Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel63.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


09.01.2006
Nødvendig opprustning!

Falkehøyden anno 1978 - NORBATT UNIFIL LIBANONRundt 90 veteraner fra norske FN-styrker forbereder nå søksmål mot sin tidligere arbeidsgiver, Forsvaret.  Sakene gjelder erstatning for problemer som følge av opplevelser under tjenesten.  Enhver vil kunne se at en nærmest endeløs rekke av rettssaker umulig kan være måten å få ordnet slike oppgjør på. 

Av Svein Erik Jacobsen

Søksmålene er et tegn på årelange forsømmelser fra Forsvarets side.  Og de inngår i et bilde som omfatter flere deler av statens ansvarsområde; noen stikkord er krigsseilere, stråleskader på marinefartøyer og Nordsjø-dykkere. Det synes å være noe ved selve systemet som skaper unødige sperremekanismer når det blir snakk om å ta ansvar og sørge for oppfølging.

Søksmålene fra FN-veteranene retter søkelys mot Forsvarets arbeidsgiveransvar, og dermed bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om det psykososiale miljøet, når skadevirkningene melder seg flere år etter avsluttet tjeneste. Dette er så pass velkjente problemstillinger for Forsvaret, at man for lengst burde ha utstyrt seg med bedre rutiner og smidigere erstatningsordninger. Nå varsles det imidlertid reformer. Om kort tid vil tidligere FN-soldater kunne henvende seg til en egen veteranadministrasjon. Mye av oppfølgingen skal også skje gjennom lokale veteranforeninger, opplyste pressetalsmann i Forsvarsstaben, Christian Øverli, til Aftenposten før helgen.

Man får håpe at nytt verktøy innvarsler en mentalitetsendring - eller en opprustning, om man vil - gjennom de delene av systemet som har behov for det. For saksmengden vil trolig bare øke i en tid da forsvarspolitikken i stor grad dreies mot fredsbevarende og konfliktløsende oppdrag i fjerntliggende krigssoner.

Forsvaret har hevet sin kompetanse vesentlig når det gjelder utvelgelse og forberedelse til slike oppdrag. Og det kan gjerne poengteres at det store flertall klarer seg bra. Ifølge Forsvarets egen statistikk, vil fem av hundre pådra seg såkalte posttraumatiske lidelser som følge av situasjoner de er kommet opp i. Men forberedelsen blir ikke god nok før de utvalgte vet at de vil bli tatt godt hånd om, dersom de skulle ende opp blant de prosentene. Noe annet kan ikke Forsvaret være bekjent av.

Håpe at nytt verktøy innvarsler en mentalitetsendring.

Med hilsen
Svein Erik Jacobsen
Styremedlem
FN-Veteranenes Landsforbund

Sist oppdatert:09.01.2006 15.36.30
  

Kilde: norvetnet.no