Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel43.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


10/14/2005
Filmer og seminar om senskader

Flere av filmene under Bergen Internasjonale Filmfestival handler om soldaters liv etter deltagelse ved internasjonale oppdrag, og viser hvordan mange sliter med ettervirkningene. I Canada ble Post Traumatic Stress Disorder nylig anerkjent som et reelt medisinsk problem. I Norge er denne diagnosen offisielt godkjent, men problematisk å dokumentere. Selv om Forsvaret fører logg over alle hendelser, er det soldatene selv som må forklare hendelse, tid og sted for å få satt diagnosen, noe som oppleves som et paradoks siden et kjennetegn ved denne traumerelaterte lidelsen er at en har vanskeligheter med å forklare seg om, eller fortrengt, sine opplevelser.

Debatten vil ta utgangspunkt i situasjonen norske soldater er i når de kommer hjem etter å ha deltatt i internasjonale operasjoner. Eksisterer det et hjelpeapparat for de som har behov for det? Er det mulig å si at stresslidelsen nødvendigvis oppstod ute i felten, eller kan tidligere vansker være årsaken? Og er norske soldater som verver seg i dag klar over konsekvensene internasjonale operasjoner kan føre til for dem personlig?

Panelet består av:

Bente Finnestad
Tidligere kaptein og representant for skadde etter internasjonale operasjoner (SIOPS)

Paul Smines
Veteran etter internasjonale operasjoner

Finn Abrahamsen
Politioverbetjent, Oslo politidistrikt

Trygve Børve
Leder ved Senter for krisepsykologi

Luc Coté
Regissør av "Crash Landing"

Holger Ursin
Professor emeritus ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, UIB

Ordstyrer: Dag Elgesem, professor ved Institutt for informasjon- og medievitenskap

Les mer: BIFF.NO


Gratis adgang

Sist oppdatert:11/3/2007 1:57:30 AM
  

Kilde: norvetnet.no