Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel389.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


31.01.2011
Forsvaret sjekker alle som er skadd i Afghanistan

Forsvaret sjekker alle som er skadd i AfghanistanForsvarets sanitet vil nå begynne den omfattende jobben med å gjennomgå 7300 journaler til alle som har tjenestegjort i Afghanistan. I tillegg til å lage statistisk skadeoversikt, vil man dobbeltsjekke at alle har fått den oppfølgingen de skal ha.

 
 
Kilde: Forsvarsdepartementet 
 
 
- Dette arbeidet kan ikke gå fort nok. Når det er sagt, er jeg fornøyd med at Forsvaret nå foretar en grundig gjennomgang av alle journaler, kontrollerer oppfølgingen i hvert tilfelle og etablerer et system som gjør at vi til enhver tid vil ha full oversikt over skadd personell, sier Faremo.

Omfattende jobb
Over 7300 journaler skal gjennomgås manuelt for å registrere alle skader og sykdom blant personell som har tjenestegjort i Afghanistan. Jobben kan bare gjøres av autorisert helsepersonell med militær kompetanse, og Forsvarets sanitet omprioriterer derfor oppgaver for å gjennomføre det omfattende arbeidet raskest mulig, men innen 1. juli.

- Vi er glade for at også helsemyndighetene ønsker en merverdi ut av en slik omfattende gjennomgang. Vi vil derfor ikke bare gjennomgå journalene for å lage en statistisk oversikt over skader og sykdom, men også dobbeltsjekke at alle har fått den oppfølgingen de skal ha, sier brigader Per William Bratlie-Jensen, sjef medisinsk avdeling og NK Forsvarets sanitet.

Ny datamodul for statistikk
Den medisinske dokumentasjonen fra Afghanistan for de senere år er god, men det elektroniske journalsystemet ble først innført i 2005. Eldre journaler er derfor skannet inn og er ikke søkbare. Det samme gjelder i de tilfeller norsk personell har blitt behandlet av sanitetspersonell fra andre nasjoner. Alt ligger i den enkeltes journal, men man mangler i dag muligheten til å generere statistisk oversikt.

- I forbindelse journalgjennomgangen innfører vi en ny datamodul som gjør at vi i fremtiden kan hente ut statistikk og ha full oversikt til enhver tid, sier brigader Bratlie-Jensen.

I tråd med helsereglementet vil alle som har tjenestegjort i Afghanistan motta et brev om at deres journal er blitt åpnet i forbindelse med dette arbeidet. Der man eventuelt finner tilfeller hvor det er tvil om god nok oppfølging er blitt gitt, vil personellet gis tilbud om videre oppfølging.
 
Sist oppdatert:19.02.2011 07.46.59
  

Kilde: norvetnet.no