Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel387.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


15.01.2011
Forsvarets veteransenter Bæreia rustes opp
Forsvarets veteransenter Bæreia rustes oppForsvarsminister Grete Faremo på Forsvarets veteransenter Bæreia 14. januar 2011: Dette er et viktig sted! Et sted for våre veteraner, for kameratskap, hvile, rekreasjon – et sted  for å ta vare på hverandre.  Det er et sted som allerede betyr mye for mange. Og jeg er glad for at stadig flere kommer hit og benytter seg av de gode velferdstilbudene som Bæreia gir.
 
 
 
Kilde: FD

Derfor skal vi ta godt vare på Bæreia. Etter at Forsvaret overtok senteret i 2008 har det blitt oppgradert med 12 millioner kroner. Og i dag har jeg med meg to gaver til dere her. Den første gaven er nok den viktigste, det er en sjekk på 43 millioner kroner. De pengene skal gå til å ytterligere oppgradere og forbedre Bæreia. Jeg vet at det blant annet er behov for nytt ventilasjonsanlegg, rehabilitering av baderom og oppgradering av forlegningsrom. Dette håper jeg vi kan få på plass gjennom de pengene som vi nå gir.

Etableringen av Bæreia som et veteransenter er et av flere skritt regjeringen har tatt for å vise at vi – og hele det norske samfunn - tar veteranene på alvor. Dere fortjener vår dypeste respekt og anerkjennelse for den jobben dere har gjort på vegne av oss alle.

I dagens mediebilde kan en få inntrykk av at alle som reiser ut i utenlandsoperasjoner blir skadet, fysisk eller psykisk. Slik er det selvsagt ikke. De aller fleste av dem som tjenestegjør ute gjør verdifulle erfaringer som de tar med seg videre i sine liv på en positiv måte. De får erfaringer og kunnskaper som svært få har. Og de får nettverk og vennskap som er viktige livet ut.

Bæreia er et  sted for dem. Det er et sted hvor de kan ta vare på kameratskapet.  Bæreia er et sted for alle soldater og deres pårørende.

Et sted for avlastning, rekreasjon, friluftsliv og – om det trengs – et sted for å lufte tanker og søke råd og hjelp. Det er sted for alle som trenger en ”time out” i hverdagen.

Jeg gir meg ikke før alle instanser og etater har den kunnskapen de trenger for å kunne yte veteranene den hjelp og støtte de trenger. Det gjelder Forsvaret, det sivile helsevesen, NAV, Statens pensjonskasse, kommunene og fastlegene. Selv om Forsvaret har en viktig rolle som arbeidsgiver, er det et samfunnsansvar å sørge for at soldater som har blitt skadet i tjenesten får hjelp, behandling og erstatning.  Det er kommet flere tiltak på plass og flere vil komme i tida framover.  I dag gleder vi oss over Bæreia som skal rustes opp.

Jeg ønsker at våre veteraner skal møte et Forsvar som også støtter på vanskelige dager.  Media har siste dagene minnet oss om at det finns veteraner som dessverre ikke fikk hjelpen de skulle hatt.   Dette gjør vi noe med.  Samfunnet skal møte veteranene med forståelse og kompetanse.  I disse dager lanserer vi et viktig pilotprosjekt på Elverum/Rena for å utvikle en samarbeidsmodell mellom Forsvaret, kommunene, helsevesen, NAV, SPK som vi kan anvende over hele landet.

Bæreia er også et sted hvor Forsvaret kan samle soldater som skal reise ut, og hvor de som kommer hjem kan få debrief.  Et sted hvor viktige velferdstilbud er tilgjengelig, og hvor familier og pårørende kan bli tatt godt vare på.

Dette senteret viktig for hele samfunnet – fordi det å ta vare på våre veteraner er et samfunnsansvar. Dette er det viktig at folk forstår!

Jeg sa jeg hadde med 2 gaver. Pengegaven har jeg allerede delt ut. Den andre gaven er noe jeg har hatt i besittelse en stund og som jeg ikke riktig vet hva jeg skal gjøre med. Det er to av en stabel med afghanske tepper som har ligget innelåst en stund, på et kott i Forsvarsdepartementet. Jeg håper at de kan gis en mer prominent plass og bli til mer glede og nytte her på Bæreia enn inne på dette mørke kottet.

Med det vil jeg ønske dere til lykke med dette fine senteret.
Det skal vi ta godt var på, og jeg håper at pengene og ikke minst – teppene – vil bidra til det!

Takk for oppmerksomheten.
 
 
Sist oppdatert:15.01.2011 22.47.34
  

Kilde: norvetnet.no