Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel410.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


24.06.2011
Etablerer klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskade
Etablerer klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskadeKongen i statsråd har i dag etablert en uavhengig klagenemnd for veteraner. Nemnda skal behandle klager på vedtak om kompensasjon for psykiske belastningsskader fra utenlandsoperasjoner.
- Med etableringen av klagenemnda blir den særskilte kompensasjonsordningen mer robust. Vi har fått på plass raskere saksbehandling og utbetaling, og får nå en effektiv og uavhengig klagenemnd for å sikre at også klager på vedtak blir behandlet på en kompetent og effektiv måte, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Spesialtilpasset
Klagenemnda vil bestå av fire medlemmer og ha en sammensetning spesielt tilpasset denne type saker. Ett medlem vil foreslås av arbeidstakerorganisasjonene, og ett av veteranorganisasjonene.

Uavhengig
Nemnda er uavhengig, og Forsvarsdepartementet kan hverken påvirke behandlingen av enkeltsaker eller omgjøre nemndas vedtak. Videre er klagenemnda gitt utvidede rettigheter for behandling av klager i forhold til de ordinære klagereglene som gjelder etter forvaltningsloven. Klagenemnda vil bli ledet av Anne Stine Eger Mollestad, skadedirektør i DnB NOR Skadeforsikring AS. Mollestad har lang erfaring både fra privat og offentlig sektor, og har spisskompetanse på erstatningsrett.

Alle kan klage
Klagenemnda behandler klager fra alle veteraner som tidligere har mottatt kompensasjon for psykiske belastningsskader etter den særskilte kompensasjonsordningen. Nemnda vil starte sitt arbeid til høsten.

Om den særskilte kompensasjonsordningen
Fra 1. januar 2010 vedtok regjeringen en særskilt kompensasjonsordning for at veteraner med psykiske belastningsskader skulle kunne motta kompensasjon. Ordningen har tilbakevirkende kraft til 1978 og gjør det lettere å få kompensasjon enn i det ordinære regelverket. Så langt har 270 veteraner søkt, 84 fått sine krav godkjent, mens 24 er avslått. Ca. 30 har påklaget sine vedtak.
 
 
 
 

 
Sist oppdatert:02.07.2011 11.29.37
  

Kilde: norvetnet.no