Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel38.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


02.10.2005
Veterantreff ble suksess
VeterantreffSakset fra mil.n Forsvaret må ta større ansvar enn vi gjør i dag, sa generalinspektøren for Hæren, Robert Mood. På første veterantreff la han ned grunnsteinen for Forsvarets store veteransatsing.  Siste torsdag i september gikk det første treffet for intops-veteraner av stabelen. Nærmere 80 personer møtte opp til samling på en restaurant i Oslo.

Vi visste ikke hvor mange vi kunne forvente, alt fra tre til tre hundre. Vi er svært fornøyde med oppslutningen, fortalte kommunikasjonssjef i Hæren oberstløytnant Sigurd Heier.

Samordne tiltak
Selve seansen ble åpnet av Heier, som så ga ordet til generalmajor Robert Mood.  Mood kunne fortelle at han tidligere på dagen hadde vært i møte med forsvarsledelsen, hvor veteranene hadde vært diskutert. Der var det bred enighet om at de mange enkelttiltakene som Forsvaret har satt i gang for veteranene, må koordineres bedre.

Derfor ligger det nå et forslag fremme om å få på plass et kontor og en egen inspektør som har veteranene som virkefelt på heltid. Dette fortjener de, sa generalinspektøren.

Anerkjennelse
Samlingen sist torsdag er et av disse tiltakene, og stemningen var god blant deltakerne. Visepresident Arve Nilsen i FN-veteranenes landsforbund var til stede, og han var tydelig fornøyd med tiltaket.  Her viser Forsvaret at de tar veteranene på alvor, forklarte han.

Også Anne Kari Rom, seniorrådgiver i Tradok (tidligere leder av stressmestringsteamet for internasjonale operasjoner), var positiv.  Treffet er en viktig anerkjennelse av arbeidet veteranene har gjort, kommenterte hun.

Neste treff er planlagt i Oslo torsdag 27. oktober.

 

Sist oppdatert:06.10.2005 18.36.21
  

Kilde: norvetnet.no