Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel357.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


06.09.2009
Nederlandsk medalje til norske offiserer
omltDen nederlandske ambassadøren tildelte tirsdag 1. september to norske offiserer medalje for deres innsats i forbindelse med at de har tjenestegjort sammen med det nederlandske styrkebidraget i Uruzgan i Sør-Afghanistan. Dette er en fin markering av deres gode innsats samtidig som det er en bekreftelse på det nære forhold og gode samarbeid vi har mellom våre to lands militære styrker.
 
 
Klippet fra regjeringen.no
Foto: FMS

Fra norsk side har det vært viktig å få stasjonert en offiser sammen med nederlandske styrker i Sør-Afghanistan. Hensikten har vært å kunne legge til rette for hurtig og effektiv understøttelse av norske styrker dersom disse skulle bli satt inn i denne delen av Afghanistan. Bakgrunnen er at Norge det siste året har bidratt med et trenings- og mentoreringslag – Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT) for en afghansk infanteribataljon. Denne afghanske bataljonen, med det norske OMLTet på nærmere 50 soldater, tilhører det afghanske 209. Korps som er stasjonert i Nord-Afghanistan, men kan på kort varsel bli satt inn i andre deler av Afghanistan.

Fra norsk side har det vært viktig at trenings- og mentoreringslaget (OMLT) kan følge sin afghanske bataljon dit den skulle kunne bli satt inn i Afghanistan. Siden Afghanistan er et stort land, på dobbel størrelse av Norge, har det vært behov for å gjøre praktiske forberedelser. Stasjoneringen av en norsk offiser sammen med nederlandske styrker har vært en del av dette.

Fra regjeringens side har det vært viktig å understreke at Norge ikke har noen politiske begrensninger for hvor våre styrker kan bli satt inn i Afghanistan. Trenings- og mentoreringslaget (OMLT) vil følge sin afghanske bataljon der den skulle bli satt inn hvor som helst i Afghanistan. Videre har våre spesialstyrker, som har vært stasjonert i Kabul det siste halvannet året, kunnet bli settes inn i områder der det oppstår akutte behov over hele Afghanistan.
 
 
Sist oppdatert:06.09.2009 14.00.58
  

Kilde: norvetnet.no