Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel436.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


05.12.2011
Norge trekker seg ut av ISAF
CV90 - ISAF- Vi tar sikte på en kontrollert og forsvarlig avvikling av vårt styrkebidrag i Nord-Afghanistan. Senest fra sommeren 2013 planlegges det å ikke lenger ha norske militære styrker fast stasjonert i Maimanah, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.
 
Han understreker at man planlegger å videreføre et mindre, tilpasset bidrag i Mazar-e-Sharif frem til ISAF-oppdraget er avsluttet. Dette vil være konsentrert på kapasitetsbygging  i form av instruktørstøtte til det militære skolesystemet i Afghanistan.
 
 
 
Barth Eide besøker i disse dager de norske styrkene i Afghanistan. Til tross for at han har vært i landet utallige ganger før, er det flere årsaker til at det er ekstra spesielt denne gangen.

- Selv om jeg har mange besøk til Afghanistan bak meg, er dette første gangen jeg som forsvarsminister får gleden av å ta soldatene i hånden å takke de for den uvurderlige innsatsen de gjør.  Slike besøk gir også førstehånds informasjon om hvordan  hverdagen oppleves her i Afghanistan. Denne gangen har jeg også fått med meg kontingentskifte av de norske styrkene. Jeg har dermed anledning både til å takke de som nettopp har avsluttet sin periode i Afghanistan, og samtidig  snakke med de som fra i dag skal videreføre det viktige oppdraget i de neste 6 månedene og begynne forberedelsene for å avvikle vårt styrkenærvær i Faryab.

Begynnelsen på slutten
På NATOs toppmøte i Lisboa i november 2010 ble det vedtatt en gradvis nedtrapping av det internasjonale militære nærværet i Afghanistan fram til utgangen av 2014.

- Prosessen med å redusere ISAF-styrken og gradvis overføre sikkerhetsansvaret til den afghanske hæren og det afghanske politiet startet allerede i juli i år, og ISAF-operasjonen vil etter planen være avsluttet innen utgangen av 2014, forklarer Bart Eide og presiserer at afghanske myndigheter står helt og fullt bak beslutningen fra NATO-toppmøtet.

- I Faryab, hvor hovedtyngden av de norske styrkene befinner seg, er den afghanske hæren  under stadig utvikling både kvalitets- og antallsmessig. Afghanerne har vist at de er i stand til å planlegge og å gjennomføre til dels komplekse operasjoner på egenhånd. Det anses derfor som riktig at ansvaret for sikkerheten i Faryab overføres til afghanske myndigheter i løpet av 2012.

Forsvarsministeren poengterer at til tross for at afghanske sikkerhetsstyrker nå gradvis overtar det formelle ansvaret for sikkerheten i Afghanistan, vil ISAF opprettholde nødvendige støttekapasiteter for å understøtte dem og sikre en forsvarlig overgang.

Rollebytte med Latvia
Videre forteller Barth Eide at ISAF vil fra 2013 ha en mer tilbaketrukken rolle med vekt på rådgiving og opplæring.

- Dette betyr at Norge, i likhet med våre allierte, har behov for å bygge inn en fleksibilitet i vårt styrkebidrag allerede i 2012, for å sikre en gradvis omlegging av vår militære innsats.

PRT 18 (Provincial Reconstruction Team) sin inntreden i dag innebærer ikke bare nye soldater, men også et rollebytte med Latvia i Maimanah. Latvierne overtar den såkalte «partnering-oppgaven», der de opererer sammen med afghanske styrker i felt, mens vi overtar ansvaret for vakt, sikring og eskorte. I 2012 vil vi vurdere en nedjustering av den totale styrken, utdyper Bart Eide.

- Den norske omleggingen koordineres nøye med NATO og andre allierte i ISAF. Regjeringen holder fast ved prinsippet om at vi kom inn sammen med våre allierte og vi vil forlate Afghanistan sammen med våre allierte, avslutter Bart Eide.
 
 
 
Sist oppdatert:05.12.2011 15.23.15
  

Kilde: norvetnet.no