Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel413.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


26.08.2011
Forsvarets veterantjeneste åpnet

Forsvarets veterantjeneste - Robert MoodForsvarets veterantjeneste (FVT) skal lede og koordinere gjennomføringen av en rekke tiltak Regjeringen har bestemt for å styrke anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner. For å gjøre dagens tilbud lettere tilgjengelig ønsker veterantjenesten å fungere som ”Én dør inn”. Det betyr, at den som kontakter FVT kan få profesjonell bistand til å vurdere sin situasjon og til å finne veien videre.

 
 
 
Kilde: Forsvaret
 
På den formelle åpningen i Oslo Militære Samfund hadde mange representanter for både det frivillige og mer formelle veteranarbeidet møtt for å høre taler og lytte til vakre toner fra Ole Edvard Antonsen.

- Nasjonal selvrespekt
Generalmajor Robert Mood har fått jobben som Forsvarets veteraninspektør og skal lede det videre veteranarbeidet.
- Veteranarbeidet handler om nasjonal selvrespekt, det handler om å anerkjenne innsats for fedrelandet, om å anerkjenne alle de som gjør en stor innsats for å ivareta Norges utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser og forpliktelser, sa Mood i sin tale.
- Vi vet at veteranene kommer hjem med unik erfaring og kompetanse – en verdifull samfunnsressurs. Veteraner har praktisk erfaring med å løse krevende og risikofylte situasjoner under tidspress, og i møte med krevende verdispørsmål. Erfaringer og kompetanse som brukes til å utdanne fremtidens ledere trygt forankret i våre kjerneverdier.

FVT skal – i samarbeid med en rekke etater og organisasjoner både i og utenfor Forsvaret – evaluere eksisterende ordninger og tiltak samt foreslå forbedringer av tilbudet til veteraner og deres pårørende. Prosjektteamet skal også lede arbeidet med å utrede og vurdere hvordan ivaretakelse og anerkjennelse av veteraner bør organiseres i fremtiden. Den nye veteraninspektøren er ikke minst opptatt av å synliggjøre den verdifulle kompetansen de fleste veteraner opparbeider seg gjennom deltagelse i utenlandsoperasjoner.

Mood har selv lang erfaring fra internasjonale operasjoner. Han tror jobben kommer til å bli givende, men utfordrende. – Den største utfordringen nå er å gjøre ord til handling, og å iverksette tiltak som treffer de som trenger det på en positiv måte, la veteraninspektøren til.

- En milepæl
Forsvarsminister Grete Faremo talte også på åpningen.
- I dag har vi nådd en milepæl i arbeidet med å øke støtten og anerkjennelsen til våre veteraner. Jeg er glad for at vi har fått Forsvarets veterantjeneste på plass. Det jeg kjenner nå, kan best sammenlignes med det mange av oss føler når vi ser på våre egne barn; glede, stolthet, og ikke minst – høye forventninger og ambisjoner. Jeg kommer til å følge nøye med på hvordan det går, slik gode foreldre gjør. Er barnet på ville veier, kommer jeg til å si klart i fra. Jeg kommer til å stille krav, jeg kommer til å forvente åpenhet og jeg kommer til å følge tett opp. Så vil jeg takke deg, veteraninspektør og general Robert Mood, for at du har påtatt deg jobben med å lede dette kontoret. Da vet jeg at jeg kan sove trygt om natten, uten for stor bekymring for hva barnet finner på. Jeg vil ønske deg og hele din dyktige og entusiastiske stab lykke til med det viktige arbeidet som ligger foran dere. 
 
 
 
 
Sist oppdatert:26.08.2011 09.07.24
  

Kilde: norvetnet.no