Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel373.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


05.10.2010
Lik erstatning for lik skade!
Veteraner demostrerer foran Stortinget - 2010Løftene politikerne gav den 5 juli om å se på urettferdigheten og forskjellsbehandlingen av skadde veteraner har ikke medført noen endring. Du oppfordres til derfor å møte opp foran Stortinget den 5 november kl 1200, sammen med veteraner, pårørende og støttespillere.
 
 
 
 
Kilde: Veteranalliansen
Foto: Wiggo Pedersen
 

Våre krav er:
1. Lik erstatning for lik skade
2. Rett til oppfølging/utredelse av skader fra tjenesten
3. Rask og respektfull saksbehandling av skadde veteraner ved SPK

Dette må gjelde alle veteraner, uten begrensniger i når den skadde tjenestegjorde.

Nå må veteraner, pårørende og støttespillere stå sammen om dette. Oppfordring om deltakelse går spesielt til veteranorganorganisasjoner, pårørendegrupper, BFO og NTL.
 
MØT OPP FORAN STORTINGET 5. NOVEMBER 2010 KL. 12:00
 
 
 
 
 
 

 
Sist oppdatert:05.10.2010 17.15.01
  

Kilde: norvetnet.no