SoldierAid. ” Dette er noe vi virkelig har stor tro på, og personlig har jeg ikke hatt noen andre ideer som fortsetter å engasjere meg i like stor grad som drømmen om å kunne gjennomføre SoldierAid. Ikke bare er potensialet for å gjøre en formidabel fundraising innsats tilstede, det vil også kunne bli verdens største innsamlingsaksjon noensinne, skape det største team med felles bakgrunn og felles mål noensinne, og la soldater fra mange land og kulturer få muligheten til å jobbe sammen mot et godt formål og felles mål.” 

 

 www.soldieraid.com

 

Sist oppdatert:11.01.2006 19.18.44
  

Kilde: norvetnet.no