Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel416.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


06.09.2011
Støtte til NVIO
Forsvarsdepartementet har tildelt Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) 155 000 kroner for videreutvikling av pårørendearbeid for familier til Forsvarets veteraner. Til sammen har NVIO blitt tildelt 263 000 kroner til dette arbeidet som er en oppfølging av regjeringens handlingsplan “I tjeneste for Norge”, som ble lansert 2. mai i år.
 

NVIO mottar tilsammen 9,415 millioner i støtte fra Forsvarsdepartementet i 2011. I tillegg støtter Forsvaret NVIO med 1,085 millioner.

Oppfølging av handlingsplanen
Handlingsplanen “I tjeneste for Norge” har som formål å styrke samfunnets ivaretakelse og anerkjennelse av Forsvarets veteraner og deres pårørende før, under og etter deltakelse i internasjonale operasjoner. Regjeringen anerkjenner det viktige arbeidet som personell i internasjonale operasjoner utfører på vegne av nasjonen Norge, og den viktige ressursen de er for samfunnet.

Ivaretakelse av veteranenes familier
Forholdet til soldatens nærmeste er et grunnleggende element i Forsvarets personellpolitikk. Flere av tiltakene i handlingsplanen retter seg direkte mot bedre informasjon og ivaretakelse av veteranenes familier. Ett av tiltakene i handlingsplanen beskriver at Forsvaret i tett samarbeid med NVIO vil legge til rette for et landsdekkende tilbud for pårørende etter modell av den allerede eksisterende kameratstøtteordningen. I den anledning ble NVIO tidligere i år tildelt 108 000 kroner for tiltak rettet mot pårørendearbeid på lokalplan.  Forsvarsdepartementet har nå tildelt ytterligere 155 000 kroner til dette viktige arbeidet.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sist oppdatert:06.09.2011 17.55.43
  

Kilde: norvetnet.no