Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel393.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


22.03.2011
Starter overføring av sikkerhetsansvar i år

Soldater fra Afghan National Army - ANA- Prosessen med overføring av sikkerhetsansvaret til afghanerne starter i år. Målet er at de skal overta ansvaret for sikkerheten i hele landet innen utgangen av 2014, sier forsvarsminister Grete Faremo etter forsvarsministermøtet i Brussel.

 
 
Kilde: FD
 
Den såkalte transisjonsprosessen var hovedtema for siste del av det uformelle forsvarsministermøtet i Brussel fredag.

- Vi har diskutert transisjon i Afghanistan. President Karzai vil offentliggjøre hvilke provinser som skal være først ut ved afghansk nyttår, 21. mars. Det er ingenting som tyder på at Faryab vil være blant disse, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Forverret sikkerhetssituasjon
Det er flere årsaker til at Faryab, der Norge leder PRTet, ikke er blant de første provinsene der afghanerne overtar sikkerhetsansvaret. Provinsen er blitt viktigere strategisk, spesielt på grunn av at ringveien som går gjennom hele Afghanistan ikke er ferdig fra Faryab og videre mot vest. Sikkerhetssituasjonen i området er blitt mer utfordrende, og det er foreløpig ikke tilstrekkelig med afghanske sikkerhetsstyrker for å håndtere denne. Oppbyggingen av de sivile myndighetene i provinsen er kommet for kort, og det afghanske politiet har ikke nok kompetanse ennå.

Kriteriebasert
Afghanske myndigheter og ISAF har vurdert alle områdene i Afghanistan for å avgjøre hvor transisjonsprosessen kan starte. Alle provinser og distrikter er vurdert ut fra et sett med kriterier.

- Det viktigste kriteriet er sikkerhetssituasjonen generelt, og afghanske styrkers evne til å håndtere situasjonen. De har også vurdert modenheten til det sivile, afghanske styresettet og ISAF-styrkenes mulighet til å støtte opp om transisjonen, forklarer Faremo.

ISAF-landene er blitt enige om hvordan de skal bidra etter hvert som transisjonsprosessen utvikler seg.

- Vi skal stå sammen om oppdraget i Afghanistan også i årene som kommer, slik vi vedtok på NATO-toppmøtet i november i fjor.
 
 
 

 
Sist oppdatert:22.03.2011 23.53.34
  

Kilde: norvetnet.no