Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel419.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


12.09.2011
Regjeringen øremerker 30 millioner ekstra til veteraner
Regjeringen øremerker 30 millioner ekstra til veteranerPengene skal styrke hele Forsvarets apparat til å ivareta veteranene, samt finansiere gjensynstreff og familiesamlinger. – Alle skal vite at handlingsplanen for veteranene ikke er en festtale, men en konkret plan som følges opp med penger og ressurser, sier forsvarsminister Grete Faremo.
 
 
Kilde: FD
 

20 millioner til Forsvarets veteranapparat
Av de 30 millionene skal 20 millioner gå til å styrke Forsvarets apparat for å ivareta veteranene. Dette inkluderer blant annet den nyetablerte Forsvarets veterantjeneste, veteransenteret på Bæreia, Forsvarets sanitet og avdelingene som ivaretar arbeidsgiveransvaret for personell i utenlandstjeneste (AFA). Forsvarets apparat for veteranene skal ha én dør inn; ett sted veteranene kan henvende seg for å få bistand.

Seks millioner til gjensynstreff
Det er en målsetting at Forsvaret skal arrangere gjensynstreff 9–12 måneder etter hjemkomst for alt personell som har vært i utenlandstjeneste. Gjensynstreff er en viktig del av Forsvarets ettårsprogram. Dette skal gi aktiv, personlig og tilpasset oppfølging til alle veteraner. Programmet skal forebygge, kartlegge og avdekke skader og avklare eventuelt behov for støtte til å komme tilbake til arbeidslivet, og videre bidra til tidlig intervensjon ved psykiske skader. Programmet styrkes med seks millioner.

Fire millioner til familiesamlinger
Tjenestegjøring i internasjonale operasjoner kan for flere medføre store utfordringer for familie og samliv. Forsvaret har gode erfaringer med å gjennomføre familiesamlinger både før, under og etter utenlandstjenesten. For at dette skal bli satt i system, blir det nå tilført fire millioner ekstra slik at Forsvaret bl.a. kan dekke familienes utgifter til reise og opphold. Ordningen skal omfatte alt personell som deltar i internasjonale operasjoner, også de som sendes ut enkeltvis.

16 millioner til prosjekt mellomlanding
I tillegg til de 30 millionene, vil 16 millioner øremerkes “prosjekt mellomlanding”. Etter svært gode tilbakemeldinger på prøveprosjektet, gis nå alt personell som har tjenestegjort ute et opphold på et fredelig og rolig sted for debrief og omstilling før retur til Norge.
 
 
Sist oppdatert:12.09.2011 19.08.24
  

Kilde: norvetnet.no