Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel421.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


06.10.2011
Mer penger til oppfølging av veteraner
Statsbudsjettet - VeteranerRegjeringen bevilger 176 millioner kroner i 2012 til oppfølging av handlingsplanen og den særskilte kompensasjonsordningen for skadde veteraner. Dette er en økning på 125 millioner kroner fra saldert budsjett 2011.
 
- Regjeringen følger på denne måten opp St.meld. nr. 34 (2008–2009) ”Om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner” og regjeringens handlingsplan ”I tjeneste for Norge” fra 2011, sier forsvarsminister Grete Faremo.
 
 
 
  • 20 millioner kroner øremerkes til en styrking av veteranapparatet, fire millioner kroner går til familiesamlinger og seks millioner til gjensynstreff.
  • 16 millioner kroner er øremerket til å gjennomføre ”mellomlanding” for alle avdelinger på vei hjem etter endt tjeneste i utenlandsoperasjoner. Dette vil gi alt personell mulighet for omstilling på et fredelig og rolig sted før retur til Norge. Formålet er å omstille soldatene fra stridsmodus til et Norge i dyp fred.
  • Den særskilte kompensasjonsordningen for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i operasjoner i utlandet utvides. Veteraner vil derfor kunne få opp til 65G i kompensasjon ved 100 % ervervsmessig uførhet. Dette gjelder dersom de samme beviskravene og bevistema som gjelder etter det lovfestede objektive ansvaret er oppfylt.  For 2012 er det satt av 20 millioner kroner til slike saker.
  • I tillegg viderefører regjeringen den opprinnelige kompensasjonsordningen med tak på 35G med de lempeligere vilkår som gjelder i dag. Regjeringen har satt av hele 110 millioner kroner til dette formålet i 2012.
I tillegg til disse økonomiske løftene for våre veteraner, skal regjeringen også i 2012 markere veterandagen 8. mai på en verdig måte, avslutter forsvarsminister Grete Faremo.
 
 
 
Sist oppdatert:08.10.2011 20.40.54
  

Kilde: norvetnet.no