Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel438.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


26.01.2012
Åpenhet om kompensasjon til veteraner

Åpenhet om kompensasjon til veteranerKlagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning til veteraner publiserer sine avgjørelser på Forsvarsdepartementets hjemmesider.

Kilde: FD
 
Klagenemnda behandler klager over vedtak fattet av Statens pensjonskasse etter forskrift om billighetserstatning og forskrift om særskilt kompensasjonsordning. Ved etablering av Klagenemnda ble det forutsatt at avgjørelsene skal gjøres offentlig tilgjengelig i anonymisert stand. På denne måten kan veteraner, advokater og andre interesserte, få innsyn i og kunnskap om Klagenemndas praktisering av regelverket.

Klagenemndas første vedtaksmøte ble avholdt den 15. desember i fjor. Vedtak i de fem sakene som ble behandlet på dette møtet er nå publisert i anonymisert form. Vedtakene finner du her. Klagenemndas vedtak vil bli fortløpende publisert på denne siden etter hvert som klagesakene avgjøres.

Klagenemndas leder, Anne Stine Eger Mollestad, uttrykker tilfredshet med at arbeidet nå er i gang og håper at publisering av avgjørelsene vil føre til større klarhet i regelverket.

– Selv om sakene er ulike ser vi at en del problemstillinger går igjen i flere saker. Åpenhet rundt Klagenemndas standpunkt og premisser vil forhåpentligvis kunne gi veiledning til hvordan regelverket skal tolkes og praktiseres. Dette vil være nyttig både for Statens pensjonskasse, for advokater som bistår veteraner og for veteraner som vurderer å søke om kompensasjon, uttaler Mollestad.
 
 
 
Sist oppdatert:26.01.2012 19.45.46
  

Kilde: norvetnet.no