Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel439.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


22.02.2012
Veteraner aktiviserer veteraner
Dykkerkurs for veteranerNorges Dykkeforbund (NDF), Skadde i Internasjonale Operasjoner (SIOPS) og Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) har inngått samarbeid om å få skadde veteraner fysisk aktive.
 
I første fase vil personell med forsvarsbakgrunn bli utdannet til dykkerinstruktører gjennom NDF. Utdanningen vil skje i Sjøforsvarets lokaliteter på Haakonsvern. I fase to vil veteraninstruktørene være med å kurse og utdanne skadde veteraner til å bli sportsdykkere og integreres i NDFs klubber og drive videre aktivitet der.
 
SIOPS, NDF og NROF ønsker på denne måten å gi skadde veteraner et meningsfullt fritidstilbud. Utdanningen i sportsdykking skal medvirke til mestring, økt livskvalitet, integrering og aktivitet. En positiv tilleggseffekt er at personell med forsvarsbakgrunn står som instruktører for skadde veteraner.
 
I tillegg til Norges Dykkeforbund støttes prosjektet av Forsvarets Veterantjeneste og Sjøforsvaret.
 
 
 
 
 
Sist oppdatert:22.02.2012 20.14.04
  

Kilde: norvetnet.no