Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel460.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


04.02.2014
Aksjon Minnesmerke
Krigskorset med sverd - minnesmerke vestbyVestby Forsvarsforening har startet "Aksjon Minnesmerke" og ber om hjelp til å realisere planene. Her kan du lese mer om aksjonen, og du finner beskrivelse av minnesmerket og statuttene. Alle veteraner oppfordres selvfølgelig til å bidra til å realisere dette ærverdige tiltaket.
 
 
 
 
 

Vestby Forsvarsforening har gjennom årsmøtevedtak i 2011 og 2012 besluttet å reise et ”Minnesmerke over de fra Vestby kommune som har omkommet i Forsvarets tjeneste siden 1945”. Etter en kartlegging gjennomført sommeren 2013, fremkom en person som ovenfor:

Orlogskaptein Trond Andrè Bolle, MJK, omkom i Afganistan i 2010.
Han var den første som etter 2. verdenskrig ble tildelt Krigskorset med sverd, dessverre posthumt. Han ble tildelt denne for fremragende ledelse i strid.

Vi vil reise han og de som måtte følge etter han, et minne, en påminnelse til vårt lokalsamfunn om at en fra vårt lille sted har mistet livet i Forsvarets tjeneste.

Forsvaret er vårt eget demokratis ytterste vern. Et demokrati som ble gjenreist i vårt land når friheten og freden kom i 1945, det ble vår gave fra de allierte nasjoner, og som Norge selv bidro til etter evne. En gave vi vil gjengjelde ved å bruke vårt ytterste vern til hegn også om andre lands demokratiske spirer, de som verdenssamfunnet ber oss å hegne om. Spirer som en dag etter mange fall kan bli til søyler og bærere av menneskerettighetene i en nasjons utvikling mot et fritt demokrati. Alle som tjenestegjør i vårt demokratis ytterste vern, Forsvaret, kan komme til å miste sitt liv i en krevende tjeneste i Norge og i verden. Under øvelse og i strid. Dette er vår alles hyllest til de fra vår kommune som bærer dette nasjonale offer. For en bedre verden for alle.

Vestby kommune har gitt plass til minnesmerket i Grøstadparken og bevilget NOK 70.000 til fundamentering og i bidrag. Det er Sonskunstneren Erik Thome som skal utføre minnesmerket i stein (se vedlegg). Minnesmerket har en total kostnad på NOK 230.000 og skal i sin helhet finansieres ved bidrag fra offentlige etater, bedrifter og private givere.

Du kjenner til Forsvaret og har forståelsen av hva Forsvarets personell yter i sin daglige tjeneste her hjemme og ute. Og du har kjennskap til Trond Bolle fra vårt lille sted som har mistet sitt liv i internasjonal tjeneste.
Derfor tillater vi oss å be deg om et bidrag til dette minnesmerket.

Det er vårt håp å kunne se ditt bidrag på vår innsamlingskonto: 1080 32 13300

Med beste hilsen
Vestby Forsvarsforening
Kjell T. Olsen
Leder
Beskrivelse av minnesmerket
 
Minnesmerket består av 4 hoveddeler:
 
Bunnsten 200 x 127 x 25cm, Bauta 155 x 80 x 20cm,
Fallen søyle 200 x 30cm, Hvilestein: 60 x 35 x 30cm. Vekt ca 4.000 kg. Fundamentering bør lages 10 cm mindre en bunnstenen som måler 200 x 127cm.
 
Symbolikken kan hentes fra diktet om Tord Foleson av Per Sivle:
 
Merket det stend um mannen han stupa.
 
Demokratiet skapes ved at mange reiser sin søyle som bærer av menneskerettighetene.
 
I den tunge og lange prosess som kan pågå i flere generasjoner, vil noen av søylereiserne falle. Men søylen faller aldri helt; den hviler på den faste sten som ble til det søylereiseren bygget for andre.
 
Forsvaret er vårt demokratis ytterste vern. Et demokrati som ble gjenreist etter vårt lands okkupasjon når friheten og freden kom i 1945; det ble vår gave, som Norge bidro til etter evne. En gave vi vil gjengjelde ved å bruke vårt ytterste vern til hegn om andres demokratiske spirer, de som verdenssamfunnet ber oss å hegne om. Spirer som en dag etter mange søylefall kan bli til en bærer av menneskerettighetene i en nasjons utvikling til et fritt demokrati. Alle som tjenestegjør i vårt ytterste demokratis vern, Forsvaret, kan komme til å miste sitt liv i en krevende tjeneste i Norge og i verden. Dette er Vestbys hyllest til de som bærer dette offer. For en bedre verden, for alle.
 
Stenmaterialet hentes fra Larvik og er Labrador Bergan i sort skimmerfarge
 
Søylen er langsgående riflet som en klassisk gresk søyle, etter inspirasjon fra der hvor demokratiets vugge sto.
 
Den symboliserer den falne, som ikke faller helt ned, men ligger på sin hvilestein som bygges ved kampen for en bedre verden, kampen som kjempes for andres vel.
 
Bautasteinen rifles og slipes på siden som vender mot søylen hvor minneplatene skal stå. På motsatt side skrives inn ” Til minne om dem fra Vestby som har mistet livet i Forsvarets tjeneste etter 1945” og ”Reist av Vestby Forsvarsforening og innbyggerne i Vestby kommune 8. mai 2014”. På hvilesteinens endeflate skrives inn: ”Merket det stend um mannen han stupa”
 
Erik Thome skal bearbeide materialet ved Johansen Monumentindustri, Skjeberg.
 
 
Statutter for minnesmerket
 
 1. Minnesmerket er initiert og eiet av Vestby Forsvarsforening, org. nr. 912 780 244, jfr årsmøtevedtak i 2011 og 2012
 2. Vestby kommunestyre har i sitt vedtak av 10. november 2013 vedtatt at minnesmerket skal plasseres i Grøstadparken i Vestby sentrum og at fundamentering betales av Vestby kommune, etter ønske fra Vestby Forsvarsforening, med de bevilgede midler NOK 70.000,-. Overskytende midler etter fundamentering tilføres minnesmerkets innsamlingskonto.
 3. Vestby Forsvarsforening har bedt kunstneren Erik Thome fra Son om å utføre et minnesmerke med klar symbolikk til opprettelse og forsvar av demokratiets verdier og institusjoner.
 4. Minnesmerket skal finansieres ved en alminnelig og åpen innsamling der alle kan delta. Styret i Vestby Forsvarsforening oppnevner et Arbeidsutvalg for minnesmerket, som påser at innsamlingen har en egen konto og et regnskap hvor alle givernavn blir oppført med beløp. Slik liste skal ikke offentliggjøres, men fremlegges for det nevnte styre og foreningens revisor.
 5. Innsamlingen fortsetter så lenge Vestby Forsvarsforening ansvarer for minnesmerket, dets vedlikehold og opptrykk av orienteringsfolder.
 6. Kun utgifter til utforming, produksjon, fundamentering og plassering av minnesmerket og dets vedlikehold, samt utarbeiding og vedlikehold av informasjonsfolder, kan dekkes av de midler som er innkommet på Vestby Forsvarsforenings innsamlingskonto.
 7. For styring av og prokuraforhold for innsamlingens midler, vises til styrevedtak av 2.desember 2013.
 8. Forsvarspersonell som mister livet i Forsvarets tjeneste, med tilknytning til Vestby kommune, kan etter ønske fra styret i Vestby Forsvarsforening i samråd med Vestby kommune og de pårørende, minnes med en plakett på minnesmerket som angir:
  Militær grad / Navn / Avdelingsforkortelse / Fødselsdato / Dødsdato /
  Dødssted / Land (dersom utenfor Norge)
 9. Plaketten, skrifttype og farge skal være lik for alle og plasseres ut fra estetiske hensyn.
 10. Etter avdukning og offisiell seremoni lages det en enkel informasjonsfolder hvor de som oppføres på minnesmerket omtales med tilgjengelige, offentlige data og en kort beretning om vedkommende.
 11. Etter en søkeperiode sommeren 2013 var en person som oppfyller pkt.8 påvist: Orlogskaptein Trond Andrè Bolle, Født 5. juli 1968. Død 27. juni 2010
  Faryab, Afganistan.
 12. Han blir minnet ved at en minneplakett som ovenfor beskrevet i pkt.8 og blir en del av minnesmerket ved innvigningen 8. mai 2014. Familien er konsultert og informert, og ønsker at så skjer.
 13. Minnesmerket skal hedres hver 8. mai etter avdukningen så lenge Vestby Forsvarsforening ansvarer for denne seremoni. Eventuelle nye / påviste omkomne minnes med avdukning av plakett denne dag. Pårørende familier skal alltid inviteres til disse seremonier og eventuelle sammenkomster.
 14. Ved oppløsning eller etter omforening med Vestby kommune, kan minnesmerkets eiendomsrett overføres til Vestby kommune, mot vedlikeholdsplikt av alle forhold knyttet til dette.

 
 
 
 
 
 
 
Sist oppdatert:09.05.2014 21.18.58
  

Kilde: norvetnet.no