Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel378.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


11.12.2010
Takk for innsatsen PRT 15!
Forsvarsminister Grete Faremo - Norwegian Defence MinisterForsvarsminister Grete Faremo sin tale under Medaljetildeling for PRT (Provincial Reconstruction Team) 15 på Gardermoen, 10. desember 2010.
 
 
 
 
 
 
Kilde: Regjeringen.no
 
 
 
Soldater,
Kjære alle sammen!

I dag er jeg glad for å kunne ønske hver især velkommen hjem! På vegne av regjeringen vil jeg takke for den store innsatsen dere har gjort i Afghanistan på vegne av nasjonen. Dere har gjort deres ytterste for å løse oppdraget. Og dere har løst det på en måte som vi – deres oppdragsgivere – kan være stolte av.

Dere har bidratt til økt sikkerhet og trygghet, både for folk i Afghanistan og for oss her hjemme. For dette har dere min, regjeringens og hele det norske samfunnets dype respekt og anerkjennelse.

Samtidig vil jeg rette en stor takk til dere som er pårørende. Dere har levd med store påkjenninger i disse månedene. Uten dere hadde engasjementet vårt i Afghanistan ikke vært mulig. Derfor er dere i høyeste grad en del av oppdraget. Takk for den støtten dere har gitt våre soldater mens de har vært ute, verdien av den kan ikke uttrykkes med ord.

Dere har vært i Afghanistan i en periode med store utfordringer. Det har vært mange farlige operasjoner, trefninger og alvorlige hendelser. Dere har måttet ta tøffe beslutninger – beslutninger som i enkelte tilfeller har betydd forskjellen mellom liv og død. Jeg er ydmyk i forhold til de sterke inntrykkene og belastningene dere har hatt, men også gleden som ligger i å lykkes med å løse oppdraget og komme hel tilbake.

10. desember hvert år deles Nobels Fredspris ut.  Nettopp nå - i Oslo Rådhus - får kinesiske, Liu Xiaobo årets pris. Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2010 skal tildeles ham for hans lange og ikke-voldelige kamp for sentrale menneskerettigheter i Kina. ”Kampen for at de universelle menneskerettighetene skal omfatte også Kina blir ført av mange kinesere, både i Kina selv og i utlandet. Gjennom den strenge straff han har fått, har Liu blitt det fremste symbol på denne brede kampen for menneskerettigheter i Kina”, heter det i Nobelkomiteens begrunnelse.
Prisvinneren kan ikke selv motta prisen.  Han sitter fengslet med en dom på 11 år for sitt arbeid.

Dere har vært i Afghanistan for å skape sikkerhet og trygghet for andre mennesker.  Kampen for bedre kår føres på mange vis over hele verden.   Den har dere også gitt deres bidrag til.  Det kunne således knapt velges en mer symboltung dato for denne medaljeseremonien. Den viser til fulle kontrastene og alvoret i kampen for menneskerettigheter, sikkerhet og trygghet for andre mennesker.

Sikkerhetsoperasjoner i Jalaierdalen. Open Road-operasjonene øst i Faryab. I hele perioden har dere vært i jevnlig stridkontakt med til dels harde kamper. Dere har bidratt til at landsbyen Qurchi i Bal Chirag-distriktet ikke har falt i opprørernes hender. Dette til tross for at byen ligger midt i et område hvor opprørerne står sterkt. Jeg vet at PRT 15s bidrag har vært svært viktig under disse operasjonene.

Og gjennom operasjon Watchman før, under og etter valget 18. september, bidro dere til at valget lot seg gjennomføre i Faryab. Deres operasjoner tiltrakk seg opprørernes oppmerksomhet og tvang dem til å forholde seg til dere framfor å sabotere valget.  Det er røffe virkemidler som er tatt i bruk.

PRT 15 overtok ansvaret 8. juni og alt 27. juni fikk vi alle en brutal påminnelse om alvoret i oppdraget. Det fyller meg med et tungt ansvar og dyp medfølelse. Trond André Bolle, Christian Lian, Simen Tokle og Andreas Eldjarn mistet sine liv ute på oppdrag den dagen. Tapet preger oss alle, men for noen av dere, som levde sammen med dem og kjente dem godt, er sorgen ekstra tung å bære.
De vil aldri bli glemt.

Når slike tragiske ting skjer, er det særlig viktig at vi husker på hvorfor vi er i Afghanistan.

Norge er der sammen med 47 andre land og med mandat fra FNs sikkerhetsråd. Vi har sagt ja til å ta vår del av ansvaret for å bidra til stabilitet og sikkerhet. Det gjør vi militært gjennom å styrke de afghanske sikkerhetsstyrkenes evne til å ta vare på sikkerheten i sitt eget land. Slik bidrar vi også til vår egen sikkerhet og trygghet her hjemme.

Dette er vårt oppdrag. Det er dette som gir engasjementet mening.
Og det er dere som gjør oppdraget mulig, gjennom jobben dere gjør på bakken.

Noe av det som ligger meg mest på hjertet er at våre soldater skal få den anerkjennelsen de fortjener. Derfor er jeg glad for at Kongen i statsråd i dag har besluttet å ta i bruk to medaljer i tillegg til Krigskorset. Med det har regjeringen sørget for at vi kan ta i bruk tre høyt rangerte dekorasjoner, også for soldater som gjør tjeneste i utenlandsoperasjoner. Vi har altså lagt veien klar for å tildele medaljer til dem som fortjener disse høyeste uttrykk for anerkjennelse Norge kan gi til våre soldater.

Det er feil når det skapes et bilde av sommel og sendrektighet i regjeringen. Vi har rett og slett brukt tid på å få et solid dekorasjonssystem på plass. Og i dag har vi, gjennom beslutninger i statsråd, endelig kommet så langt at vi kan begynne å behandle enkeltsaker.

Dere har vært med på et svært viktig oppdrag som det kan ta tid å fordøye.  Oppdraget har også for noen en uventa pris. Noen har fått fysiske skader.  Flere vil kanskje erfare at det å komme hjem gir en følelse av tomhet. En fredelig og stille julehøytid kan være kontrastfylt og krevende etter det dere har vært med på. For noen kan overgangen til et vanlig liv hjemme i Norge ta tid – bli krevende - endog gi risiko for psykiske ettervirkninger. 

Derfor vil jeg at dere nå skal ta dere god tid sammen med deres nærmeste. Og dere skal ta godt vare på nettverket og kameratskapet dere har fått mens dere har vært ute. Dere kan være hverandres beste hjelpere.

Selv om dere har vært utsatt for tøffe påkjenninger, så vet jeg at de aller fleste av dere bringer verdifulle og positive opplevelser med dere hjem. Dere har fått kunnskaper og erfaringer som svært få har. Og dere har fått nettverk og knyttet sterke bånd som vil vare livet ut.

Landet og regionen byr på kompliserte og krevende kulturelle, politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige utfordringer. Det vil ta tid før afghanerne og vi kan ha håp om stabilitet.  Nettopp da er det viktig å opprettholde fokus. Og det har dere gjort gjennom en lang og svært krevende tjeneste. Det kan dere være svært stolte av.
Jeg vil takke hver enkelt, for at dere har vært villige til å gå inn i et så krevende og risikofylt oppdrag. Jeg vil dere skal vite at jeg er stolt av den innsatsen dere har gjort. Med den har dere bidratt til at vi har kommet enda et skritt videre på den kronglete veien mot fred og trygghet i Afghanistan.

Takk for oppmerksomheten.

Sist oppdatert:11.12.2010 21.07.08
  

Kilde: norvetnet.no