Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel384.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


07.01.2011
Fakta om antall skadde i Afghanistan
Fakta om antall skadde i AfghanistanMedia har denne uken hatt søkelyset på skadde soldater i Afghanistan, og hevder at Forsvaret ikke har kontroll. Bildet som tegnes er misvisende. Samtlige skader på norsk personell i Afghanistan er registrert av Forsvaret. Får noen av de skadde problemer senere, har man medisinske journaler for hver enkelt soldat å gå tilbake til.
 
 
 
Klilde/foto: Forsvaret
Tekst: Oberstløytnant John Inge Øglænd
 
VGs presentasjon av ”48 skadd i Afghanistan” er feil. Realitetene er at 34 soldater er skadd i strid. Uheldigvis har langt flere enn de 48 som VG har identifisert blitt skadd i tjeneste i Afghanistan. En rekke er blitt skadet under trening, reparasjoner, trafikkuhell m.m. Da soldatene som er i Afghanistan pr definisjon er tjeneste kontinuerlig, har alle skader oppstått skjedd under tjeneste.

VG fremstiller det som om avisen har avdekket store mørketall i skadeomfanget blant våre soldater i Afghanistan. Faktum er at Forsvaret kjenner til alle de tilfellene som VG ”avslører”. De fleste av disse har til overmål også fått bred mediedekning tidligere. Forsvaret har erkjent og beklaget de feil som var på listen vi først gav VG over skadde i strid. At det på denne listen kom frem at det var bare to som var kategorisert som ”alvorlig skadd” skyldes en ren feil, men gjort i beste mening av ikke-medisinsk personell i et forsøk på å betjene VG og andre medier. Dette ble det rettet opp før VG publiserte.

Hver enkelt som blir skadet under tjeneste har krav på – og skal få – individuell oppfølging. De aller fleste av de som er rammet av skade, uttrykker tilfredshet med oppfølgingen fra Forsvaret. Forsvaret erkjenner at noen har grunn til å klage over oppfølgingen. Dette tar vi alvorlig og vi ønsker å gjøre det vi kan for å hjelpe dem.

Forsvaret erkjenner at rapporterings- og registreringssystemene tidligere ikke var tilfredsstillende. Alle skader rapporteres. Avvik kan dog forekomme, for eksempel fordi enkelte, både offiserer og soldater å ikke melde ifra om skader, da de frykter å bli hjemsendt eller at de ikke vil få reise ut igjen. Systemene har ennå sin begrensning i å fungere som grunnlag for statistikk, men er innrettet på å hjelpe og støtte soldatene.

Norge har de siste tiåret sendt drøyt syv tusen soldater til Afghanistan. Soldatene opererer under pressede forhold i et utrygt område. Derfor har Forsvaret og norske myndigheter hatt bedring av sikkerheten som et kontinuerlig prosjekt med tanke på at soldatene håndterer tungt materiell under vanskelige forhold.


For mer informasjon, kontakt oberstløytnant John Inge Øglænd
Mobil:414 32 770
E-post:jio@fd.dep.no
 
 
 
Sist oppdatert:07.01.2011 13.30.56
  

Kilde: norvetnet.no