Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel403.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


05.05.2011
Statsråder markerer veterandagen over hele landet

Statsråder markerer veterandagen over hele landetSøndag 8. mai markeres veterandagen og frigjøringsdagen med arrangementer over hele landet. - En viktig og verdig markering av våre veteraner, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Soldatene har krevende oppdrag, blant annet i Afghanistan. Foto: Forsvarets mediesenter.

Regjeringen har bestemt at det fra 2011 og hvert år framover skal gjennomføres en verdig og profilert markering av veteraner på frigjøringsdagen 8. mai. Markeringen er ett av flere tiltak regjeringen setter inn for å uttrykke anerkjennelse for veteranene.

- Norske soldater i utenlandsoperasjoner er villige til å gå inn i krevende og risikofylte oppdrag for å skape et bedre liv for andre mennesker og for vår trygghet. Gjennom sin innsats bidrar de til økt sikkerhet og stabilitet i Afghanistan, i Sudan, på Balkan og en rekke andre steder. Deres innsats er avgjørende for sivilbefolkningens sikkerhet og for at utvikling kan skje, sier Faremo.

8. mai vil bli markert over hele landet. Flere statsråder og statssekretærer vil delta:

Oslo: Statsminister Jens Stoltenberg og statsråd Grete Faremo
Kongsvinger: Statsråd Rigmor Aasrud
Hamar: Statsråd Sigbjørn Johnsen
Elverum: Statsråd Rigmor Aasrud
Rena: Statsråd Rigmor Aasrud
Trondheim: Statsråd Ola Borthen Moe
Stavanger/Vatneleiren: Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa
Kirkenes: Statsråd Tora Aasland
Fredrikstad : Statssekretær Terje Moland Pedersen
Bardufoss/Heggelia: Statssekretær Hans Kr. Amundsen
Tromsø: Statssekretær Roger Ingebrigtsen

Arrangement i Oslo
På Akershus festning blir det Åpen dag fra kl. 9.00 – 16.50, med en rekke arrangementer som passer for hele familien. Det blir taler og kransenedleggelser ved Retterstedet og i Minnelunden, og utvidet guiding på festningen, i Forsvarsmuseet og på Hjemmefrontmuseet. Og det blir konserter og musikk som passer både for store og små.

Det blir stilt ut materiell og kjøretøyer som brukes i operasjoner i Afghanistan og egne stands for Forsvarets samarbeidspartnere, som politiet, Norsk Folkehjelp, Røde Kors med flere. Ved Akershus kai blir det mulighet til å gå om bord i en fregatt, et kystvaktskip og en MTB.

Det blir høymesse i Oslo domkirke kl. 11.00 og en egen medaljeseremoni der de høyest rangerte stridsdekorasjoner skal deles ut. Det hele avsluttes med en mottakelse i Oslo rådhus for 450 veteraner og andre inviterte gjester kl. 17.00.

Se mer detaljert program for Oslo her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/pressesenter/pressemeldinger/2011/frigjoeringsdagen-og-veterandagen-8-mai.html?id=641207


Les mer:
For mer informasjon om arrangementer rundt om i landet, se Forsvaret no:
http://forsvaret.no/aktuelt/ovelserogarranmenter/veterandagen/Sider/veterandagen.aspx

 
 
 
 
Sist oppdatert:05.05.2011 20.32.48
  

Kilde: norvetnet.no