Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel374.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


19.11.2010
100 millioner til veteranene

100 millioner til veteranerRegjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 100 millioner kroner i inneværende år til kompensasjonsordningen for veteraner med psykiske belastningsskader. – Veteranene får nå sakene sine behandlet raskere og vi må derfor sikre at kompensasjonen utbetales fortløpende, sier forsvarsminister Grete Faremo.

 
 
Kilde: Forsvarsdepartementet
 
 
Effektiv saksbehandling
Statens pensjonskasse (SPK) har innført en rekke tiltak for å bidra til at de veteranene som har krav på erstatning skal få pengene så raskt som mulig. Det er gjort enkelt å søke gjennom nettbasert søknadsskjema, kravene til dokumentasjon er lempet og sakene prioriteres. I tillegg får veteraner som ønsker det gratis advokatbistand både til å søke og til å påklage et eventuelt avslag.

Raskere utbetaling
I følge Statens pensjonskasse har 193 veteraner til nå framsatt krav i den særskilte kompensasjonsordningen for psykiske belastningsskader etter utenlandsoperasjoner. De eldste sakene går tilbake til Libanon i 1978. 36 krav er ferdig behandlet, og 29 av disse er innfridd. De resterende kravene er under behandling, og det er ingen restanser. Pengene ved tilkjent erstatning blir utbetalt så fort som mulig, og maksimum fire uker etter at kravet er ferdigbehandlet.

- Raskere saksbehandling må følges opp med like rask utbetaling. Derfor har regjeringen foreslått at det tilleggsbevilges 100 millioner kroner i 2010, slik at veteranene skal få den kompensasjonen de har krav på, sier Faremo.

Skreddersydd for veteranene
Regjeringen etablerte den særskilte kompensasjonsordningen 1. januar i år for at veteraner med psykiske belastningsskader fra tidligere utenlandsoppdrag skal få sin rettmessige kompensasjon.

- Nå har vi fått et regelverk som gir veteranene rett til erstatning. De fleste av disse sakene faller utenfor det som dekkes av yrkesskadeforsikringsloven, og tidligere har vi derfor måttet avslå krav. Det har vært både tungt og vanskelig. Vi glade for at vi nå kan bidra til at veteranene får den kompensasjonen de har ventet lenge på, sier Rachel Husebø Chambenoit, leder for forsikringsavdelingen i Statens pensjonskasse.
 
 
 
 
 
Sist oppdatert:19.11.2010 14.19.29
  

Kilde: norvetnet.no