Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel369.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


20.06.2010
Protest foran Stortinget 5. juli

 Lik erstatning for lik skade! Uavhengig av tjenestetidspunkt eller misjon. Dette er like mye en protest mot Statens Pensjonskasse, som trenerer saker og stadig forlanger nye utredninger av skadde veteraner. Det er på tide vi veteraner står frem for alle veteraners rettigheter og forlanger respekt, likeverd og anerkjennelse for alle veteraners innsats.

Av Jan W. Steen


Sammen i tjeneste, sammen i det sivile.

Sted og tid: Foran Stortinget mandag 5. juli 2010 kl. 12:00

Sivilt antrekk, men gjerne med innslag av berret, unifomsskjorte, merker etc.

Se facebook siden for markeringen


Meningen med dette er kun å markere og protestere i det stille foran Stortinget, på tross av ferien til Politikerne. Vi har fått nye erstatningsordninger for skadde veteraner fra int ops, den såkalte særskilte kompensasjonsordningen. Denne dekker kun de med psykiske skader. Selv om jeg er en av de med påvist PTSD, synes jeg det er skammelig at de med fysiske skader ikke har fått noen egen ordning. Jeg synes det er feil at alle som har gjort tjeneste før 31.12.2009 kan få inntil 35 g i folketrygden i erstatning, mens de som tjenestegjør etter 01.01.2010 får inntill 65 g for samme skade.

Statens Pensjonskasse gjør veien til erstatning urimelig vanskelig for skadde veteraner, de anker erstatningssaker, og de bruker unødvendig lang tid på saksbehandling. De som er skadet i tjeneste og har fått utredet sine skader, ofte gjennom flere spesialister, må gang på gang utredes på nytt. Det er mange som pr dags dato har rett på erstatning, men de orker ikke flere utredninger, for det smerter de for mye å måtte møtte sine traumer gang på gang og sitte igjen med en følelse av ikke å bli trodd. Jeg ønsker respektfull behandling av skadde veteraners erstatningssøknader og smidig saksbehandling.

Jeg ønsker lik erstatningsgrunnlag for lik skade, uansett tjeneste tidspunkt. Jeg ønsker at ALLE veteraner uansett skade gis lik rett på erstatning, sålenge denne skyldes tjenesten.
Jeg ønsker handling nå. Festtalene og løftene har vært mange, handlingen har uteblitt. Jeg ønsker å samle så mange veteraner, venner, pårørende som mulig foran Stortinget for å vise at vi er veldig mange veteraner, og mitt håp er at vi kan stå sammen friske som skadde. Noen ganger er en halvtimes engasjement nok til å få de som styrer til å ta grep. Vi var venner og kollegaer ute i tjeneste, og dekket våre makkere.

LA OSS GJØRE DET SAMME HER HJEMME, OM SÅ BARE I 30 MINUTTER.

Som ett ledd i markeringen kan de som ønsker det levere int.ops medalje båndstripen til Stortinget.(Jeg har nok til alle) Eller medaljen om noen ønsker det. La Storting og Regjering få synlig bevis på vår skuffelse over en veteran politikk som er urettferdig og ikke fullt ut gjennomtenkt.

Se facebook siden for markeringen


Se også:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10001992
 
 

 
Sist oppdatert:20.06.2010 20.33.02
  

Kilde: norvetnet.no