Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel428.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


11/1/2011
Useriøse angrep på NVIO
Paul SminesYtringsfriheten står sterkt i Norge, og retten til å ytre sine meninger er en av grunnpilarene i samfunnet vårt som er viktig å forsvare, men samtidig så er det viktig å ha i bakhodet at skal man bli tatt seriøst og bli trodd på med det man offentlig går ut med, forventes det at innholdet i det man skriver bygger på en viss form for troverdighet og ikke minst er basert på kunnskapsbasert sannhet. Uten dette vil man bare framstå som lite etterettelig i hvilken som helst diskusjon man deltar i.
 
 
 
 
 
Av Paul Smines
Kilde: Veterannett/Facebook

Disse pågående og ikke minst useriøse angrepene på NVIO generelt og president Odd Helge Olsen spesiellt, begynner å bli så ensrettet at jeg velger å bruke litt tid på å svare på dette nå.

NVIO er en veteranorganisasjon som består av ca 7300 individuelle medlemmer, og de overføringer som kommer fra staten skal dekke alle medlemmenes behov og ønsker, ikke bare en liten gruppe som er skadet og som har spesielle oppfølgingsbehov.
 
Hvordan pengene som forbundet er tildelt blir disponert, er alltid en pågående diskusjon, men det er opp til Landsmøtet og Forbundsstyret å avgjøre hvor satsningsområdet skal være, og det er slik driften skal være i en demokratisk organisasjon som NVIO er.
 
Måten man i flere innlegg har hevdet at de eneste som sitter på fasiten på alle de utfordringer pårørende til skadde veteraner har i dagens samfunn, er gruppen som har undertegnet dette. Brevet er provoserende og tråkker på de opplevelser andre pårørende til skadde veteraner har.
 
At man hevder at Rigmor Flygansvær skal være den eneste som har integritet nok til å snakke pårørendes sak, som det ble gjort i et leserinnlegg i Bergens tidende tidligere, viser at man påberoper seg en posisjon man ikke har, og som viser at man ikke har forstått hva dette handler om.

Jeg registrerer de påstandene som til stadighet blir framsatt om hvorfor den opprinnelige pårørende gruppen ikke fungerte. Jeg skal ikke bruke tid her på å tilbakevise disse påstandene nå, men som en av de som var med å grunnlegge pårørende gruppen i sin tid, så vet jeg at det ikke var verken NVIO eller presiden Odd Helge Olsen som var årsaken til at de fleste medlemmene trakk seg ut. Og at gruppen ikke ble det som medlemmene ønsket da man startet gruppen.

Når det gjelder den nye klagenemnda så er det tydelig at man her snakker mot bedre vitende, og man bør før man sender åpne brev til Forsvarsministeren i det minste prøve å sette seg inn i sakens faktum.
Undertegnede var selv til stede på møte hvor NROF, SIOPS og NVIO skulle komme fram til en felles kandidat fra veteranorganisasjonene til Klagenemnda.

NVIO la her fram sine to kandidater, SIOPS la fram sine, mens NROF valgte å ikke fremme egne kandidater til denne posisjonen da de mente at det var mest korrekt at kandidaten kom fra en av de andre veteranorganisasjonene.

SIOPS udiskutable krav på dette møtet, var at deres kandidat skulle velges inn. Hvis ikke NROF og NVIO godtok deres krav, truet de med at de ville gå ut å anbefale sine medlemmer om å ikke benytte seg av Klagenemnda og på den måten sabotere Klagenemnda sitt arbeid.

Jeg foreslo at siden vi ikke klarte å enes om en av våre respektive førstekandidater om å komme opp med noen nye felles kandidater til vervet. Dette ble avviste SIOPS og det ble understreket på møtet at for SIOPS så var det ingen annen løsning en å få sitt krav igjennom.

Det ble vedtatt at vi skulle avslutte møtet og avtalte nytt uken etter, for å igjen prøve å finne en felles kandidat. SIOPS valgte imidlertid å på eget initiativ å fremme kandidater til nemnda bak ryggen til NVIO og NROF ovenfor FD.

Kandidatene som SIOPS har lagt fram for FD har aldri vært foreslått for de andre organisasjonene, og det er verdt å merke seg at den ene kandidaten kommer fra NROF på tross av at ledelsen der ikke ville framme sine egne navn til vervet.
 
Dette er i seg selv en fremgangsmåte som er så udemokratisk graverende at SIOPS som organisasjon burde beklage dette ovenfor NVIO og NROF, og ikke minst FD som inviterte dem med i dette arbeidet.

I sin iver etter å kritisere NVIO og Odd Helge Olsen lager denne gruppen som har undertegnet dette brevet, et unødvendig negativt bilde av dagens situasjon, og det er viktig å understreke at disse meningene er i mindretall blant skadde og pårørende.

Paul Smines
Grunnlegger og tidligere leder for SIOPS og leder for NVIO Bergen og omland
 
 
 
Sist oppdatert:11/13/2011 8:45:03 PM
  

Kilde: norvetnet.no