Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel418.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


12.09.2011
Framgang i viktig veteranprosjekt

Framgang i viktig veteranprosjektForsvarsminister Grete Faremo besøkte torsdag 8. september Pilotprosjekt Østerdalen. - Prosjektet er et av de viktigste tiltakene i regjeringens handlingsplan for veteranene, sier Faremo. Veteraner som trenger hjelp skal slippe å forholde seg til et stort byråkrati.

 
 
 
 
Kilde: FD
 
 
- Gjennom Pilotprosjekt Østerdalen skal vi finne en god og effektiv samarbeidsform mellom Forsvaret, kommunene og det sivile helse- og omsorgsapparatet, slik at veteraner og deres nærmeste får hjelpen de trenger, når de trenger den, sa forsvarsminister Grete Faremo.
Forsvarsminister Grete Faremo, Generalinspektør for Heimevernet Kristin Lund og ordfører i Elverum Terje Røe


Engasjert
Faremo, samt embetsverk fra Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, fikk en god orientering om prosjektet og videre fremdrift.

- Pilotprosjektets medlemmer viste stort ansvar, engasjement og vilje til å lykkes, og jeg er glad for at de er godt i gang med dette viktige arbeidet, sier Faremo.

Et samfunnsansvar
Soldater som har deltatt i internasjonale operasjoner på vegne av Norge skal være trygge på at de og deres familier får den oppfølgingen og hjelpen de trenger. Dette er en del av samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av våre veteraner og deres pårørende. Prosjektet involverer derfor Forsvaret, Forsvarsdepartementet, kommunene Åmot og Elverum, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nav og Bufetat, i tillegg til lokale og regionale krefter.

Pilotprosjektet ble etablert i januar 2011 og har en varighet på 2-3 år. Samarbeidsmodellene skal være overførbare til andre kommuner og landsdeler.
 
 
 
 
Sist oppdatert:12.09.2011 18.56.40
  

Kilde: norvetnet.no