Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel399.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


27.04.2011
Regjeringen innfører veterandag 8. mai

intops - medaljerRegjeringen har bestemt at det fra 2011 og hvert år framover skal gjennomføres en verdig og profilert markering av veteraner på frigjøringsdagen 8. mai. Markeringen er ett av flere tiltak regjeringen setter inn for å uttrykke anerkjennelse!

Bidragene og innsatsen alle våre veteraner har gjort for Norge, gir oss god grunn til å markere og feire 8. mai på en verdig og hyggelig måte.

Det vil bli flere forsvarsarrangement landet over, disse vil bli kunngjort på forsvaret.no.

I Oslo på Akershus festning blir det Åpen dag fra kl. 9.00 – 16.50, med en rekke arrangementer som passer for hele familien.

Det blir taler og kransenedleggelser ved Retterstedet og i Minnelunden, og utvidet guiding på festningen, i Forsvarsmuseet og på Hjemmefrontmuseet. Og det blir konserter og musikk i samarbeid med kjente norske artister som passer både for store og små. Hans Majestet Kongens Garde vil gjennomføre drilloppvisning. 

Det blir stilt ut materiell og kjøretøyer som brukes i operasjoner i Afghanistan og egne stands for Forsvarets samarbeidspartnere, som politiet, Norsk Folkehjelp, Røde Kors med flere. Forsvarets Hundeskole holder oppvisning.

Ved Akershus kai blir det mulighet til å gå om bord i en fregatt, et kystvaktskip og en MTB.

Det blir høymesse i Oslo domkirke kl. 11.00 og en egen medaljeseremoni der de høyest rangerte stridsdekorasjoner skal deles ut. Det hele avsluttes med en mottakelse i Oslo rådhus for 450 veteraner og andre inviterte gjester kl. 17.00.

Program 8. mai:

0800
Åpen dag starter
0900
Flaggheising
0930
Kransenedleggelse på Retterstedet hvor forsvarsminister og forsvarssjef deltar
1000
Kransenedleggelse i Minnelunden, alle minnesmerker, Stortingspresidenten taler, felles kransenedleggelse på alle 5 monumenter
1030
Prosesjon/parade til høymessen
1100
Høymesse
1100
Oppvisning hundetjenesten på paradeplassen
1125
Oppvisning bombehunder
1200
Prosesjon/parade fra Domkirken til Akershus festning
1200
Formell åpning av Veterandagen av forsvarsministeren og forsvarssjefen
1220
Konsert med Forsvarets musikk sammen med nasjonale artister
1230
Mottakelse på Akershus slott
1300
Salutt
1305
Drilloppvisning HMKG på paradeplassen
1428
Overflyving Akershus festning. Statsminister, forsvarsminister og forsvarssjef er tilstede
1430
Hovedseremoni
1545
Konsert med Forsvarets musikk sammen med nasjonale artister
1630
Åpen dag avsluttes

 

 
 
 
Sist oppdatert:27.04.2011 09.27.43
  

Kilde: norvetnet.no