Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel62.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


07.01.2006
Veteraner saksøker staten

Norske UNIFIL soldater ved Hazbani riverRundt 90 veteraner planlegger søksmål mot staten for å få erstatning for psykiske skader etter tjeneste i intops.  Halvparten må gjennomgå en ny psykiatrisk vurdering.  Sakene planlegges ført individuelt, men erstatningskravet kan samlet komme opp i 250 millioner kroner, skriver Aftenposten.

Bare denne runden vil bety ca. 250 millioner kroner i erstatning, sier Anders Grindaker som er jurist og talsmann for soldatene. Han regner med at de som nå er på vei mot retten med sine saker vil få mellom 2,5 og 3,5 millioner kroner hver.

Alle soldatene må gjennomgå en ny psykiatrisk vurdering før de kan gå til søksmål mot staten. Årsaken er at mange av dem har brukt psykiater Pål Herlofsen, hvis utredninger er satt til side av Regjeringsadvokaten som følge av påstander om utstedelse av uriktige legeerklæringer.

Grindaker reagerer kraftig på at soldatene må gjennom en runde med nye sakkyndige, og kaller kravet en ren trakassering fra myndighetenes side.

Sist oppdatert:03.11.2007 02.00.03
  

Kilde: norvetnet.no