Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel64.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


09.01.2006
Erstatningssaker til behandling i retten

Norsk CV 90 Stormpanservogn - ISAF AfghanistanIfølge Aftenposten for torsdag den 5. januar har Regjeringsadvokaten kollektivt satt til side 45 sakkyndige-erklæringer i de saker der en nå permittert psykiater med tilknytning til forsvaret har utredet tidligere soldater fra internasjonale operasjoner. Konklusjonen i samtlige saker er enydig,- de tidligere soldatene har psykiske senskader som man vil hevde er pådratt i tjenesten for Norge og for verdenssamfunnet med Staten som arbeidsgiver og følgelig også med Staten som den ansvarlige.

Av Odd Helge Olsen
Foto: Torgeir Haugaard/FMS

Selv om Regjeringsadvokaten i disse dager gir tilsvar i fire-fem erstatningssaker som allerede er berammet for Oslo Tingrett av tidligere soldater som saksøker Staten med krav om erstatning for tap/skade påført dem under tjenesten, trodde vi faktisk at det i hvert enkelt tilfelle var retten og bare retten som skulle ta stilling til de fremlagte erklæringer. Hvis rettens administrator, dvs dommeren skulle finne de påberopte utredninger enten for tynne eller direkte feil, så bør det være et rimelig krav at saken gis en kort utsettelse mens den enkelte saksøker utredes på nytt uten ytterligere forsinkelser. Men, det er det i såfall retten som skal ta stilling til i hvert enkelt tilfelle, ikke Regjeringsadvokaten, og ikke kollektivt på bakgrunn av mistanke og mistillit til den/de sakkyndige.

Regjeringsadvokaten er part i saken, og han må gjerne ha en mening om de utredninger som allerede er foretatt, og det står han selvsagt fritt å påstå at de skal avvises, men det er ikke opp til han. Poenget må være at når stevning er tatt ut og saken(e) er berammet, så har den enkelte borger i dette tilfelle den eller de tidligere soldater som mener å ha noe å kreve, et ubetinget krav på å få sin/sine saker behandlet, og så må det være opp til rettens admnistrator å vurdere de fremlagte attester og utredninger.

FN-VETERANENES LANDSFORBUND
Odd Helge Olsen
President

Sist oppdatert:03.11.2007 02.00.24
  

Kilde: norvetnet.no