Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel452.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


24.01.2013
Veteranene møtes med handling

Norsk FN-soldat i Somailia, UNOSOMJonny Halberg skriver i Aftenposten at veteraner som sliter bare møtes med prat. Sannheten er at veteraner i dag har flere tilbud, tettere oppfølging og bedre forsikrings- og erstatningsordninger enn noen gang tidligere.

Betyr det at vi er i mål? På ingen måte. Det er fortsatt veteraner som forteller om sin kamp mot byråkratiet. Om hvordan de ikke får den nødvendige hjelp eller kompensasjon.

 
 
Av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
 
Anerkjennelse og ivaretakelse av våre veteraner var derfor det første jeg tok tak i da jeg ble forsvarsminister i 2005. I motsetning til hva Halberg hevder har disse årene vært preget av handling, ikke prat. Regjeringens handlingsplan for veteranene er skrevet i tett samarbeid med veteranorganisasjonene selv. Den spenner over seks ulike departementer og inneholder 126 konkrete tiltak. Av disse er 107 fullført eller påbegynt. La meg nevne de viktigste i denne sammenhengen:
  • I forsvarsregionen Østerdalen har vi har satt helsevesenet, NAV, Forsvaret og kommunen under samme tak for å finne en modell som ivaretar veteranen på tvers av sektorene. Nøkkelen er samlet kompetanse og tett samarbeid. Modellen forventes ferdig i år og skal implementeres i hele landet.
  • Det er gjennomført flere tiltak for å øke kompetansen om veteranenes behov i den sivile helsetjenesten.'
  • Etatssjefene i Forsvaret, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statens Pensjonskasse, BUFETAT og Helsedirektoratet møtes jevnlig for å håndtere utfordringer og sikre at veteranene faktisk får et sømløst tilbud.
  • Vi har skreddersydd kompensasjonsordninger som skal sikre at alle skadde soldater fra tidligere operasjoner får den økonomiske kompensasjonen de har krav på.
  • Vi har etablert Forsvarets Veterantjeneste. Her kan alle veteraner få informasjon og veiledning i alt fra helsehjelp til erstatningsordninger.

I samarbeid med veteranorganisasjonene arbeider vi kontinuerlig med å gjøre de nødvendige forbedringene til vi ser at alle tiltak fungerer som de skal. Det er umulig å fjerne den urett som er begått mot veteraner fra tidligere operasjoner. Men det er vår samfunnsplikt å bøte på den så godt som det lar seg gjøre, og sørge for at morgendagens veteraner ikke må kjempe for sin rett.

En veteran er en hedersbetegnelse på menn og kvinner som har vært villige til å ta på seg risikofylte oppdrag på vegne av fellesskapet. Noen får ettervirkninger, mens de aller fleste klarer seg fint. Felles for alle er at de kommer hjem med unike erfaringer og utgjør en ressurs for samfunnet. Det er vår felles plikt å hedre dem og ta vare på dem når de kommer hjem igjen.
 
 
 
 
 
Sist oppdatert:24.01.2013 18.26.45
  

Kilde: norvetnet.no