Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel402.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


02.05.2011
Løfter og leveranser i politikken
...er ikke alltid samme sak. Vi blir noen erfaringer rikere og noen illusjoner fattigere etterhvert som årene går.
 
For drøyt to år siden ble det laget en erstatningsordning for skadde veteraner fra utenlandstjeneste. Erstatningsordningens nødvendighet framkom ut fra følgende:
 
Av Ola Spakmo
 
  1. Skader fra krigsområder faller utenfor de ordninger velferdssamfunnet ellers dekker (det er påregnelig å bli skadet i krigsområder, må vite).
  2. Krigsområdet er et arbeidsmiljø som i svært begrenset grad kan reguleres og påvirkes. Dokumentasjon av skadeproduserende hendelser er erfaringsmessig meget vanskelig å få til å følge vanlige krav i erstatningsordninger om påvisning av årsakssammenheng.

Men Regjeringen valgte å lage et lappeteppe av ordninger der ulike veterangrupperinger blir stående med meget ulik erstatningsmessig dekning ut fra når og hva slags skade som oppsto. Selv veterangrupperingen som kommer best ut har en moderat dekning - de er eksempelvis erstatningsmessig dårligere dekket enn dersom samme skadeomfang oppsto ut fra en bilskade i Norge eller en vaksinasjon som ga skader.

Dette ble  innført i strid med fagdepartementets forslag og til advarsler fra hele opposisjonen og arbeidstaker-og veteranorganisasjoner.

Som andre saker var det mediedekning som ga regjeringen grunnlag for ettertanke, ikke urettferdigheten i seg selv - dessverre. I fjor, under tung pressedekning foran Stortinget lovet Aps forsvarspolitiske talsmann at Regjeringen ville se på erstatningsordningene og eventuelle urimeligheter. I møter gjennom høsten og på senvinteren har meget konkrete løfter om å rydde opp blitt gitt fra sentralt Ap-hold.

I dag fødte fjellet en mus; FD sendte ut en pressemelding med tittel Endrer kompensasjonsordningen for veteraner  http://www.norvetnet.no/dok/artikkel399.asp
 
Hurra! er den umiddelbare reaksjonen. Men så leser man hele teksten....
Det er èn endring - de som tjenestegjorde mellom 1978 og 2009 og som kan dokumentere Forsvarets erstatningsansvar som i en vanlig erstatningssak får utvidet sin dekning til å være lik dagens veteraner. Den manglende kvaliteten på journalene i Forsvaret (som skadelidte i en slik sammenheng er helt avhengig av) har gjentatte ganger vært belyst i media, så FDs gladnyhet hviler på en bristende forutsetning. Den vil i beste fall vil gjelde et meget eksklusivt mindretall av de skadde, som framgår i selve teksten i pressemeldingen.
 
For å gjøre håndteringen ekstra merkelig sendes pressemeldingen ut dagen etter 1. mai, der honnørordene har fått boltre seg i fri dressur. Og kl 11 i dag lanseres handlingsplan om veteranivaretakelse av et større statsrådsoppbud der flere fagre løfter vil gis.
 
Det er vanskelig å spå - men tror lanseringen ikke bare blir møtt med likegyldighet...
 
Det er merkelig hvordan regjeringspartiene gjennnom sin klumsete håndtering har klart å gjøre en vinnersak til en verkebyll. For det hjelper ikke til stadighet å påpeke "denne Regjeringen tar veteranene med det største alvor" og "vi har satt veteranivaretakelse på dagsorden" når en leverer slike hjelpeløse resultat.
 
 
 
 
 
 
Sist oppdatert:02.05.2011 18.48.18
  

Kilde: norvetnet.no