Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel375.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


19.11.2010
Politikere, nådegaver og veteraner...
Ola SpakmoEn entusiastisk forsvarminister går i dag bredt ut og forteller at regjeringen nå avsetter 100 millioner for å sikre at skadde veteraner skal få utbetalt sine erstatninger raskt.
 
 
 
Av Ola Spakmo
 
 
De siste årene er det en økende erkjennelse av at skader fra krigsområder i svært mange tilfeller havnet mellom to stoler, mange skadde veteraner ble stående økonomisk på bar bakke. Derfor vedtok Stortinget våren 2008 en erstatningsordning for skadde veteraner. Men partiene fra flertallsregjeringen trumfet gjennom en forskjellsbehandling av veteranene ut fra skadetidspunkt, i strid med Forsvarsdepartementets eget forslag og til sterke advarsler fra interesse- og arbeidstakerorganisasjoner og en samlet opposisjon.

For det første, erstatningsnivået for dagens soldater ligger vesentlig under andre erstatningsordninger. Den vanligste skadetypen under tjenestegjøring i en utenlandsoperasjon for Norge gir en økonomisk dekning under det samme skadeomfang gir etter en bilulykke i Norge. Man er også vesentlig bedre dekket dersom man får følgeskader av en vaksinasjon. Da blir det tankevekkende at regjeringen stadig vekk gjentar at veteraner fortjener vår største anerkjennelse.

For det andre, det er mange som har reagert på at skadde veteraners erstatning er forskjellig ut fra om de ble skadet før eller etter nyttårsaften i år. Den vanligste skaden vil, dersom den skjedde i Afghanistan for 11 måneder siden, dekkes med bare drøyt halvparten av dagens ordning. Aps forsvarspolitiske talsmann lovet i sommer at regjeringen skulle se på erstatningsnivået. En typisk ung soldat vil ut fra en normal utvikling av den vanligste skade få en ”tilleggspensjon” på 16.000 årlig ut over Folketrygdens minstepensjon når erstatningen utbetales. Da er det ikke lenger tankevekkende, men nærmest parodisk når regjeringen krever å bli trodd på at det er en høyt prioritert oppgave for dem å gi veteranene den store anerkjennelsen de fortjener.

Avslutningsvis, forsvarsministeren anklaget i et debattinnlegg i Aftenposten den 19. okt lederen i Utenriks- og Forsvarskomiteen for å ha frekkhetens nådegave. Hun framstår selv som velutrustet når hun nå framstiller som en gladnyhet at regjeringen bevilger penger til en urettferdig ordning som allerede er vedtatt.
 
 
 
 
 
Sist oppdatert:19.11.2010 14.27.16
  

Kilde: norvetnet.no