Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel423.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


10/8/2011
Forslag til statsbudsjett opprettholder et A- og B-lag

Erstatning til veteranerVeteranforbundet SIOPS er tilfreds med at det i statsbudsjettet vises vilje til å heve erstatningen til 65G, for veteraner med psykiske belastningsskader. SIOPS er samtidig kritiske til at ordningen i praksis vil omfatte bare noen få veteraner.

Forsvarsdepartementets budsjett for 2012 legger føringer som begrenser muligheten for den enkelte skadde som i dag er gitt 35G til å få 65 G. Begrensningen ligger i det faktum at dokumentasjonskravet for den enkelte skadde soldat innskjerpes. Dette er etter Veteranforbundet SIOPS’ syn ikke i tråd med forutsetningene og intensjonene i erstatningsordningen. Man kan ikke heve dokumentasjonskravet for eldre saker.

Den særskilte kompensasjonsordningen ble laget og tilpasset det faktum at mange ikke kunne dokumentere sine opplevelser. I dette ligger erkjennelsen av at dokumentasjonsgrunnlaget (krigsdagbøker, tjenestehistorikk eller skade-registering med mer) er borte, eller ikke lenger er tilgjengelig.

Når dokumentasjonskravet innskjerpes, betyr i praksis at saker fra de eldste veteraner neppe når frem. Veteranforbundet SIOPS er kritiske til innskjerpingen og mener bestemt at kravet til årsakssammenheng må være oppfylt når man har mottatt erstatning etter forskriften som gjelder i dag (for 35 G) og som er faktisk mulig å dokumentere. Dette følger naturlig av forskriftens § 3 2. ledd ”vanlige krav til årsakssammenheng gjelder”.
 
 
 
 
 
 
 
Sist oppdatert:10/8/2011 8:32:41 PM
  

Kilde: norvetnet.no